Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


PROTOKÓŁ NR 11/2017 z obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 14.11.2017r

                                                       PROTOKÓŁ  NR   11/2017      

        z obrad wspólnego posiedzenia komisji  rewizyjnej, komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej oraz komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa odbytego w dniu   14.11.2017r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg załączonych list obecności.

 

Ponadto  w posiedzeniu  uczestniczyli:

-      Przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Radzewicz

-      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Zienda

-      Wójt Gminy -  Sławomir Renkiewicz

-      Sekretarz Gminy – Franciszek Bagiński

 

Obrady  komisji  łączonych  otworzył  Przewodniczący  Rady Gminy  Pan Wiesław Radzewicz

Powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu.

Stan członków komisji rewizyjnej – 3

Obecnych na posiedzeniu - 3 

Stan członków komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej -  5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Stan członków komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa  - 5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Lista obecności stanowi  załącznik Nr 1  do oryginału  protokołu.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Przerośl

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00,  a zakończono o godz. 13.00

Protokołowała: Bogumiła Jankowska

O terminie posiedzenia komisji członkowie komisji zostali poinformowani pisemnie.

Dokumentacja będąca przedmiotem posiedzenia została wysłana Radnym wraz z zaproszeniami na posiedzenie  oraz  przed  rozpoczęciem posiedzenia.

Przekazał głos dla Przewodniczącego Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej Pana Sylwestra Milewskiego   w celu poprowadzenia obrad.

  

                 

                                  PORZĄDEK  DZIENNY  POSIEDZENIA

 

  1. Otwarcie obrad posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku dziennego posiedzenia komisji.
  3. Sprawa Pana Orłowskiego.
  4. Wyjazd w teren – do OSP Przerośl i do szkoły w Przerośli.
  5. Wolne wnioski i informacje oraz sprawy bieżące.
  6. Omówienie projektów uchwał.
  7. Zamknięcie obrad posiedzenia komisji.                                            

                                                                                                                                                         

                                              PRZEBIEG  OBRAD:

 

Adn. pkt 1 i 2  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej Pan Sylwester Milewski otworzył wspólne posiedzenie komisji, powitał wszystkich zgromadzonych stwierdzając jednocześnie kworum niezbędne do podejmowania wiążących stanowisk i opinii, dodał : tematem dzisiejszego spotkania jest omówienie projektów  uchwał  przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Gminy  oraz sprawy bieżące.

 

Adn. pkt  3

 Następnie  Radny Pan Marcin Brzozowski  zaproponował żeby w pierwszej kolejności wysłuchać Pana Andrzeja Orłowskiego, który  przybył na posiedzenie w ważnej dla niego sprawie i którą chce przedstawić radnym.

Oddano głos dla mieszkańca Nowej Przerośli Pana Andrzeja , który wyjaśnił, że w ostatnim czasie w naszej gminie źle się dzieje  cyt” najpierw chcieli ze mnie zrobić durnia a potem pijaka i co dostanę jakieś pismo to napisane jest, że ubóstwo i alkoholizm u mnie w domu panuje , coś trzeba z tym zrobić bo ja już dłużej nie wytrzymam, tak nie może być”. 

Poproszono, żeby Pan Andrzej wyjaśnił dokładnie o co chodzi.

Głos zabrał Radny Pan Marcin Brzozowski , który był trochę zorientowany w sprawie wyjaśniając :  Dyrektor GOPS nie wiem na jakiej podstawie stwierdził, że  w rodzinie u pana Andrzeja jest ubóstwo, alkoholizm  itd.  i dziecko, które mają te nieletnie chcą zabrać.

Pan Orłowski potwierdził, że tak, zgadza się.

Pan Brzozowski kontynuując :  szczegółów nie znam ale jest tu duży problem, z tego co Pan Orłowski mówił, to jest przeciwko niemu prowadzona sprawa sądowa dokładnie nie wiem w jakiej sprawie w każdym bądź razie  Dyrektor GOPS  chce udowodnić, że w rodzinie nie ma środków do utrzymania dziecka i jest alkoholizm.   Z tego co mi Pan Orłowski mówił i z tego co widzę to  człowiek ten codziennie pracuje, codziennie  dowozi dziecko do szkoły, robi zakupy i ja nie widzę żeby tam się coś złego działo.   Jak mówiłem nie znam szczegółów ale cały czas przeciwko niemu się toczy sprawa sądowa.  Trzeba się tej sprawie przyjrzeć bo nie może być tak żeby na siłę pogrążać rodzinę, która wydaje mi się, że normalnie żyje jak każdy, nie można czegoś takiego robić.  

