Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Przerośl
Strona główna »»STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE


Konsultacje

Autor: Franciszek Bagiński
WÓJT GMINY PRZEROŚL ogłasza konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok Uwagi do Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok należy składać na formularzu uwag w sekretariacie Urzędu Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl lub przesłać listownie na adres Urząd Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl w terminie do 17 grudnia 2010 r. Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej http://ug-przerosl.pbip.pl/ oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl Wójt Gminy Sławomir Renkiewicz ...

 czytaj dalej
Publikator: Franciszek Bagiński Data utworzenia: 2010-12-02 Data publikacji: 2010-12-02
Data modyfikacji: 2010-12-02


Stowarzyszenia i Związki Członkowskie...

 czytaj dalej
Publikator: Tomasz Kardel Data utworzenia: 2005-06-10 Data publikacji: 2005-06-10
Data modyfikacji: 2006-07-13


 
logoUrząd Gminy Przerośl
e-mail: ug_przerosl@op.pl    tel: (087)569-10-19