Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


PROTOKÓŁ NR 6/2017 z obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 20.02.2017 r.

                                       PROTOKÓŁ  NR   6/2017      

        z obrad wspólnego posiedzenia komisji  rewizyjnej, komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej oraz komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa odbytego w dniu   20.02.2017r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg załączonych list obecności.

 

Ponadto  w posiedzeniu  uczestniczyli:

-      Przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Radzewicz

-      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Zienda

-      Wójt Gminy -  Sławomir Renkiewicz

-      Sekretarz Gminy – Franciszek Bagiński

 

Obrady  komisji  łączonych  otworzył  Przewodniczący  Rady Gminy  Pan Wiesław Radzewicz

Powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu.

Stan członków komisji rewizyjnej – 3

Obecnych na posiedzeniu - 3 

Stan członków komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej -  5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Stan członków komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa  - 5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Lista obecności stanowi  załącznik Nr 1  do oryginału  protokołu.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Przerośl

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00,  a zakończono o godz. 11.30

Protokołowała: Bogumiła Jankowska

O terminie posiedzenia komisji członkowie komisji zostali poinformowani telefonicznie.

Dokumentacja będąca przedmiotem posiedzenia została rozdana Radnym  przed  rozpoczęciem posiedzenia.

Przekazał głos dla Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa   Pana Adama Stefana Kościucha w celu poprowadzenia obrad.

  

                                   PORZĄDEK  DZIENNY  POSIEDZENIA

 

  1. Otwarcie obrad posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku dziennego posiedzenia komisji.
  3. Wystąpienie Dyrektora Stowarzyszenia „Edukator”.
  4. Omówienie projektu uchwały.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie obrad posiedzenia komisji.                                                            

                                                                                                                                                          

                                                    PRZEBIEG  OBRAD:

 

 

Adn. pkt 1 i 2  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich zgromadzonych stwierdzając jednocześnie kworum niezbędne do podejmowania wiążących stanowisk i opinii, dodał : tematem dzisiejszego spotkania jest  omówienie projektu  uchwały  przygotowanej na najbliższą Sesję Rady Gminy oraz przybliżenie informacji na temat działania stowarzyszenia „Edukator”.  Następnie przekazał głos dla Sekretarza.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   odczytał  skierowany do Rady Gminy sprzeciw  rodziców   uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce wobec propozycji przejęcia w/w placówki przez Stowarzyszenie.   / Sprzeciw  stanowi  Załącznik  nr   do oryginały  protokołu /.  Następnie odczytał  pismo, które wpłynęło dzisiaj, złożone przez Radę Rodziców  do Wójta Gminy. /Pismo stanowi  Załącznik  nr    do oryginału protokołu /.

 

Adn. pkt 3  

Następnie  Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby  w pierwszej kolejności głos zabrał zaproszony na dzisiejsze posiedzenie  Dyrektor Stowarzyszenia „EDUKATOR”  , przedstawił nam działanie stowarzyszenia i ewentualnie odpowiedział na nasuwające się w trakcie pytania. 

Dyrektor Społeczno-Oświatowego Stowarzyszenia Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży  wyjaśnił, że stowarzyszenie nie jest to organizacja, która zabiega o przejmowanie szkół  tylko w takich przypadkach zainteresowani zwracają się do stowarzyszeń.   Dodał:   nikt nie wymyślił  tego problemu dla samorządu tylko sama demografia i inne ustalenia typu karta nauczyciela itp., które nie są bilansowane finansowo powodują, że samorządy mają ten problem.