Radna Pani Teresa Kruszko  dodała:   ja jako sołtys  nie mogę nic złego  na tą rodzinę powiedzieć bo kiedy tam jestem to jest czysto, ciepło i nic się nie dzieje.

Poproszono na salę Dyrektora GOPS w celu  wyjaśnienia całej tej sytuacji.

Kierownik GOPS Pan Rafał Lejmel  :  cała ta sprawa składa się z dwóch  jakby spraw – alkoholowej i jednostkę GOPS o dożywianie, tą decyzję od której się Pan Orłowski odwołał.

Kwestia pomocy społecznej  -  Pan Orłowski złożył do nas podanie o przyznanie dożywiania dziecku uczącemu się w szkole w Przerośli. Otrzymał tą pomoc ale po otrzymaniu decyzji odwołał się od niej.   My jako GOPS przed wydaniem decyzji analizujemy przesłanki przyznające tą decyzję zgodnie z artykułami które tam są  warunkujemy o zebrany materiał dowodowy, czyli  każda przesłanka musi mieć  swoje odzwierciedlenie w materiale dowodowym który zostaje zebrany w toku postępowania. U Pana Andrzeja zaznaczyliśmy w systemie alkoholizm , dla nas stroną postępowania jest przedstawiciel rodziny ale decyzja którą wydajemy dotyczy całej rodziny. Z dowodów które mieliśmy w dokumentacji zaznaczyliśmy to jako jedno z przesłanek.  Decyzja została przyznana, świadczenie zostało przyznane, Pan Andrzej nie zgodził się z decyzją  i  odwołał do SKO w Suwałkach. Kolegium zwróciło się o  przesłanie  całej dokumentacji dotyczącej tej sprawy, wydało swoją decyzję  gdzie  utrzymało w mocy naszą nie stwierdzając żadnych uchybień.

Druga kwestia dotyczy Komisji Alkoholowej  -   wpłynęły do nas dwa wnioski z Posterunku Policji w Filipowie. W toku postępowania były przeprowadzone dwie opinie specjalistyczne gdzie temu się przyglądali biegli, którzy zostali powołani – biegły psychiatra i  biegły  do spraw uzależnień. Zostały wydane dwie opinie, gdzie u Pana Orłowskiego  postępowanie zostało umorzone na wniosek biegłych  a jeżeli chodzi o żonę Sąd wydał nakaz leczenia odwykowego.      Od strony formalnej wydaje mi się, że uchybień nie ma żadnych  tutaj bardziej przemawiają kwestie moralne  ponieważ wydaje mi się, że Pan Orłowski nie może zrozumieć tego, że decyzje w pomocy społecznej, gdzie zwraca się przedstawiciel rodziny o pomoc, wydawane są w całokształcie, czyli decyzja dotyczy całości, całej rodziny i to jest w uzasadnieniu opisywane dokładnie, cała sytuacja rodziny.

Pan Andrzej Orłowski    odniósł się do sprawy Kuratora Sądowego, który do niego przyjeżdża, zapytał też kto zapłaci teraz za jego zdrowie?

Kierownik GOPS Pan Rafał lejmel  : w kwestii Kuratora to ja nie mam żadnego wpływu na to,  kuratora przyznaje Sąd .  Jest jeden kurator zawodowy i ma on pod sobą kilku bądź kilkunastu kuratorów społecznych, których przyznaje.

Nastąpiła dyskusja  po czym padały pytania  jak się to w ogóle zaczęło?, kto wydał wniosek żeby policja sprawdziła?

Kierownik GOPS w skrócie przedstawił:   policja dostaje zgłoszenia i musi jechać sprawdzić i sporządzić z tego protokół.  A tych zgłoszeń, interwencji  było u Państwa O.  kilka. Policja nigdy  po jednej interwencji czy po tzw pomówieniu nie kieruje wniosku o leczenie odwykowe.  Pod tym podpisują się też biegli sądowi. Jest opinia specjalistyczna a po opinii jest postanowienie komisji umarzające postępowanie wszczęte na wniosek policji. Całe postępowanie jest od początku wszczęte i zakończone -  jeśli chodzi o Pana Andrzeja.  Natomiast  kwestia żony -  postępowanie jest wszczęte i też zakończone ale postanowieniem Sądu  o leczenie odwykowe.     

