Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / TABLICA OGŁOSZEŃ  / Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Nabór na wolne stanowiska urzędnicze Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Przerośl, dnia 29 stycznia 2018 roku

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEROŚLI
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne;
 4. doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli;
 8. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 9. bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (w tym aktów wykonawczych),  ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 10. wysoka kultura osobista;
 11. umiejętność pracy z petentem.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność;
 2. umiejętność dostosowania tempa pracy do ustawowych terminów;
 3. umiejętność podejmowania decyzji i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 4. umiejętność planowania pracy, operatywność;
 5. umiejętność śledzenia zmian w przepisach;

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsługa klienta w zakresie wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe
 2. prowadzenie postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys – curriculum vitae;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. oświadczenie o niekaralności – w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. wypełniony kwestionariusz osobowy.

           Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego” w terminie do dnia 12  lutego 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 5627244

Aplikacje, które wpłyną do jednostki po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na tablicy informacyjnej jednostki oraz na stronach  http://przerosl.biuletyn.net/, http://przerosl.naszops.pl/, http://przerosl.naszops.pl/bip/

Warunki zatrudnienia:

 • ·Umowa o pracę w wymiarze – 1 etat

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli.

Do konkursu mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne.

Wyniki konkursu na stanowisko  zostaną upowszechnione na stronie internetowej BIP   Urzędu Gminy w Przerośli i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przerośli oraz na tablicy informacyjnej  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Przerośli.

 

 Do drugiego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej) mogą przystąpić jedynie kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne, o których mowa w pkt 1.

Załącznik:

Kierownik GOPS w Przerośli

Lejmel Rafałdata wytworzenia2018-01-29
data udostępnienia2018-01-29
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin432
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@