Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


PROTOKÓŁ NR 1/2017 z obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 10.01.2017r

                                                      PROTOKÓŁ  NR   1/2017      

        z obrad wspólnego posiedzenia komisji  rewizyjnej, komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej oraz komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa odbytego w dniu   10.01.2017r. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji wg załączonych list obecności.

 

Ponadto  w posiedzeniu  uczestniczyli:

-      Przewodniczący Rady Gminy – Wiesław Radzewicz

-      Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Henryk Zienda

-      Wójt Gminy -  Sławomir Renkiewicz

-      Sekretarz Gminy – Franciszek Bagiński

 

Obrady  komisji  łączonych  otworzył  Przewodniczący  Rady Gminy  Pan Wiesław Radzewicz

Powitał wszystkich zgromadzonych na posiedzeniu.

Stan członków komisji rewizyjnej – 3

Obecnych na posiedzeniu - 3 

Stan członków komisji budżetu, oświaty, kultury, turystyki i pomocy społecznej -  5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Stan członków komisji infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa  - 5

Obecnych na posiedzeniu  -  5

Lista obecności stanowi  załącznik Nr 1  do oryginału  protokołu.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Przerośl

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00,  a zakończono o godz. 11.30

Protokołowała: Bogumiła Jankowska

O terminie posiedzenia komisji członkowie komisji zostali poinformowani pisemnie.

Dokumentacja będąca przedmiotem posiedzenia została rozdana Radnym  przed  rozpoczęciem posiedzenia.

 

  

                                   PORZĄDEK  DZIENNY  POSIEDZENIA

 

  1. Otwarcie obrad posiedzenia.
  2. Przedstawienie porządku dziennego posiedzenia komisji.
  3. Omawianie projektów uchwał.
  4. Przedstawienie sprawozdań jednostek podległych gminie za 2016r.
  5. Wolne wnioski i informacje.
  6. Zamknięcie obrad posiedzenia komisji.                                                                                                                          

                                                                                                                                                         

                                                    PRZEBIEG  OBRAD:

 

 

Adn. pkt 1 i 2  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  otworzył posiedzenie komisji, powitał wszystkich zgromadzonych stwierdzając jednocześnie kworum niezbędne do podejmowania wiążących stanowisk i opinii, dodał : tematem dzisiejszego spotkania jest  omówienie  kilka ważnych spraw związanych z projektami  uchwał  przygotowanych na najbliższą Sesję Rady Gminy zwłaszcza sprawy budżetu jak również sprawozdania jednostek podległych gminie   oraz sprawy bieżące.  Następnie przekazał głos dla Sekretarza.

Na komisję przybył mieszkaniec Kolonii Przerośl , któremu Przewodniczący w pierwszej kolejności udzielił głosu. 

Pan Pietkiewicz zwrócił się z podaniem , które przekazał dla Przewodniczącego z prośbą o odczytanie wszystkim.  W podaniu zwraca się z prośbą o wykupienie od gminy dróg, które są zaorane dawno już nie używane  na jego działkach . Dróg tych nie ma, istnieją tylko  na papierze. 

Po burzliwej dyskusji ustalono, że należałoby to sprawdzić w terenie, na mapkach czy tam nie ma właścicieli zaginionych, zebrać oświadczenia czy wyrażają zgodę itp. 

Pan Pietkiewicz  potwierdził, że poniesie wszystkie koszty z tym związane  po prostu chce zrobić  porządek na swoim polu.

Podanie zostało przyjęte do rozpatrzenia.  Pan Pietkiewicz podziękował i opuścił salę obrad.

W następnej kolejności głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  poruszył sprawę wyróżnienia Pani Aleksandry Dobrzyń która brała udział w wyborach MISS.  Zaproponował  zrobienie na płótnie dużego obrazu, gdzie wszyscy radni się podpiszą i wręczenie  na najbliższej Sesji.

Następnie głos zabrał  Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  zaproponował żeby do porządku posiedzenia dodać, jeśli szanowna rada się zgodzi, sprawozdania z  działalności poszczególnych jednostek, instytucji podległych gminie.  Sprawozdania są umieszczone na stronie i są do wglądu w związku z tym mam pytanie, czy dyrektorzy mają  szczegółowo czytać  dzisiaj te sprawozdania czy Szanowna Rada zapozna się z tym i jeśli będą jakieś pytania  albo  dodatkowe informacje to uzupełnią.