Radna Pani Anna Puza:  to jeżeli Pan nie jest uzależniony alkoholowo to dlaczego chcą zabrać dziecko tej rodzinie?

Kierownik GOPS – w żadnym wypadku nikt im tego dziecka nie zabiera, skąd to pytanie?

Kwestia z dzieckiem to jest jeszcze inna sprawa. Jeżeli chodzi o nadzór nad pełnieniem  władzy rodzicielskiej poprzez Sąd to trzeba byłoby Sąd i Kuratorów Sądowych pytać. Policja również skierowała o skontrolowanie władzy rodzicielskiej ale tu akurat my jako jednostka nie mamy nic  do tego.  Pan Orłowski ma kuratora  społecznego i zawodowego z którymi pewne rzeczy ustala i trudno mi jest powiedzieć co Pan Andrzej ustalał z kuratorami, jakie ma postanowienia i na jaki okres ma przyznanego kuratora.  

 

Wypowiedź Kierownika przerwał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda , który złożył konkretny wniosek :  proszę zwołać odpowiednią Komisję Rady i zlecić  niech zbada tą sprawę dokładnie, oceni  i później nas poinformuje o swoim działaniu i jakie zajmie stanowisko.   Bo w tej chwili to  według nas  i ten Pan ma rację i Kierownik ma racje.   

Radny Pan Marcin Brzozowski    poprał wniosek  Pana Ziendy,  dodał:  jest taka potrzeba żeby komisja się spotkała i to rozpatrzyła, zapoznała się z sytuacją i jeśli jest możliwość to zasięgnęła opinii innych instytucji.

Podziękowano Panu Orłowskiemu, który opuścił salę obrad.

Podziękowano również za wyjaśnienia dla Kierownika GOPS.

 

Radny Pan Sylwester Milewski  jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej  wraz z członkami komisji ustalili termin spotkania, będzie to  21 listopad 2017r. godz. 9.00.

     

  Adn. pkt  4

Następnie Szanowna Rada wraz z Wójtem udała się w teren w celu oględzin  budynku OSP Przerośl , sprawdzenia jak został wykonany remont  części remizy. Jak również udała się do Szkoły Podstawowej w Przerośli w celu sprawdzenia  wykonania remontu sali gimnastycznej.

 

Adn. pkt  5

Po powrocie z terenu  kontynuowano  posiedzenie mianowicie  rozpoczęto od spraw aktualnych, bieżących.   

Radny Pan Sylwester Milewski  ; sprawa drogi do Prawego Lasu – jakie są propozycje? Ja głosowałem inaczej ale przemyślałem wszystko  i uważam żeby nie  zaczynać od początku ul. Batorego   do końca asfaltu i dalej tylko moim zdaniem to położyć od końca asfaltu jak najdłużej, najdalej w kierunku Prawego Lasu  ewentualnie jeżeli kłaść asfalt na asfalt to lepszym rozwiązaniem byłoby np. zrobienie ulicy Spacerowej gdzie nie ma nic  asfaltu, chodników ani światła.  

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz :  jeśli chodzi o ulicę spacerową to sytuacja wygląda w ten sposób:  składaliśmy o dofinansowanie  dróg, które zostały zniszczone w wyniku klęski żywiołowej, czekaliśmy dość długo na komisję od Pana Wojewody.  Komisja zakwalifikowała nam spośród tych wszystkich zgłoszonych dróg trzy odcinki   do remontu.  Między innymi z tych klęsk została zakwalifikowana ul. Spacerowa – od końca asfaltu i dalej, naszym zadaniem jest sporządzenie dokumentacji czyli dostosować  tą dokumentacje do klęski żywiołowej.      

 A są brane pod uwagę : 

po pierwsze:  ul. Spacerowa – od końca  asfaltu i dalej,  drugi odcinek to droga w Zarzeczu – tam gdzie mieszka Pan  Pszczółko w tamta stronę, trzeci odcinek : droga łącząca Blendę z Prawym Lasem z tym, że tam jest ok. 1 km zakwalifikowane ponieważ dalsza część drogi jest za wąska.  Kwota tego będzie taka jaka wyniknie z dokumentacji która się robi.  W pierwszej kolejności musieliśmy  oszacować koszty wstępne.  Koszt wykonania ulicy Spacerowej  oszacowany na ok. 560 tys. zł., natomiast tamte dwa odcinki to koszt ok. 200 tys. zł. na każdym odcinku.   Teraz sporządzamy dokumentację,  jeżeli otrzymamy promesę  to Urząd Wojewody pokrywa 80% kosztów.  Do marca powinniśmy mieć te promesy.  

