Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPARAWY

Przerośl, dnia 25 stycznia 2019 r.

Bo.6220.2.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPARAWY

 

                Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Energia Odnawialna Zbigniew Liszewski, ul. Wrocławska 8B,  16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1,00 MW, o powierzchni zabudowy do 0,50 ha na części działki ewidencyjnej nr 136/5 wraz z planowaną linią średniego napięcia i linią światłowodową na działkach ewidencyjnych nr 136/2 i 131/1 znajdujących się w miejscowości Łanowicze Małe, Gmina Przerośl.

                Zgodnie z § 3 ust. 1  pkt. 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71) planowana inwestycja nie kwalifikuje się do rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

                Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), tj.: Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Północnej Suwalszczyzny”.

                Działając zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

                W związku z powyższym wyznacza się stronom postępowania 7 – dniowy termin od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, w tut. Urzędzie, pokój nr 14, w godzinach pracy Urzędu.

                              

                                                                                                         

Otrzymują:                                                                                                         

  1. Energia Odnawialna Zbigniew Liszewski, ul. Wrocławska 8B, 16-400 Suwałki
  2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy                                                
  3. Tablica ogłoszeń UG Przerośl, BIP Urzędu Gminy Przerośl


data wytworzenia2019-01-28
data udostępnienia2019-01-28
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin131
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@