Następnie przypomniał początek założenia stowarzyszenia:  stowarzyszenie powstało 18 lat temu  i od tylu lat prowadzi szkoły. Pierwsze szkoły, które wtedy powstały  były likwidowane i one obecnie dalej funkcjonują.  Cała filozofia działania stowarzyszenia polega na tym, że jeżeli istnieje jakaś szansa, żeby zorganizować dobrą, sprawną, przyjazną edukację małych dzieci jak najbliżej miejsca zamieszkania to takie możliwości są , wystarczy tylko sprawdzić i Stowarzyszenie „Edukator” ma trzy takie obszary działalności:

-pierwszy to jest problem edukacji wiejskiej – nasz model polega na tym, że szukamy, staramy się nie ingerować, zapewniamy funkcjonowanie i czuwamy nad spójnością finansową  i wtedy ta wspólnota samorządowa, środowiskowa działa.  Jeżeli jest dobrze zorganizowana i dyrektor czy nauczyciele są menedżerami  to świetnie one funkcjonują.

-drugi obszar to są sprawy dzieci niepełnosprawnych -  na terenach wiejskich jest bardzo wiele dzieci, które nawet z niewielkimi dysfunkcjami rozwojowymi w wieku od roku nawet do lat 7,  gdyby wcześniej dostały wsparcie i pomoc specjalistyczną, gdyby rodzice też dostali instrukcje jak z dziećmi postępować  to wówczas nawet te  proste logopedyczne dysfunkcje i inne np. wady kręgosłupa, wady postawy i autyzm, których jest teraz dużo – to wszystko da się  kompensować, prostować.  Pisząc projekty unijne  uzyskujemy środki i staramy się  podciągnąć w górę taką organizacją sprawność szkoły.

-trzeci obszar, który jest od początku wpisany w naszą działalność – integracja środowisk wiejskich jako budowa czy umacnianie takiej samorządności obywatelskiej.  Składanie projektów zagranicznych powoduje, że realizujemy finansowane  przez ministerstwo spraw zagranicznych i przez inne międzynarodowe organizacje takie konkursy wymiany dobrych pomysłów na działalność środowiskową na terenach wiejskich.  Tutaj Pan Dyrektor zachęcił do odwiedzania  stron internetowych i sprawdzenie tego. 

Założeniem  naszego Stowarzyszenia jest :  jeżeli dostajemy dotację z gminy i ona jest jasno określona w ustawie to jest to informacja jawna i w tym momencie jest u nas taka kolejność –pierwsza , jeżeli szkoła ma istnieć,  to zapewnienie warunków bytu dzieciom czyli bezpieczeństwo, nauczanie  i te inne sprawy wymogów sanitarnych, strażackich itp.              I dopiero w drugiej kolejności to co zostało z dotacji dzieli się na wynagrodzenia dla nauczycieli.    

Na zakończenie swojej wypowiedzi Pan Dyrektor dodał:  jesteśmy otwarci, jeżeli środowisko chce   utrzymać szkołę i utrzymać ją w dobrej kondycji, jeżeli środowisko ma lokalnych liderów, którzy dbają żeby to nie było  towarzystwo wzajemnej adoracji ale szkoła, która stawia wyżej poprzeczkę zarówno wobec nauczycieli jak i uczniów  to zapraszamy do współpracy. 

Radny pan Adam Stefan Kościuch zwracając się do dyrektora stowarzyszenia :  zna Pan sytuację naszej szkoły – finansową i ile jest dzieci- jak Pan widzi  to przejęcie  tej szkoły przez Stowarzyszenie?

Dyrektor Stowarzyszenia „Edukator”  :  jeżeli to będzie szkoła przekazana a będzie to szkoła publiczna i ustawa określa, że stawka na jednego ucznia jest przekazywana w wysokości, która jest średnią stawką na pozostałe szkoły w gminie czyli jeżeli gmina ma szkołę lepiej zorganizowaną o liczniejszych klasach to wiadomo, że jeżeli jest tam uczniów 10 czy 15 w klasie to stawka na jednego ucznia, biorąc pod uwagę subwencje i opłaty nie będzie tak strasznie duża np. koszt utrzymania ok. 40 uczniów  tj. w granicach 800 tys. zł.  Natomiast w naszym przypadku ta szkoła z powodzeniem w przybliżeniu za 400tys. zł. się utrzyma.  Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia brutto –  te limity, które ustalamy dyrektorom,  to 30 tys. zł. miesięcznie  na taką szkołę.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  zapytał o kadrę nauczycielską , bo automatycznie będą mniej zarabiali i przy takich zarobkach nie będą chcieli pracować, jak to wygląda? Czy ze strony fundacji jest możliwość przejęcia tej kadry  pod tymi warunkami?