Wspólnie ustalono, żeby nie było to czytane tylko przedstawione najistotniejsze dane, jakieś większe przedsięwzięcia.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  przekazał radnym  plany pracy z ubiegłego roku i poinformował, że jeśli ktoś chce wnieść zmiany do tego to proszę to zrobić a jeżeli nie to uaktualnimy  wówczas uchwałę na ten rok.  Następnie zaproponował  dzisiejsze posiedzenie zacząć od dwóch pierwszych projektów uchwał a w następnej kolejności  przedstawienie sprawozdań.  Czy tak Szanownej Radzie odpowiada?

Wszyscy  zgodzili się z takim przebiegiem posiedzenia.  

 

Adn. pkt  3

Następnie  przystąpiono do omawiania  projektów uchwał,  w pierwszej kolejności Sekretarz przedstawił projekty uchwał  w sprawie:

-wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2027,

-budżetu gminy na 2017r.

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz :  do projektu budżetu zaplanowałem autopoprawkę z tego względu, że  nie można ująć remontu dach w świetlicy w Prawym Lesie  ponieważ urząd Marszałkowski  stwierdził, że jeśli chodzi o Lokalną Grupę Działania Suwalsko - Sejneńską  to ze środków unijnych nie będą finansowane  Ośrodki Kultury, jedynie w tym działaniu mogą być finansowane zabytki. Natomiast w to miejsce zostało umieszczone  działanie  - instalacje  odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Przerośl.  W lutym zostanie ogłoszony konkurs i myślę, że dobrze byłoby do niego przystąpić, w związku z tym  24 czy 25 stycznia  planujemy spotkanie w tej sprawie. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał: dostaliśmy dotację na przeprowadzenie  referendum w sprawie lotniska i tą dotację należy wprowadzić do budżetu.  Gmina do tego nie dokłada nic,  Urząd Marszałkowski finansuje to w całości.

Następnie Sekretarz zapytał czy ktoś chce zabrać głos na temat budżetu na 2017 rok?

Radny Pan Sylwester Milewski  zapytał o  remont w straży OSP w Przerośli, który był obiecany w zeszłym roku – czy to jest zaplanowane w budżecie?

Na to pytanie odpowiedziała Pani Skarbnik :  odnośnie straży to  zaplanowane jest: 

10 tys. zł.  na  zakup paliwa  i  10 tys. zł. na zakup materiałów remontowych.

Radna Pani Danuta Kardel  - w sprawie remizy w Rakówku :  czy tam będzie zwiększona  moc prądu? , zgłaszałam to poprzednio.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiadającw pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy to nie wina instalacji.

Radny Pan Krzysztof Bogdan   zwracając się do Wójta : czy Wójt się orientuje w jakim stanie jest ten dach w świetlicy w Prawym Lesie?  Uważam, że remont tej świetlicy zacząć trzeba było od dachu  bo w tej chwili jest odremontowana a dach przecieka. Jeżeli nie będzie przekrywane to trzeba zrobić cokolwiek żeby nie przeciekało.

Radna Pani Anna Puza  : nie warto było remontować i wkładać tam pieniądze bo  ile tam spotkań się odbyło od czasu tego remontu?  - żadnego.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  dodał: skoro mamy konieczność remontu dachu to może  mamy swoich ludzi, swoją brygadę która potrafi coś zrobić i zrobić to własnym sumptem – połatać chociaż dziury żeby nie przeciekało.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński :  trzeba się zastanowić czy ten budynek 

wogóle jest potrzebny. 

Nastąpiła burzliwa dyskusja nad sensem  utrzymywania , remontu tego budynku  jeżeli nikt z niego nie korzysta, nic się tam nie dzieje – stoi i niszczeje.

Radna Pani Alicja Świerzbin   zapytała, czy wniosek  który złożyła odnośnie remontu drogi  Przerośl – Zusenko – Jemieliste  będzie uwzględniony w budżecie na rok 2017?

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  odczytał wniosek Radnej  / wniosek stanowi Załącznik  nr 2  do oryginału protokołu/.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  dodał:  wysłaliśmy ten wniosek dotyczący Zusenka jak również dotyczący Prawego Lasu  do powiatu Suwalskiego.

Następnie Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wymienił wnioski jakie były składane   min:  chodnik na cmentarz w Przerośli – wniosek jest zapisany ale to na przyszłość,  chodnik i asfalt do domu spokojnej starości, remont straży OSP w Przerośli,  barierka w Bućkach, w Przełomce zabezpieczenie urwiska, mieszkanie w agronomówce w Pawłówce- obniżenie ceny, załatanie dziury na drodze Zusenko – Jemieliste,  część z tego jest zrobiona.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  : w inwestycjach na 2016 rok było zapisane- budowa parkingów i chodnika w Pawłówce, tutaj na 2017 rok jest zapis – parking , my mówiliśmy o parkingach przy kościele i przy szkole  to proszę mi wyjaśnić jaka to ma być inwestycja.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  to jest mowa o parkingach, jest zaplanowane        90 tys. zł. także myślę, że wystarczy na jeden i na drugi parking.  

