Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

Przerośl, dnia 10 stycznia 2019 r.

Bo.6220.1.2019

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH I WYSTĄPIENIU DO ORGANÓW OPINIUJĄCYCH

 

                Zgodnie z  art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), stosownie do art. 71 ust. 2 pkt 2 , art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Energia Odnawialna Zbigniew Liszewski, ul. Wrocławska 8B,  16-400 Suwałki zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 1,00 MW, o powierzchni zabudowy do 0,50 ha na części działek ewidencyjnych nr 105/2 i 106/2 wraz z planowaną linią średniego napięcia i linią światłowodową na działce ewidencyjnej nr 100/1, 124/3 i 124/4 znajdujące się w miejscowości Łanowicze Małe, Gmina Przerośl.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w dniu 10 stycznia 2019 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach
  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie

celem uzyskania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko, stanu zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

                Jednocześnie zawiadamiam, że na czas konieczny do dokonania uzgodnień, zgodnie z art. 35 § 5 KPA, wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 KPA.

                Strony prowadzonego postępowania informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym, w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego zawiadomienia.    

                Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przerośl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przerośl oraz listownie – strony postępowania.

                                                                                                         

Otrzymują:                                                                                                         

  1. Energia Odnawialna Zbigniew Liszewski, ul. Wrocławska 8B, 16-400 Suwałki
  2. Strony postępowania wg rozdzielnika w aktach sprawy                                                
  3. Tablica ogłoszeń UG Przerośl, BIP Urzędu Gminy Przerośl


data wytworzenia2019-01-11
data udostępnienia2019-01-11
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin197
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@