Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Przerośl z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zwołania VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Przerośl

z dnia 1 sierpnia 2019 roku

w sprawie zwołania VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

            Na podstawie art. 20 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) postanawiam;

  1. Zwołać VIII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Przerośl na dzień 29 sierpnia 2019r. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przerośli
  2. Zaproponować następujący porządek obrad:

1)      otwarcie obrad VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,

2)      przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3)      przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,

4)      sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 11 lipca 2019r.

5)      informacja z realizacji zadań oraz potrzeb i możliwości poszczególnych szkół funkcjonujących na terenie gminy,

6)      informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019r.

7)      zapytania i odpowiedzi na zapytania radnych,

8)      podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy Przerośl na 2019 rok,

b)      zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl

na lata 2019 – 2029,

c)      Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Przerośl,

d)     organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przerośl,

e)      określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

f)       zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Przerośl lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

g)      zmiany uchwały ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych,

h)      wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przerośl na lata 2019 – 2024,

i)        zmiany uchwały o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Przerośl,

j)        zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych,

k)      dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Przerośl instrumentem płatniczym.

9)      wolne wnioski i informacje.

10)  zamknięcie obrad VIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

 

W porozumieniu z Wójtem Gminy na Sesję zaprosić:

-          Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego,

-          Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Dziemiana,

-          Radnych Rady Gminy Przerośl,

-          Radnych Rady Powiatu: Bukowskiego Rafała, Małachowskiego Sławomira,

-          Sołtysów  wsi,

-          Członków izby rolniczej: Andrzeja Kowalewskiego, Wacława Mentla,

Otrzymują :

  1. Wójt Gminy , Radni i Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami.
  2. Mieszkańcy gminy – tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej.


data wytworzenia2019-08-13
data udostępnienia2019-08-13
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin82
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@