 Dyrektor Stowarzyszenia „Edukator” odpowiadając:  my nie jesteśmy przeciwko nauczycielom,  chciałbym sam żeby nauczyciele  za dobrą pracę dostawali bardzo dobre wynagrodzenie  ale problem jest inny  jeżeli nie ma innej możliwości to jest dobre to co jest. Na pewno stawka nie będzie mniejsza niż minimalna krajowa, jeśli dojdą staże i inne media to będzie większa. A czy byłaby chęć pracować to jest nauczycieli wolna wola.  Pierwsza ważna rzecz – my tu nie przywieziemy nikogo,  myślę że z okolicy ze środowiska będzie ktoś zaangażowany do zorganizowania tej szkoły, wyliczamy kalkulacje i przedstawiamy to nauczycielom, jeżeli wyrażają chęć współpracy to proszę bardzo a jeżeli nie wyrażają to informacja dla Wójta i otrzymają 6-cio miesięczne odprawy.  My zawieramy umowy już na zasadach kodeksowych, bo nas nie obowiązuje karta nauczyciela.

Każda szkoła ma  oddzielny rachunek, my dostajemy dotacje na wydzielony rachunek szkoły i gmina  nas kontroluje co z tym robimy, my jesteśmy tylko obsługującymi rachunek i musimy relacjonować albo udostępniać dokumenty.

Radny Pan Piotr Dyczewski  nawiązując do pytania Pana Przewodniczącego to chodziło o to, że  jeżeli większość nauczycieli nie zgodzi się na warunki i nie  podejmie pracy , czy jesteście w stanie zorganizować, żeby ten nabór nauczycieli odbył się?

Dyrektor Stowarzyszenia „Edukator”  odpowiadając na pytanie:  po pierwsze to nie my będziemy organizować tylko ktoś kto będzie dyrektorem szkoły czyli ktoś ze środowiska.  Miarą zatrudnienia nauczycieli jest arkusz organizacyjny – u państwa pensum nauczycielskie jest 18 godzin a u nas 22 godziny i w związku z tym chodzi o organizacje zajęć o ustalenie ile jest płatnych dla nauczyciela bo my musimy zrealizować wszystkie godziny, które są w ramowym planie nauczania czyli uczeń musi mieć te godziny takie jakie z niego wynikają. Oceniam, że w takiej szkole jak ta na poziomie  140 godzin tygodniowo byłoby płatnych.

Radna Pani Alicja Świerzbin  poprosiła o informację, gdzie jeszcze znajdują się szkoły obsługiwane przez stowarzyszenie o podobnej ilości dzieci jak w Pawłówce.

 

Dyrektor Stowarzyszenia „Edukator”   odpowiadając:  takie szkoły znajdują się we Wronowie, w Żytkiejmach, Spytkowie koło Giżycka, Lisy koło Gołdapi  -  są to szkoły, które nie miały szans a dzisiaj wspaniale działają i funkcjonują finansowo również. 

Dyrektor odnosząc się do całej tej sytuacji  stwierdził, że  pierwszy podstawowy powód  likwidacji albo przekazania  takich szkół to jest  demografia.  Przedstawił też w skrócie  sytuację przejęcia szkoły w Becejłach .

Nastąpiła burzliwa dyskusja, po której  Pan Dyrektor  stowarzyszenia stwierdził, że to jest też problem socjologiczno-psychologiczny, ludzie boją się jakiejkolwiek zmiany i dlatego będą zachowania takie a nie inne.

Radny Pan Marcin Brzozowski   zwrócił się z pytaniem:  jeżeli chodzi o kwestie finansowe, czyli ta subwencja, którą gmina dostaje,  jaki jest czas kiedy  musicie ustalić swoje kryteria, żeby wybrać dyrektora a on pozbierał kadrę, żeby zacząć  np. we wrześniu 2017r.  prowadzić już tą szkołę?