Radna Pani Ewa Bednarek  zapytała o ulicę Wielką .

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiadając: ze względu na prawidłowość złożonego wniosku to ulica przeszła  natomiast dostaliśmy mało punktów za chodniki i pobocza z tego względu że ulica jest za wąska i nie można tam zrobić chodników po 1,5 m z obu stron.  Jesteśmy na 54 miejscu a środki nie wiadomo jeszcze kiedy będą.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  -   odnośnie drogi na Prawy Las , też uważam żeby zrobić jak najdalej w kierunku Prawego Lasu, inni uważają inaczej  i jeżeli my przekazujemy te 100tys. zł. i wybieramy wariant   -  co  Starosta  na to?

Wójt odpowiedział:  spotkanie było ze Starostą, wypowiadał się na ten temat i będzie taki odcinek robiony jaki Szanowna Rada ustali. 

Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat drogi i szerokości tej drogi gdyby była robiona. Następnie głos zabrał Radny Pan Marcin Brzozowski   zwracając się do Wójta: jeżeli wchodzimy w układ z powiatem, wybierając któryś z wariantów remontu tej drogi, czy zrobienie tego całkowicie wyklucza wykonanie projektu o którym mówiono na początku w związku z działaniem tego obwodu kaliningradzkiego?

Wójt odpowiedział:   sytuacja wygląda nie ciekawie ponieważ były obiecanki, w tej chwili to wygląda tak, że  projekt miał być ogłoszony  jesienią, teraz nie wiadomo czy w ogóle będzie ogłoszony a po drugie powiat  twierdzi, że będzie składał, natomiast ja uważam, że ani gmina ani powiat żadnych szans na to nie mają.

 

Radny Pan Marcin Brzozowski :  czyli jedyną obcją jest wykorzystanie tych pieniędzy które nam starostwo proponuje i zrobienie tej drogi na Prawy Las. Uważam, że jeśli coś robić to robić to od początku  a dokładnie, jeżeli jest już projekt to róbmy to tak jak powinno być czyli od początku ul Batorego  do końca w kierunku Prawego lasu z chodnikami i zjazdami a jeżeli będą jakieś pieniądze, inne projekty to będziemy to ciągnąć dalej.

Ponownie burzliwa dyskusja  i nadal część radnych  jest za tym żeby robić od końca asfaltu i dalej w kierunku Prawego Lasu  a część  od początku ul. Batorego z chodnikami i zjazdami po której Radny Pan Marcin Brzozowski zgłosił wniosek  :  żeby Urząd Gminy przygotował listę co mamy w najbliższym czasie robić, jakie inwestycje mamy do wykonania w pierwszej kolejności a jakie później , tak priorytetowo co najpierw a później z roku na rok przesuwalibyśmy albo dodawali kolejne inwestycje.  Chodzi mi o taki spis, program inwestycji na kolejne lata.  

 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał:  to nie Pan Wójt a każdy Radny o potrzebach swojego okręgu wyborczego zrobić powinien listę.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : taką listę mogę przygotować tylko potem nie gmina a Szanowna Rada określi co będzie w pierwszej kolejności robione a co później.

Radny Pan Marcin Brzozowski:  będzie to pierwsza rzecz, Pan Wójt przygotuje  taką listę i na komisjach będziemy ustalać co moglibyśmy robić  kolejno.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz :  przygotuję taką listę, rozdam dla Szanownych Radnych i dopiszecie jeszcze swoje zadania

Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat zadań, potrzeb jakie mają radni.  

Radny Pan Sławomir Serafin -  odnośnie ulicy Suwalskiej i odprowadzenia wody : czy będzie to kiedykolwiek zrobione?

Radna Pani Anna Puza  zadała pytanie: czy odprowadzenie  wody na tej ulicy jest w gestii gminy czy powiatu?

Wójt odpowiadając:  zgodnie z przepisami w gestii powiatu. 