Radna Pani Anna Puza  odniosła się do remontu drogi, która była robiona w Bućkach i Zarzeczu – ile to lat już minęło i zgłaszała od początku, bo nie zostało to dokończone – o barierkę w Bućkach i w Przełomce urwisko żeby zabezpieczyć barierką – do dziś tego nie ma i nie ujęte jest to w budżecie. Uważa, że jest to krzywdzące dla mieszkańców bo tak jak wszyscy poruszają się po tych drogach i też potrzebują remontu dróg. Uważa też, że jeżeli te zaplanowane 100 tys. na drogę na Prawy Las  przeznaczy się na żwirowanie dróg w naszej gminie to te drogi będą też poprawione.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : tłumaczyłem już, że na Prawy Las jest dokumentacja, wiem od Pana Starosty, że chcą składać projekt na środki unijne. Tam jest 2,5 km drogi , za same 100 tys. zł., które jest zaplanowane w budżecie to niewiele drogi można zrobić.   Dodał: jeżeli nie ustalimy budżetu, to ustali nam Regionalna Izba Obrachunkowa, która nie zwraca  uwagi na żadne inwestycje tylko ustala sam budżet bez inwestycji.

Wiceprzewodniczący Pan Henryk Zienda  dodał:  drogi są bardzo potrzebne czy to są powiatowe czy inne – to jest dla naszych mieszkańców czy to w Prawym Lesie czy Zusenku , tylko to powinno być planowane rozsądnie i mieć pewność, że te pieniądze pójdą.

Radna Pani Ewa Bednarek  zapytała o inwestycje  do jeziora Kościelnego – chodnik i plaża – ile pieniędzy na to poszło  ponieważ uważa, że są to pieniądze niepotrzebnie wyrzucone  ze względu na to, że Przerośl nie jest miejscowością turystyczną żeby posiadać dwie plaże, korzysta z tego tylko garstka ludzi.  Dyskutujemy tutaj nad 100 tys. zł. czy dać na drogę, gdzie tą drogą będą jeździli wszyscy, korzystali będą wszyscy – mieszkają tu rolnicy, którzy zdają mleko , jeżdżą też turyści  i nie tylko.  Trzeba patrzeć na takie inwestycje z których będą korzystać wszyscy , większość  a nie tylko nieliczni mieszkańcy.

Radny Pan Piotr Dyczewski  odniósł się do sprzedaży szkoły w Zarzeczu,  bezsensownego remontu świetlicy w Prawym Lesie,  podań o kupno działek gminnych – Pietkiewicz i innych  -  dodał : to są tak proste tematy ale nie myśli się na bieżąco żeby cokolwiek zyskać tylko spycha się na kolejne terminy.  Jeżeli na bieżąco i z konsekwencją nie będziemy robić to co mamy robić to nie ma sensu tu siedzieć. Wójt powinien być bardziej konsekwentny w działaniu i podejmowaniu decyzji i z uporem wracać i naprowadzać na argumenty.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    :  przygotowałem budżet i moim zdaniem to powinno zostać zrobione zwłaszcza jeżeli chodzi o wodę.  Natomiast odnosząc się do wypowiedzi pani Bednarek odnośnie plaży – to było robione z funduszu rybackiego i tego nie można było ująć z budżetu.

Radny Pan Krzysztof Bogdan   dodał:  to  już jest, było zrobione i to trzeba zostawić  i patrzeć co ma być   dalej robione,   nie wracać do tego.

Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat tego co kto chciałby mieć zrobione, po której Radny Pan Marcin Brzozowski   stwierdził:  musimy ustalić co zrobimy w tym roku i po co te dyskusje. Ja też chciałbym wiele ale jestem za tym, żeby przeznaczyć  te 100 tys. zł. na drogę  na Prawy Las  bo jeżeli jest dokumentacja i jest projekt to trzeba zrobić chociaż te 2,5 km drogi. Jeżeli przeszedłby ten wniosek to mielibyśmy kawałek fajnej drogi a na następny rok możemy zaplanować coś innego  np. 100tys. zł. na drogę  w Zusenku.  Nie cofajmy się do tyłu bo to jest bez sensu.

