Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Postanowienie Przewodniczącego Rady Gminy Przerośl z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie zwołania IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Przerośl

z dnia 10 stycznia 2019 roku

w sprawie zwołania IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

 

            Na podstawie art. 20 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r.poz. 994 z póź.zm.) postanawiam;

 

  1. Zwołać IV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Przerośl na dzień 31 stycznia 2019r.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00
  3. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przerośli
  4. Zaproponować następujący porządek obrad:

 

1)      otwarcie obrad IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,

2)      przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3)      przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,

4)      sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 11 grudnia 2018r.

5)      sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli za 2018r.

6)      plan pracy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli w Przerośli na 2019r.

7)      sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli za 2018r.

8)      sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli za 2018r.

9)      sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018r.

10)  Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przerośl za 2018 r.

11)  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

12)  sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2018 rok Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

13)  zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania radnych.

14)  podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy Przerośl na 2019 rok,

b)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019 – 2027,

c)   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

d)   nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

e)  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

f)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

g)      przyjęcia programu osłonowego "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

h)     udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji.

i)   ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

15)  wolne wnioski i informacje.

16)  zamknięcie obrad IV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zygmunt Dyczewski

 

W porozumieniu z Wójtem Gminy na Sesję zaprosić:

 

-          Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego,

-          Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Dziemiana,

-          Radnych Rady Gminy Przerośl,

-          Radnych Rady Powiatu: Bukowskiego Rafała, Małachowskiego Sławomira,

-          Sołtysów  wsi,

-          Członków izby rolniczej: Andrzeja Kowalewskiego, Wacława Mentla,

 

Otrzymują :

  1. Wójt Gminy , Radni i Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami.
  2. Mieszkańcy gminy – tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej.

 data wytworzenia2019-01-29
data udostępnienia2019-01-29
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin187
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@