Dyskusja na temat ulicy Suwalskiej, wykonania jej i odprowadzenia wody po której Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  zagwarantował, że możemy wymienić   studzianki / chodnikowe te krawężnikowe/. 

Radny Pan Piotr Dyczewski  wspomniał  też o studziance na ulicy St.Batorego - już tyle czasu nie jest poprawiona. 

Wrócił do tematu drogi na Prawy Las :  moje zdanie jest takie, że jeżeli robić to dobrze od początku ulicy Batorego dokładnie z chodnikami i zjazdami.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  odniósł się też do remontu drogi na Prawy Las :  uważam, że obie strony mają rację  i ci którzy są za pierwszym wariantem i ci co są za drugim wariantem robienia tej drogi,  proponuję poddać pod głosowanie.

Radny Pan Sylwester Milewski:  uważam, że trzeba porozmawiać z mieszkańcami Prawego Lasu , co oni by chcieli.

 

 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  :  proszę o przegłosowanie , czy jest zgoda Szanownej Rady żeby wymienić studzianki  na ulicy Suwalskiej, kto jest za tym?

 

 Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0

 

Sekretarz Gminy : przystąpimy od razu do drugiego głosowania -   kto jest za przedłużeniem asfaltu  od końca tego co jest i dalej w kierunku Prawego Lasu ?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 /P. Dyczewski, P. Brzozowski/  

 

W następnej kolejności dyskutowano na temat żwirowania dróg gminnych, gdzie ustalono, że obecnie nie ma sensu żwirowanie bo jest  nieodpowiednia pogoda. Radny Pan Serafin zaproponował, żeby na przyszłość kupować ten grubszy żwir, łamany żeby nie rozmywał się  po położeniu to będzie na długie lata służył. 

 

Kolejna sprawa to  sprzedaż działek sprzedanych  na terenie gminy - Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   przedstawił radnym, odczytał listę tych działek, które zostały już sprzedane  / lista stanowi załącznik nr 2   do oryginału protokołu /

Wójt dodał:  żeby nie było niedomówień to  działki wycenia rzeczoznawca a nie gmina, bo takie głosy słyszałem,  i tak są sprzedawane na ile wyceni. 

Radny Pan Krzysztof Bogdan  zapytał: sumując wszystko to jaka to kwota ze sprzedaży tych działek?

Radny Pan  Sławomir Serafin   : odnośnie sprzedanej działki w Hańczy,  działka sprzedana bardzo dobrze więc mieszkańcy proszą o trzy przepusty na drogę.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : na wiosnę to zrobimy, nie teraz, a  jeśli chodzi o kwotę jaka wpłynęła to jest 135 581,50 zł.     Skoro jesteśmy przy sprzedażach to proszę Szanowną Radę o podjęcie decyzji w sprawie świetlicy w Prawym Lesie bo to nie jest rozstrzygnięte do końca , albo ją sprzedać albo w następnym  budżecie przeznaczyć pieniądze na remont dachu.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja nad sensem utrzymywania  świetlicy, stoi bezużyteczna -  różne były głosy :  radni domyślają się że mieszkańcy  na pewno nie chcą żeby sprzedawać ,

Radna Pani Teresa Kruszko :   wspominałam,  i tak najlepiej trzeba zrobić, że najpierw sprzedajmy świetlicę a potem w budżecie ujmujmy te drugie 100 tys. zł. żeby przeznaczyć na Prawy Las,

Radny Pan Adam Stefan Kościuch :     sprzedać świetlicę pod warunkiem, że środki będą  przeznaczone na drogę na Prawy Las,

Radny Pan Sylwester Milewski   moja propozycja :  zaprośmy mieszkańców Prawego Lasu na Sesję żeby się wypowiedzieli na ten temat i żeby wiedzieli o co chodzi lub powiadomić trzeba sołtysa wsi żeby przekazał mieszkańcom jaki jest zamiar i co oni o tym sądzą.

 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  :  jest wniosek  Radnej Pani Kruszko  i trzeba go przegłosować – kto jest za wykreśleniem tych 100tys. zł. z budżetu na chwilę obecną?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1 /P. Bogdan /  

 

 

Proszę o przegłosowanie od razu drugiego wniosku   w sprawie powiadomienia sołtysa  i mieszkańców o sprzedaży świetlicy w Prawym Lesie, kto jest za tym?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0  

 

Adn. pkt 6

Przystąpiono  do omawiania projektów uchwał w sprawie:

-zmiany budżetu gminy Przerośl na 2017r.

-zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2023

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  przekazał głos dla Pani Skarbnik

Skarbnik Gminy Pani Grażyna  Franko  przedstawiła zmiany  / objaśnienia do zmian stanowią załącznik nr  5  projektu uchwały / .

Radny Pan Marcin Brzozowski   :  zmiana odnośnie  asystenta rodziny, to czego to dotyczy?

Pani Skarbnik wyjaśniła:  dostaliśmy środki z funduszu pracy z budżetu państwa, z budżetu państwa to Wójt może sam wnieść a z funduszu to 1000zł. wynagrodzenie dla pracownika.

Wójt  uściślił wypowiedź :  Wojewoda męczy nas żebyśmy zwiększali etaty w GOPS , gdzie mają przeliczniki na mieszkańców i z tych wyliczeń wynika że za mało jest pracowników ale to nie tylko u nas w naszej gminie, w innych gminach sąsiednich też tak jest.  Ja mogę zatrudnić ale wówczas gdy Wojewoda zapewni środki.  Kierownik GOPS napisał projekt do Wojewody, otrzymaliśmy pieniądze i musimy swój wkład zabezpieczyć i dlatego te zmiany.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  proszę o przegłosowanie  kto jest za zmianami projektów tych dwóch uchwał dotyczących budżetu ?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za zmianami w budżecie na 2017r i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0    

 

Następnie  Sekretarz poinformował , że do porządku obrad Sesji proponuje się wniesienie dwóch poprawek :

pierwsza – uchwała w sprawie świetlicy w  Prawym Lesie

druga – sprawa działek jeśli chodzi o tą drogę Protasiewicza na Kol. Przerośl .

Wójt dodał: kiedyś Szanowna  Rada uzgodniła, żeby wykupić działki od dwóch osób  na Kolonii Przerośl, chodzi tu o kawałek drogi od Pana Pupla do mostu.  Rozmawiałem z tymi ludźmi , wyrazili zgodę żebyśmy od nich kupili te działki i jeżeli Szanowna Rada potwierdzi to uchwałą to rozpoczniemy procedurę.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  :  proszę o głosowanie  kto jest za tym żeby te dwa  punkty dodać do obrad Sesji?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za dodaniem tych punktów do obrad Sesji głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0     

 

Sekretarz przedstawił jeszcze :    następne tematy, które będą na sesji to :

-oświadczenia majątkowe   -   jak co roku jest identycznie, nic tu nie dopisujemy,

-sprawozdanie – informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Przerośl w roku  

  szkolnym 2016/2017  -  każdy otrzymał to sprawozdanie jeżeli to będzie wymagać jakiś

  wyjaśnień  to będziemy wyjaśniać, Wójt do 30 listopada takie sprawozdanie Radzie musi 

  przedstawić.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  przeszedł do kolejnego projektu uchwały w sprawie:  

-zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

 wyjaśnił : cena eksploatacji urządzeń i wpłaty się równoważą, w kalkulacje jest wszystko wliczone i wychodzi mniej więcej na  zero. Dlatego proponuje się  żeby podwyżki nie było. Kto jest za tym ?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0

Zostało na dotychczasowych zasadach.

 

Kolejny projekt uchwały w sprawie:

-obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2018,

Sekretarz wyjaśnił :  macie przed sobą nie projekt uchwały a Komunikat bo jeśli chodzi o lasy to  przede wszystkim dotyczy lasów państwowych i oni płacą podatki jeżeli nie podejmuje się uchwały to zostaje cena urzędowa.

 

Następne projekty uchwał to uchwały podatkowe w sprawie :

-obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2018,

-określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

-stawek podatku od środków transportowych,

-ustalenia stawek opłaty targowej     

W pierwszej kolejności Wójt zabrał głos :  podatki, dla porównania, w sąsiednich gminach są wyższe niż u nas i ja uważam, że te podatki powinny być wyższe a co Szanowna Rada postanowi to tak będzie.   Tutaj Wójt dla porównania przedstawił radnym jakie są podatki w sąsiednich gminach .

