Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


PROTOKÓŁ NR 2/2017 z obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 31.01.2017r.

                                                       PROTOKÓŁ  NR   2/2017      

        z obrad wspólnego posiedzenia komisji  rewizyjnej, komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej oraz komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa odbytego w dniu   31.01.2017r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg załączonych list obecności.

 

Ponadto  w posiedzeniu  uczestniczyli:

-      Przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Radzewicz

-      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Zienda

-      Wójt Gminy -  Sławomir Renkiewicz

-      Sekretarz Gminy – Franciszek Bagiński

 

Obrady  komisji  łączonych  otworzył  Przewodniczący  Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch.

Powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu.

Stan członków komisji rewizyjnej – 3

Obecnych na posiedzeniu - 2 

Stan członków komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej -  5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Stan członków komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa  - 5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Lista obecności stanowi  załącznik Nr 1  do   protokołu.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Przerośl

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00,  a zakończono o godz. 12.00

Protokołowała: Bogumiła Jankowska

O terminie posiedzenia komisji członkowie komisji zostali poinformowani pisemnie.

Dokumentacja będąca przedmiotem posiedzenia została rozdana Radnym  przed  rozpoczęciem posiedzenia.

 

  

                                   PORZĄDEK  DZIENNY  POSIEDZENIA

 

  1. Otwarcie obrad posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku dziennego posiedzenia komisji.
  3. Omówienie podań Pana Pietkiewicza.
  4. Temat reformy oświatowej, podjęcie uchwał oświatowych.
  5. Sprawy bieżące, podjęcie uchwał w spr. sprzedaży lub dzierżawy działek.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zamknięcie obrad posiedzenia komisji.                                                  

                                                                                                                                                          

                                                    PRZEBIEG  OBRAD:

 

Adn. pkt 1 i 2  

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch  otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich zgromadzonych stwierdzając jednocześnie kworum niezbędne do podejmowania wiążących stanowisk i opinii, dodał : tematem dzisiejszego spotkania jest przede wszystkim  omówienie ważnych spraw związanych z projektami  uchwał oświatowych  przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Gminy  oraz sprawy bieżące.   Następnie przekazał głos dla Sekretarza.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   jeżeli Rada wyrazi zgodę to zmienimy trochę porządek posiedzenia. Mamy dwa wiodące tematy mianowicie : reforma oświatowa i drugi  to sprawa nieruchomości – działek do sprzedaży.  W związku z tym, że Pan Pietkiewicz  przyszedł na posiedzenie komisji i już czeka to w pierwszej kolejności możemy rozpatrzeć podanie Pana Pietkiewicza a później wrócić do oświaty i na koniec omówić  sprawę działek,  czy Szanowna Rada się z tym  zgadza?   Wszyscy jednogłośnie wyrazili zgodę.

 

Adn. pkt 3   

Na salę obrad poproszono Pana Pietkiewicza.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   przedstawił  sprawę :   11 stycznia 2017r. wpłynęło podanie Pana Pietkiewicza,  gdzie zwraca się z prośbą o sprzedaż części działek stanowiących drogi gminne położone w obrębie gminy Przerośl (działki od strony Kol. Pzrerośl i od strony Zusenka).  Prośbę motywuje tym, iż chciałby dokonać scalenia gruntów będących jego własnością przez które przebiegają drogi gminne dzielące te działki.  Nadmienił, że drogi te nie istnieją, są porośnięte trawą.  Do podania dołączone są oświadczenia mieszkańców  popierających sprzedaż działek dla w/w.

Jednocześnie wpłynęły dwa podania od Pana Jana Orłowskiego Kolonii Przerośl -  jedno do Rady Gminy, gdzie zwraca się z wielkim problemem , który dotyczy drogi dojazdowej do działek rolnych , twierdzi, że drogi zostały zaorane przez Pana Pietkiewicza i prosi o niezwłoczne udostępnienie drogi z wytyczeniem dokładnym i utwardzeniem jej ponieważ wiosną będą  prowadzone prace rolne na tych działkach.  Dołączył jedną stronę aktu notarialnego w którym jest zagwarantowana droga do jego działki.  Takie same podanie wpłynęło tez do Wójta Gminy, dotyczące tego samego.   Tylko te działki, które wymienił w podaniach nie pokrywają się z działkami Pana  Pietkiewicza, który chce kupić na swoich działkach  a problem Pana Orłowskiego dotyczy innych działek.

