Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Przerośl
Strona główna »»OCHRONA ŚRODOWISKA


Karty Informacyjne

Autor: Tomasz Kardel
Wykaz kart informacyjnych...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2009-03-17 Data publikacji: 2009-03-17
Data modyfikacji: 2011-02-02


Informacja

Autor: Tomasz Kardel
określenie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przerośl...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2010-04-21 Data publikacji: 2010-04-21
Data modyfikacji: 2010-04-21


Obiweszczenie

Autor: Tomasz Kardel
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rozbudowy i remontu oczyszczalni ścieków w Przerośli położonej na nieruchomości nr ewidencyjny 411/3 i 412/3 w Przerośli...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2009-05-12 Data publikacji: 2009-05-12
Data modyfikacji: 2009-05-12


Obwieszczenie

Autor: Tomasz Kardel
opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i remoncie oczyszczalni ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych 411/3 i 412/3 w Przerośli, gm. Przerośl...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2009-02-26 Data publikacji: 2009-02-26
Data modyfikacji: 2009-02-26


Obwieszczenie

Autor: Tomasz Kardel
o udostępnieniu informacji o środowiku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2009-01-26 Data publikacji: 2009-01-26
Data modyfikacji: 2009-02-18


Obwieszczenie

Autor: Tomasz Kardel
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej przebiegającej przez działki o numerach geodezyjnych 2948, 238, 190/4, 104, 56 i 55 obręb Przerośl....

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2009-01-23 Data publikacji: 2009-01-23
Data modyfikacji: 2009-01-23


dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch przepompowni sieciowych, sześciu przepompowni przydomowych i sieci kanalizacyjnej...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2007-12-17 Data publikacji: 2007-12-17
Data modyfikacji: 2007-12-17


Obwieszczenie

Autor: Tomasz Kardel
sporządzanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch przepompowni sieciowych, sześciu przepompowni przydomowych i sieci kanalizacyjnej...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2007-07-27 Data publikacji: 2007-07-27
Data modyfikacji: 2007-07-27


+ Gminny Program Ochrony Środowiska...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2007-06-29 Data publikacji: 2007-06-29
Data modyfikacji: 2007-06-29


 
logoUrząd Gminy Przerośl
e-mail: ug_przerosl@op.pl    tel: (087)569-10-19