Ponownie nastąpiła burzliwa dyskusja.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda pytanie : jak gmina  poradzi jeżeli na oświatę dostała tylko  250 tys. zł.  subwencji?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz odpowiadając: w pierwszej kolejności   przypomniał, że w Przerośli dwie klasy są połączone – z 4 oddziałów zrobiono 2, w Pawłówce z 2 oddziałów  zrobiono 1, również w Pawłówce zostały obcięte etaty obsługi. Po drugie  tyle planujemy, ile nam ministerstwo da środków.  Kolejna sprawa – jeżeli będzie podpisana reforma edukacji to będziemy mieli problem , bo jeżeli w szkole w Pawłówce dojdzie VII i VIII klasa to będzie bardzo ciężko, chociaż minister zapewnia że to nic nie będzie kosztowało.  Szkoły w Przerośli to nie dotyczy, nie będzie problemu ale w Pawłówce ogromny i nad tym będziemy się zastanawiać i dyskutować na następnej komisji.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   dodał:  Prezydent podpisał ustawę oświatową ale ogólnie nie wiadomo co z tym mają zrobić samorządy, jak prawnie to zrobić. To nowe prawo oświatowe ma 360 stron , nie wszystko jest jeszcze jasne, nie ma jeszcze wszystkich przepisów wykonawczych  ale wiadomo, że na najbliższej sesji będziemy musieli podjąć stosowne uchwały,  o tym jeszcze będziemy rozmawiali.

Radny Pan Sylwester Milewski   wystąpił z propozycją :  chodzi o budżet oszczędnościowy, może zróbmy w ten sposób, że wprowadźmy go na rok czasu i zobaczymy co z tego wyniknie, co będzie. Może znajdą się wówczas  pieniądze np. na żwirowanie drogi czy kawałek asfaltu.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja  na temat budżetu oszczędnościowego.   

Radny Pan Marcin Brzozowski  poparł propozycję radnego dodając, że trzeba to wymyślić w ten sposób, żeby pieniądze te były widoczne.

Radna Pani Alicja Świerzbin  wystąpiła z inną  propozycją – te pieniądze, które uzyskujemy z wiatraków  co roku przeznaczać na jakąś drogę – może takie będzie lepsze wyjście?

Radna Pani Teresa Kruszko  przedstawiła jeszcze inną propozycję – sprzedać budynek, świetlicę  w Prawym Lesie  i też będą jakieś pieniądze. Nic tam się nie dzieje, nie ma żadnych imprez, stoi i niszczeje – to też jest jakieś rozwiązanie.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch   dodał: jesteśmy przy omawianiu budżetu,  został złożony wniosek formalny – do porządku obrad najbliższej sesji dodać projekt budżetu oszczędnościowego. Żeby zamknąć temat trzeba poddać pod głosowanie kto jest za tym.  Teraz jest najwłaściwszy moment żeby podjąć decyzję.

Radny Pan Marcin Brzozowski   zwracając się do Pani Skarbnik: czy mogłaby Pani wyliczyć jaka to byłaby oszczędność wprowadzając budżet oszczędnościowy? -  zrobić symulację budżetu oszczędnościowego.

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko odpowiadając : w tym roku to już tak oszczędnościowo został zrobiony ten budżet, że muszę wiedzieć dokładnie jakie punkty szanowna rada chce ująć do tego wyliczenia, ale to nie na dzisiaj.

Nastąpiła burzliwa dyskusja po której Radny Pan Piotr Dyczewski  wymienił, o czym była mowa na poprzednich komisjach,  co trzeba ująć do  obliczenia symulacji budżetu oszczędnościowego,  wyliczyć i według Radnego wyjdzie  oszczędność, którą można potem planować na drogi  i żwirowanie.    

Radny Pan   Adam Stefan Kościuch   zaproponował:  żeby zamknąć już ten temat – był zgłoszony wniosek formalny, możemy poddawać pod głosowanie. Zwracając się do Pani skarbnik  : zrobi Pani uproszczoną kalkulację i wtedy na najbliższej sesji , kiedy będziemy ten budżet akceptować to przedstawić ile to faktycznie da oszczędności i jeżeli to będą istotne pieniądze to myślę, że warto to zrobić.

Następnie Radni burzliwie dyskutowali na temat budżetu zaplanowanego na 2017 rok po której Wójt  wystąpił z prośbą żeby Szanowna Rada już dzisiaj się określiła  co do budżetu na 2017 rok ponieważ nie będzie mógł  nic robić, żadnych umów podpisywać itp.  Dodał:  na następnej sesji szanowni Państwo będziecie mogli wprowadzać zmiany do tego budżetu.