Wpłynęło też drugie podanie od Pana Orłowskiego do Rady Gminy i do Wójta  - Sekretarz streścił:  19 listopada 2016r.  zakupił działkę rolną, która posiada dostęp do drogi publicznej. Jesienią tego samego roku Pan Pietkiewicz zaorał część drogi gminnej uniemożliwiając mu dojazd do tej działki.  Nie zgłaszał tego faktu a teraz dowiaduje się że Pan Pietkiewicz złożył wniosek  o te działki, że przekształci na grunty rolne. Jakim prawem be powiadomienia użytkowników działek sąsiednich chce pozbawić drogi gminnej uniemożliwiając dojazd do drogi publicznej? Złoży sprzeciw na likwidację drogi gminnej ponieważ jest niezbędna do dojazdu do naszych działek.

Sekretarz kontynuując :  mamy dokumentację, podania, oświadczenia i listę osób, nie wszystkich jeszcze – tu sekretarz wymienił nazwiska osób, właścicieli działek, których nie ma jeszcze oświadczeń o wyrażeniu zgody.  

Pani Teresa Boguszewska przekazała Radnym mapki do zapoznania się jak to wygląda w terenie, podanie Pana Pietkiewicza z którego wynika, że działki które wskazuje są całkiem inne niż te które w swoich podaniach wskazuje Pan Orłowski, nie pokrywają się.

Nastąpiła dyskusja i  oglądanie mapki.  Wyjaśnień dokładniejszych udzielił Pan Pietkiewicz przedstawiając jak to wygląda w rzeczywistości  pokazując to również na mapce.  Sugerując również, żeby radni pojechali  i zobaczyli jak to wygląda na polu. 

Nastąpiła burzliwa dyskusja po której ustalono że wyjazd nie ma sensu, w chwili obecnej nic tam się nie zobaczy a wszyscy wiedzą o jakie działki chodzi.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch   zwracając się do radnych :  zapoznaliście się z tematem więc poddaję pod głosowanie jakie jest Wasze stanowisko odnośnie włączenia do procedury sprawy zakupu działek Pana Pietkiewicza wymienionych w piśmie? Czy jest opinia pozytywna ze strony Rady – kto jest za pozytywną opinią?

Radni przystąpili do głosowania:

Za pozytywną opinią głosowało 11 radnych  obecnych na posiedzeniu,  przeciw  -  0,  głosów wstrzymujących się – 1/Serafin/.

Sekretarz kontynuując temat :  też podanie Pana Pietkiewicza w podobnej sprawie jak poprzednie -  o kupno działek, dróg przy jego działkach ale od strony Zusenka.

Pan Pietkiewicz wyjaśnił i pokazał na mapce jak to wygląda, które to są działki.

Nastąpiła burzliwa dyskusja, oglądanie mapki i zapoznanie się z tematem. 

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  zwracając się do radnych : zapoznaliście się z tematem więc poddaję pod głosowanie jakie jest Wasze stanowisko odnośnie włączenia do procedury sprawy zakupu działek Pana Pietkiewicza wymienionych w piśmie? ( działek od strony Zusenka)

Radni przystąpili do głosowania:

Za pozytywną opinią głosowało 11 radnych  obecnych na posiedzeniu,  przeciw  -  0,  głosów wstrzymujących się – 1/Serafin/. 

Na tym sprawę podań pana Pietkiewicza zakończono.

 

Adn. pkt  4

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia mianowicie sprawa reformy oświatowej,  wyjaśnił :  wchodzi nowa reforma oświatowa , weszły przepisy wprowadzające prawo oświatowe oraz zmiana ustawy o oświacie. Pierwsza taka rzecz do której nas Sejm zobowiązał to Rada Gminy  podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i ten projekt musi być podjęty najpóźniej do 17 lutego br. , w dalszej kolejności podjęcie już nie projektu a uchwały sieci szkół na terenie gminy tzn. wyznaczenie z których wiosek do jakiej szkoły chodzą dzieci.  Byłaby to uchwała trzypunktowa -  pierwsze  to jak by było od  1 września, potem jak by było gdy zostanie już zlikwidowane gimnazjum i po 2019 roku kiedy gimnazjum nie będzie.  

Drugi temat :  wszystkie szkoły podstawowe z mocy prawa z dniem 1 września 2017r.  stają się szkołami 8-mio klasowymi – w Przerośli i w Pawłówce.  Na wszystko mamy ścisłe terminy, wszelkie procedury  przekształcania lub zamiany zaczynają się od tego, że Rada Gminy podejmuje uchwałę intencyjną w sprawie przekształcenia czy zmiany i to ma zrobić do końca lutego,  do końca lutego również musi powiadomić rodziców, kuratora, dyrektorów i wszystkie organy. Kurator musi zaopiniować i potem do końca  marca rada musi podjąć uchwałę ewentualnie o jakiejś zmianie. 