Dyrektor Stowarzyszenia „Edukator”  odpowiadając:  zostawiłem taki wstępny formularz, który pokazuje nam z jednej strony oczekiwania nauczycieli a z drugiej strony  typowe koszty utrzymania pozapłacowe . Jeżeli jest osoba, państwo ją znajdziecie i będzie chciała się z tym zmierzyć, zająć się tym to jest to kwestia  tygodnia czasu, kiedy można już praktycznie wszystko zrobić.    Pierwsze przybliżenie  robimy na poziomie subwencji, jeżeli bylibyście w stanie wyliczyć jaka jest stawka na jednego ucznia, to tą granicą dla nas jest subwencja.   Dodał:  tam gdzie  jest środowisko naprawdę zintegrowane, gdzie ludziom zależy na tej szkole to są  naprawdę wspaniałe  szkoły.

Należy całą sprawę przedstawić w dwóch obszarach , przede wszystkim jakość kształcenia nie ulegnie obniżeniu o ile nie wzrośnie bo pojawi się inicjatywa i przywiązanie do stanowiska dla tych nauczycieli, za którymi nie będą stały inne różne przepisy tylko szacunek rodziców i dobro dziecka, a drugi aspekt to jest ta różnica  ile to jest oszczędności.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  pytanie do Pana Dyrektora:  czy stowarzyszenie prowadzi swoją weryfikację nauczycieli nie pod względem klasyfikacji tylko ocenia pod względem efektów nauczania?

Dyrektor Stowarzyszenia „Edukator”    : ze swojej strony staramy się rozmawiać z rodzicami z nauczycielami, pokazywać im dobre przykłady  i starać się troszkę zachęcić. Dla nas nie jest oceniającym kurator tylko rodzice i dobro dziecka. Bardzo nam zależy na tym, żeby opinie o funkcjonowaniu szkoły nie były gdzieś tam tylko co jakiś czas takie spotkanie oceniające organizować -  jak funkcjonujemy o co się podoba a co nie.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   pytanie do Pana Dyrektora : przejęcie szkoły w innym terminie niż 1 września 2017r. – jak Pan to widzi?

Dyrektor Stowarzyszenia „Edukator” :  problem jest tylko taki -     dla nas najważniejsze jest, żeby dzieci tego nie odczuły czyli robi się to w taki sposób żeby wszyscy nauczyciele zostali, nie chcielibyśmy żeby dzieci w ciągu roku miały zmiany nauczyciela. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  pytanie do Wójta :  co Pan zamierza zrobić z pismami od rodziców?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   zaproponował, żeby tę decyzje odwlec, w następnym arkuszu  ograniczyć koszty, zrobić połączenie wszystkich klas i wówczas może  rodzice zobaczą co byłoby lepsze.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda   złożył wniosek, żeby zobowiązać Wójta do napisania pisma do pani Kurator i zapytać jakie jest jej zdanie, dołączyć   sytuację finansową  i ogólnie całą sytuację tej szkoły, dodał:  uważam, za wszelką cenę  szkołę trzeba utrzymać 8-mio klasową.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  poparł wniosek radnego Pana Ziendy.

Radny pan Piotr Dyczewski  odnośnie arkuszy organizacyjnych : powinniśmy mieć porównanie jaki był do tej pory, jaki rok temu i jaki jest proponowany  wówczas jest sens dyskusji nad czymś konkretnym. A to, że trzeba tą szkołę ośmioklasową robić i iść w kierunku stowarzyszenia to nie ma dyskusji i pisanie jakichkolwiek pism nic nie da.

Nastąpiła burzliwa dyskusja  , większość poparła zdanie radnego Pana Dyczewskiego.

 

Następnie Przewodniczący Komisji podziękował Panu Dyrektorowi Stowarzyszenia „Edukator” za przybycie i przedstawienie, naświetlenie działalności stowarzyszenia i ogłosił krótką przerwę.