Nastąpiła burzliwa dyskusja gdzie były różne głosy:   że trzeba  zwiększyć bo u nas są za niskie stawki,  jeśli chodzi o transportowy podatek to od tych większych samochodów jest za wysoka stawka , jedni chcą wypośrodkować stawki, inni zostawić na starym a jeszcze inni wszystkie podatki zostawić na starych zasadach a od tych większych samochodów obniżyć, jak również propozycja żeby zwiększyć na te małe pojazdy a na te duże obniżyć. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił jeszcze  na podstawie tabel wysokości podatków transportowych minimalnych i maksymalnych. Jak również poproszono Inspektora od podatków Panią Krakowską  żeby przedstawiła  jakie są u nas  wysokości podatków transportowych i od jakich samochodów. 

Dyskusja  nad podatkiem transportowym, zdania są podzielone.  Dyskusja nie zakończona.

 

Korzystając z okazji, że do Urzędu Gminy przybył sołtys wsi Prawy Las  poproszono go na salę obrad w celu przedstawienia mu tematu sprzedaży świetlicy , co o tym sądzi oraz poproszono, żeby przedstawił sytuację mieszkańcom Prawego Lasu , zapytał o opinię, jakie jest ich zdanie  następnie przedstawił to na najbliższych obradach Sesji Rady Gminy. 

Radny Pan Sylwester Milewski   przedstawił pokrótce dla sołtysa o co chodzi, że  sprzedajemy świetlicę i przeznaczamy te pieniądze na remont drogi do Prawego Lasu i wyjaśnił jaki to odcinek drogi byłby robiony.

Sołtys wsi Prawy Las Pan Jokasty :  to my jako Prawy Las nic z tego nie mamy bo droga ta nawet do nas nie dojdzie, mieszkańcy  z tego nie skorzystają  ale skonsultować się z mieszkańcami i przeanalizować to musimy.

 

W następnej kolejności Radny Pan Adam Stefan Kościuch poprosił żeby punkt dotyczący zarządzenia Wójta w temacie opłat związanych z cmentarzem w Pawłówce omówić teraz ponieważ konieczność go zmusza do opuszczenia posiedzenia .   Wszyscy  wyrazili zgodę.

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz który wyjaśnił : omawialiśmy to już na poprzednich posiedzeniach, Szanowna Rada otrzymała propozycję jak to ma wyglądać i każdy wie o co chodzi, czy są jakieś uwagi do tego? 

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  zadał pytanie w kwestii naliczania, egzekwowania opłat:   czy te opłaty będą od nowo stawianych pomników egzekwowane czy też od  tych pomników co już są  ?

Wójt wyjaśnił : drzewo zostało wycięte, część wycięte ze zbiórek publicznych ponieważ mieszkańcy, parafianie  się składali , my jako gmina dołożyliśmy i była taka umowa,  proboszcz tak zaproponował, że on zbierze pieniądze na wycięcie drzewa a my zrobimy dokumentację, inwentaryzację tego cmentarza.  Inwentaryzacja będzie kosztowała 5 tys. zł., mamy już podpisaną umowę.  Rozmawiałem  z Wójtem z Jeleniewa o tej wycince i miał dołożyć się  do tego.

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   zapytał na czym polega ta inwentaryzacja?

Wójt wyjaśnił:  inwentaryzacja będzie polegała tym, że będą rozrysowane wszystkie groby, będzie wiadomo ile jest grobów , miejsc pozostałych itd.    Ksiądz zaoferował się, że jak będzie zrobiona inwentaryzacja  to  weźmie ten cmentarz do prowadzenia.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński uzupełnił wypowiedź Wójta :    Szanowna Rada ustaliła w budżecie 7,5 tys. zł. na wycięcie drzew w Pawłówce,  w ramach tej kwoty Proboszcz się zaoferował że zbierze  składkę i za te pieniążki wytnie. Okazało się że może zebrać  5 tys. zł., więc gmina  dołoży  2 tys. zł.  i zrobi inwentaryzację a proboszcz  przejmie cmentarz żeby nim administrować. 

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz :  ale jest pytanie, czy stare pomniki będą objęte tą opłatą?