Jeszcze tak sygnalizacyjnie dodał, że z chwilą wejścia tej reformy oświatowej od 1 września 2017r. te punkty przedszkolne tracą w pewnym sensie moc działania  ponieważ  na to miejsce wchodzą  z mocy prawa oddziały  przedszkolne.  Zamiast punktów – oddziały.

Jeżeli chodzi o liczbę dzieci w szkole w Pawłówce -  do punktu przedszkolnego chodzi 7 dzieci, do kl.”0”  -  11 , do I kl. – 7, do II kl. – 3,  do III kl. – 8, do IV kl. – 8, do V kl. – 9, do VI kl. – 11 .      Nie mówiąc  tu o innych gminach, jeżeli dziecko uczęszcza z innej gminy,  to z perspektywy braliśmy jeszcze  dane z ewidencji ludności :  urodzonych w 2014r. – 6 dzieci,

w 2015r. – 6 dzieci,  w 2016r. – 8 dzieci – nie weryfikowane  jeszcze są te dzieci bo to na razie na papierze a w rzeczywistości jest ich mniej.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz rozszerzając wypowiedź Sekretarza :    jeżeli chodzi o Szkołę Podstawową w Pawłówce  i te dwie klasy VII i VIII , które by doszły  to tych dzieci i tak będzie bardzo mało,   żeby oddział szkolny albo przedszkolny się bilansował to musi tam być ok. 24 uczniów żeby nie trzeba było dopłacać.

Następnie Wójt wymienił liczbę dzieci w oddziałach w Przerośli , i tak:  oddział pięciolatków – 18 dzieci, oddz.”0”  - 18 ,  kl. I – 5,  kl. II są dwie -  16 dzieci  i  17 dzieci,  kl. III – 26,  kl. IV – 19,   kl. VI – 18,   Gimnazjum  kl. I  - 25,  kl. II – 25,  kl. III – 27.  Od klasy IV  i wyżej  w oddziałach może być 30 uczniów czyli więcej niż w klasach I – III.

W tym nowym systemie oświatowym od klasy czwartej wchodzą takie przedmioty jak : przyroda, biologia, fizyka, chemia , czyli potrzebni będą nauczyciele danych specjalności a po drugie przepisy mówią, że potrzebne będą pracownie wyposażone do tych przedmiotów.  To wszystko wiąże się z bardzo dużymi kosztami.

 Następnie  Wójt wystąpił ze swoją propozycją :  jest pomysł, żeby w Szkole Podstawowej w Pawłówce zostawić klasy najmłodsze czyli  I – III  i przedszkole, żeby nie ciągać autobusami tych maluchów,  natomiast  pozostałe klasy czyli  od VI do VIII  dowozić do szkoły w Przerośli. 

Radny Pan Piotr Dyczewski:  czy   część nauczycieli  przejdzie  z Pawłówki do Przerośli?

Wójt odpowiedział: tutaj z Pawłówki raczej nie przejdzie żaden nauczyciel z tego powodu, że będzie duże zamieszanie ponieważ większość nauczycieli z Pawłówki nie ma wykształcenia kierunkowego.  Dodał swoje zdanie: jeżeli założymy w Szkole Podstawowej w Pawłówce 8 klas  plus kl. „0” i oddział przedszkolny to nie podejmuję się  utrzymywać tych dwóch szkół bo nie będzie nas na to stać. 

Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat  Szkoły w Pawłówce i kosztów jej utrzymania po której Radny Pan Adam Stefan Kościuch stwierdził, że  wolałby żeby jednak ta szkoła w Pawłówce utrzymała się w pełnym zakresie,  może pomyśleć o zmianie obwodów szkół czy o jakimś innym rozwiązaniu.    Kontynuacja dyskusji stwierdzająca, że tak się nie da.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   dodał:  mamy dwa wyjścia albo to co ja przedstawiłem albo w Przerośli i w Pawłówce  zostawiamy  szkołę  ośmioklasową, się zadłużamy i dopłacamy  dużo więcej. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał:  jeżeli rada nic nie postanowi to i tak z mocy prawa  przekształci się na ośmioklasową .