 

Adn. pkt 4

Po przerwie głos zabrał Wójt, który przedstawił informacje z wizyty wspólnie z Radnym  Panem Kościuchem i Przewodniczącym  Rady Gminy Panem Wiesławem Radzewiczem w szkole we Wronowie w celu zapoznania się z sytuacją.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał:  większość nauczycieli w tej szkole została i Pani Dyrektor mówiła, że ci co byli przeciwni przekazaniu szkoły to teraz są zadowoleni z jej działalności.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  uzupełnił:  gmina postawiła tam warunek – albo przekazanie dla stowarzyszenia albo likwidujemy.   Obecnie jest taka sytuacja, że nic się nie zmieniło w tej szkole, zostali nauczyciele, dzieci są uczone, środki z zewnątrz są pozyskiwane a środowisko się zintegrowało.    

Następnie omówiono  koszty utrzymania tej szkoły /symulację kosztów/ oraz propozycję łączenia klas.  Rozdano radnym symulacje kosztów utrzymania  do zapoznania się .

Nastąpiła burzliwa dyskusja, po której Radny Pan Piotr Dyczewski stwierdził, że sumując to wszystko razem i przekazując dla fundacji to dużych zwolnień nie będzie. To co jest przedstawione i o czym jest dyskusja  to jest przykładowo pół na pół z całości kwoty – i to jest ta oszczędność, która byłaby po zmianach.  

Radny Pan Marcin Brzozowski dodał : w tym wszystkim chodzi o to, że do zmiany na gorsze  jest ciężko się przyzwyczaić i walczy się wszystkimi możliwościami żeby tego nie zmieniać.  Uważam, że nie potrzebna jest dyskusja  , mamy konkretny temat , Stowarzyszenie „Edukator” i trzeba iść w tym kierunku .

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  : jeżeli  chodzi o rodziców, to kto będzie chciał to będzie pracował, będzie miał pracę.   

Sekretarz Gminy pan Franciszek Bagiński  odniósł się do podjęcia uchwały :  jeżeli podejmiemy uchwałę do końca lutego  z wyprzedzeniem przynajmniej  4 dni, bo Wójt musi skutecznie na 6 m-cy przed rozpoczęciem roku szklonego zawiadomić nauczycieli. , jeżeli przekroczymy ten termin to szkoła od  1 wrzesnia nie będzie mogła działać tylko od października czy np. stycznia.  Chcąc żeby szkoła  funkcjonowała od 1 września uchwała musi być podjęta  np. za 3 dni najpóźniej , później dostarczyć ją trzeba do kuratorium do zaopiniowania.

Sekretarz odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem po czym nastąpiła burzliwa dyskusja na temat podjęcia uchwały.

 

Radny pan Adam Stefan Kościuch   poddał pod głosowanie – kto jest za tym, żeby Szkołę Podstawową w Pawłówce jako szkołę 8-mio klasową powszechną  przekazać pod zarządzanie dla Stowarzyszenia „Edukator” w Łomży ? 

 

Radni przystąpili do głosowania :

Za przekazaniem Szkoły Podstawowej w Pawłówce dla Stowarzyszenia „Edukator”  głosowało  12 radnych obecnych na posiedzeniu, przeciw – 0, głosów wstrzymujących się  – 1 /Andruczyk/

 

Adn. pkt 5

W następnej kolejności Radni dyskutowali nad terminem zwołania  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. Po dłuższej dyskusji ustalono, że Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy  zostaje zwołana na dzień 23 lutego 2017 roku na godzinę 10.00. 

 

Adn. pkt 6

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch  po wyczerpaniu się porządku dziennego wspólnego posiedzenia  komisji  podziękował za przybycie i  ogłosił zamknięcie obrad posiedzenia komisji.

 

    Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                                Przewodniczący Komisji Infrastruktury

                                                                             Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                      Adam  Stefan  Kościuchdata wytworzenia2018-10-24
data udostępnienia2018-10-24
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin70
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@