Sekretarz wyjaśnił :  odnośnie opłat , zostały wzięte dla porównania z kilku innych  cmentarzy komunalnych z Polski i jest taka propozycja  jaką macie przed sobą – była mowa, żeby opłacać w granicach 300zł. – 500 zł.     Jeśli chodzi natomiast o stare pomniki, które już są postawione to nie ma opłaty, zaczynamy od początku , w projekcie macie zapisane, że zaczynamy od 1 stycznia 2018r.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch :  czy to nie będzie odebrane przez mieszkańców Pawłówki jako dyskryminacja ponieważ gdyby to gmina w 100% wyłożyła te środki na wycinkę, ale to parafianie się złożyli częściowo i dzięki temu te drzewa zostały wycięte, zrobiony został porządek  i teraz nakłada się  na nich opłaty.  Czy w ościennych gminach na cmentarzach w ogóle są takie opłaty?

Sekretarz odpowiadając:  w ościennych gminach cmentarze są parafialne dlatego nie ma opłaty a ten w Pawłówce jedyny w okolicy  komunalny  i takie opłaty wynikające z przepisów prawa trzeba nałożyć.  

W sprawie pomników nowo postawionych  to ksiądz będzie  dokonywał pochówku, będzie karty zakładał i prowadził całą dokumentację ale sprawy finansowe gmina będzie prowadziła.  Szanowna Rada otrzymała propozycję jakie to będą kwoty do przemyślenia i przedyskutowania. 

 

Posiedzenie opuścił Radny Pan Adam Stefan Kościuch oraz Radny Pan Krzysztof Bogdan.

 

Wrócono do tematu projektów uchwał podatkowych :

ustalono, że opłata targowa pozostaje ta sama , bez zmian.  Następnie   ponownie dyskutowano nad tym czy podwyższyć pozostałe podatki czy zostawić po staremu.

Różne zdania  jedni  chcą zostawić  na starym, drudzy podwyższyć 5% a jeszcze inni  że podnieść  5% oprócz podatku transportowego.

Sekretarz zaproponował : proszę o przegłosowanie  kto jest za tym, żeby podnieść  podatki rolny i od nieruchomości o 5% oprócz podatku transportowego?

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 5 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 2, wstrzymujących się – 3. /Radny Pan Dyczewski  nie głosował/. 

Radni nie zadowoleni są z tego głosowania.

Następnie nastąpiła dyskusja odnośnie podatku transportowego – kto jest za podwyżką?

Były różne głosy : wypośrodkować,  najniższy podnieć a najwyższy obniżyć lub jeszcze inna propozycja : wszystkie transportowe zostawić na starej cenie a  te duże pojazdy obniżyć lub wszystkie podnieść o 5% a ten transportowy największy obniżyć 5%.  Padła też propozycja żeby nie podnosić żadnych podatków  a ten transportowy najwyższy obniżyć o 5%.

Nadal burzliwa dyskusja  po której w ostatecznej wersji  poddano wniosek do głosowania : kto jest za tym żeby   zostawić wszystkie podatki  po staremu  bez podwyżek ?   

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za tą propozycją głosowało 7 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, wstrzymujących się – 4.

 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  przeszedł do kolejnych projektów uchwał w sprawie:  

-strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Przerośl na lata 2017-2024,

-przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

-stwierdzenia przekształcenia Zespołu szkół Ogólnokształcących w Przerośli, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Przerośli,

-stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce.

Sekretarz przedstawił pokrótce :  Szanowna Rada otrzymała projekty uchwał, co roku są podejmowane  w sprawie Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Przerośl na lata 2017-2024  oraz  Przyjęcia rocznego programu współpracy na 2018 rok Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi . Natomiast jeśli chodzi o  przekształcenie szkół w Przerośli i w Pawłówce to  ustawa nam to wprowadziła a Rada Gminy do 30 listopada ma obowiązek to usankcjonować, że to powstało, jakby takie stwierdzenie, że takie coś istnieje, musimy podjąć taka uchwałę.

Czy są pytania?

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Członkowie Komisji przystąpili do głosowania:

Za  projektami tych uchwał głosowało 11  radnych  obecnych  na  posiedzeniu,        przeciw – 0,  wstrzymujących się – 0.

 

 

 

 

Więcej wniosków i informacji nie było.

 

Adn. pkt  7

Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej Pan Sylwester Milewski  po wyczerpaniu się porządku dziennego wspólnego posiedzenia  komisji  podziękował za przybycie i  ogłosił zamknięcie obrad posiedzenia komisji.

 

 

    Protokołowała:                                                              Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                   Przewodniczący Komisji Budżetu, Oświaty,

                                                                         Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej 

                                                                                       Sylwester  Milewski                                                                                           data wytworzenia2018-10-24
data udostępnienia2018-10-24
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin73
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@