Radny Pan Piotr Dyczewski :  to i tak trzeba zagłosować tak czy inaczej  - albo zrobić tak jak przedstawił nam Wójt albo zlikwidować szkołę.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  dodał:  propozycja przedstawiona przez Pana Wójta jest optymalna, racjonalna, dzieci małe pozostaną a te starsze byłyby dowożone, ja też jestem za tym tylko jak to wytłumaczyć mieszkańcom, jasno i dobrze uzasadnić tą zmianę.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   wyjaśnił :  do końca lutego musimy zawiadomić rodziców, do każdego domu będzie rozwiezione pismo informujące.

Radni dyskutowali  nad różnymi wariantami, propozycjami, nad tym czy  kadra w Pawłówce posiada odpowiednie kwalifikacje do nauczania  przedmiotów takich jak chemia, fizyka, przyroda, biologia. Niektórzy mieli zdanie, że trzeba by było jeszcze jeden rok zostawić , poczekać  na co Pan Sekretarz odpowiedział, że nie ma na co czekać, jest to jedyna okazja z wiązana z reformą oświaty, jedyny rok reformy i każdy powinien zrozumieć, że tak trzeba postąpić.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : odnośnie nauczycieli  -    na temat nauczycieli nie można na dzisiaj za dużo powiedzieć  ponieważ  wchodzą dopiero podstawy programowe, nie ma planów nauczania tylko propozycje padają z telewizji, radia gazet,  do końca jeszcze nie wiadomo. Dopiero znając całą liczbę godzin i mając plan nauczania danej szkoły  można powiedzieć ilu  nauczycieli można zatrudnić.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   : czy pani Kurator  ma takie prawo żeby nakazać dla Wójta pozostawienie tej szkoły?

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   odpowiedział : Pani Kurator  może wydać pozytywną lub negatywną  opinię, rozmawialiśmy z Panią Kurator , która stwierdziła że na dzień dzisiejszy jest to najrozsądniejszy pomysł.

Odniósł się jeszcze do formy uchwały :   chodzi o to , że szkoła ośmioklasowa to przechodzi z mocy prawa  ale czy będziemy przekształcać z 8-mio klasowej na 3-y klasową Szkołę Podstawową w Pawłówce czy przekształcać  w szkołę filialną Szkoły Podstawowej w Przerośli? 

Nastąpiła burzliwa dyskusja i padały różne propozycje  ale więcej głosów było za tym, żeby zrobić szkołę filialną.  Następnie rozmowa przeszła w kierunku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli i sensem  utrzymywania Liceum Ogólnokształcącego po której Wójt  Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyraził swoje zdanie :  uważam, że  nie nazbiera się już tyle dzieci aby było liceum , należałoby je zlikwidować i nie byłby to wówczas zespół szkół tylko jestem za tym, żeby to była Szkoła Podstawowa w Przerośli z Przedszkolem.    Większość Radnych poparła zdanie  Wójta.     

Radny Pan Piotr Dyczewski  dodał:  jeśli zaoszczędzimy uznając, że filia w Pawłówce  spełnia te same kryteria , nic się nie dzieje złego, ta sama siatka godzin zostanie ,  itd.  tylko, że będzie to  filia Szkoły Podstawowej i znika etat dyrektora – to jest już jakaś  lekka odpowiedzialność ze strony prowadzących i radnych, że jednak idziemy w tym kierunku żeby trochę zaoszczędzić. Tak samo jeśli chodzi o Liceum Ogólnokształcące  ,nie ma co kombinować tych dzieci  już i tak więcej nie będzie żeby powstawały klasy, z roku na rok jest  mniej dzieci,  trzeba to liceum zlikwidować. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   dodał jeszcze, że jeśli chodzi o punkty przedszkolne  to nie byłaby likwidacja  tylko w to miejsce wchodziłyby oddziały przedszkolne – zmienia się tylko forma nazewnictwa.

Przewodniczący Komisji Infrastruktur, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch : czyli w tej chwili opiniujemy uchwały intencyjne i  przystępujemy do głosowania uchwał intencyjnych, takich w ogólnym zarysie, zwracając się do Wójta :  proszę o przedstawienie  projektu optymalnego  z punktu widzenia finansów gminy i nie tylko , jak Wójt widzi, jak to ma wyglądać. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : sieć szkół musi określić każda gmina, każde miasto, ja proponuję żeby to wyglądało w ten sposób :

- Szkoła Podstawowa w Przerośli bez punktu przedszkolnego tylko oddział przedszkolny,

- Szkoła Filialna w Pawłówce  kl. I – III i oddział przedszkolny

drugi projekt uchwały w sprawie zamiaru  likwidacji bądź przekształcenia  

Członkowie komisji przystąpili do głosowania:

Za przyjęciem projektów uchwał przedstawionych przez Pana Wójta  głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu,  przeciw -  0,  wstrzymujących się  -  0 .

 

Adn.  pkt 5

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch    przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia mianowicie spraw bieżących   i  sprawa działek do sprzedaży, przekazał głos dla Sekretarza:

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński odczytał pismo- podziękowanie   Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach  dla Wójta i Rady Gminy za wsparcie finansowe  i jednocześnie zwracają się  do wszystkich gmin o  dalsze wsparcie.

Następna sprawa to  nieruchomości – sprzedaż i dzierżawa , dodał : jest dużo wniosków czy  wszystkie dzisiaj omawiamy czy odkładamy na następną komisję ? Radni zgodzili się, że rozpatrzą podania w innym terminie.   Sekretarz dodał :     są dwa tematy  ważne i dość proste , przedstawił :

-pierwszy – działka Pana Tulwina , podanie o wykup  drogi w środku jego działki obok domu spokojnej starości, chce on tą drogę  zlikwidować bo chce zrobić  porządek na swojej działce.  Nie widzę przeszkód żeby to zrobić. Czy są uwagi?

Radny Pan Adam Stefan Kościuch:     kto jest  za tym  , żeby gmina wdrożyła procedurę odnośnie działki  w temacie Pana Tulwina?

Członkowie komisji przystąpili do głosowania:

Za pozytywnym rozpatrzeniem podania   głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu,  przeciw -  0,  wstrzymujących się  -  0 .  

 

- drugi temat – dotyczy działki na ulicy Żabiej , Pan Sześciła złożył podanie o jej kupno, chce wykupić działka ta graniczy z jego działką. Sprawa jest znana, już o tym rozmawialiśmy. Kto jest za tym , żeby sprzedać działkę drogą przetargową?  

Członkowie komisji przystąpili do głosowania:

Za pozytywnym rozpatrzeniem podania   głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu,  przeciw -  0,  wstrzymujących się  -  0 .    

 

Kolejne podania, tak jak ustalono odłożono na  następne posiedzenie Komisji, które będzie temu poświęcone.

 

 Adn. pkt 6

W wolnych wnioskach i informacjach głos zajęli: 

Radny Pan Krzysztof Bogdan :  proszę zadzwonić do powiatu, żeby posypali drogę na Prawy Las  bo jest ślisko.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch :  temat bobrów -  to poruszali ostatnio sołtysi -  prośba, żeby gmina wystąpiła do RDOŚ o zrobienie porządku albo ograniczyć populację bobrów na terenie gminy Przerośl  , może również napisać do Koła Łowieckiego w tej sprawie.

- następny temat – uporządkować kwestię kominiarzy – to też zgłaszali sołtysi,

-  temat wycinki drzew – jak to wygląda, czy można ścinać?,

- temat  Odnawialnych Źródeł Energii – kolektory – ile wpłynęło już wniosków?, czy jest    

   zainteresowanie,

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  :  ile wniosków to trzeba sprawdzić ,  zabrał głos w sprawie informacji o eternicie : ostatnio pojawiła się  informacja, że owszem niech wszyscy zdejmują eternit i do roku 2032 ma być zdjęty ale za swoje  pieniądze. Na chwilę obecną na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   nie ma pieniędzy  ewentualnie mówi się o pożyczkach niskoprocentowych.  Do końca marca będziemy czekać bo zawsze wniosek był do końca marca i zobaczymy.   Wyraził swoje zdanie :  to jest bardzo nie uczciwe, bo jeżeli wprowadzono, że ludzie mogą zmieniać eternit do 2032 roku i część ludzi dostała zwrot i obiecane było, że co roku będzie sukcesywnie zabierane  a tu nagle taka informacja, ze  niech każdy zdejmuje na swój koszt .   Musimy poczekać do końca marca aż ostatecznie się wszystko wyjaśni.

 

Następnie ustalono termin najbliższej Sesji  i rozdano Radnym zaproszenia na posiedzenie , które odbędzie się dnia 7 lutego 2017 roku. 

 

 

 

Adn. pkt 6

Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Adam Stefan Kościuch po wyczerpaniu się porządku dziennego wspólnego posiedzenia  komisji  podziękował za przybycie i  ogłosił zamknięcie obrad posiedzenia komisji.

 

    Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                                Przewodniczący Komisji Infrastruktury

                                                                            Ochrony Środowiska i Rolnictwa

                                                                                          Adam Stefan Kościuch

                                                                                           data wytworzenia2018-10-24
data udostępnienia2018-10-24
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin55
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@