Radny Pan Marcin Brzozowski  dodał: cały rok ten budżet możemy zmieniać, to co teraz mamy to jest projekt budżetu.  Jest oficjalny wniosek o sprzedaży świetlicy w Prawym Lesie, wniosek o budżet oszczędnościowy. Pani Skarbnik  ma zrobić symulację budżetu, kosztorys jakie będą oszczędności więc pomyślimy co możemy komu zabrać a co komu dać.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch   odniósł się do tego:  przejrzałem ten budżet  dosyć wnikliwie i możemy mieć pewne wątpliwości czy te środki wystarczą, w miarę możliwości i nie zawsze się da zadowolić wszystkich.   Skoro wszystkim wiadomo, że  budżet jest na dzisiaj i że możemy wnosić poprawki  do budżetu, możemy doprecyzować to jestem za tym, żeby stanowisko komisji było pozytywne a Rada potem ten budżet mam nadzieję, że uchwali.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  nawiązując do słów przedmówcy : wiem, że najlepiej byłoby ująć wszystko to co  trzeba zrobić w gminie w budżecie, to wszyscy byliby zadowoleni ale tak się nie da.  Uchwalając ten budżet , jeśli chodzi o inwestycje to kierowałem się tym, żeby do gminy wpłynęło jak najwięcej pieniędzy z zewnątrz – to był najważniejszy cel. 

Nastąpiła burzliwa dyskusja  po której przystąpiono do głosowania, zaopiniowania projektów uchwał budżetowych tj.

-wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2027

-budżetu gminy na 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy : kto jest za tym projektem  budżetu?

Członkowie komisji przystąpili do głosowania:

Za przyjęciem projektów uchwał budżetowych głosowało 9 radnych obecnych na posiedzeniu,  przeciw -  0,  wstrzymujących się  -  4 .

 

Adn.  pkt 4

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  przeszedł do kolejnego punktu posiedzenia mianowicie  sprawozdania z działalności jednostek podległych gminie.   Na sale zostali poproszeni Dyrektorzy: biblioteki, GOKSiT i GOPS. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  zwracając się do Dyrektorów:  Rada  ustaliła, że na Sesji Rady Gminy  szczegółowo przedstawicie sprawozdania ze swojej działalności a dzisiaj w skrócie omówicie i ewentualnie odpowiecie na pytania radnych jeśli jakieś będą.

Jako pierwszemu oddano głos Dyrektorowi GOKSiT :

Dyrektor GOKSiT Pan Jarosław Rynkiewicz:   poprosiłbym o pytania  ponieważ nie da się tak w skrócie  powiedzieć wszystkiego bo tego jest za dużo.

Radny Pan Marcin Brzozowski :  czy są ujęte na ten rok jakieś nowe spotkania, imprezy itp.?   

Dyrektor GOKSiT Pan Jarosław Rynkiewicz odpowiadając na pytanie :  od lat są imprezy sprawdzone, cykliczne i generalnie na tym bazujemy. Pojawiają się nowe np. w tym roku powstała  akademia harmonisty – jest to nauka gry na harmonii tradycyjnej trzyrzędowej – jest to nowa rzecz można było  zobaczyć na balu seniora.  Powstał także nowy zespół, kapela tradycyjna ZIUNA nosi nazwę w skład której wchodzą dwie harmonie, niedługo będzie trzecia, kontrabas, bęben dwurzędowy ,  może też wokalistka będzie.

Generalnie  Przerośl jest wsią  i za bardzo nie ma z czym się pokazać ponieważ mało jest odbiorców.

Radny Pan Marcin Brzozowski  :  czy w związku z zimą , opadami śniegu można byłoby zorganizować kulig czy ognisko dla dzieci , młodzieży?

Dyrektor:  można zorganizować kulig ale to jest problematyczna sprawa  ponieważ obowiązuje mnie grupowe ubezpieczenie uczestników, pozwolenia od rodziców jeśli chodzi o dzieci i młodzież niepełnoletnią.    W ferie zimowe zawsze organizujemy wyjazd do kina, do AQPARKU  – dwa razy w ciągu ferii.   Bardziej skupiam się na działalności z dziećmi z młodzieżą i też dorosłymi ale w takiej typowej artystycznej amatorskiej formie.  Tu nie trzeba ubezpieczać, każdy za siebie odpowiada.

Więcej pytań do Pana Dyrektora nie było.

Następnie poproszono Dyrektor Biblioteki Panią Teresę Zygmunt, która też poprosiła radnych  o pytania.

Radny Pan Krzysztof Bogdan:  czy są  jakieś zmiany, nowości w bibliotece jeżeli chodzi o nowe książki?, czy czytelników doszło?

Dyrektor Biblioteki:  raczej nie ma w tym roku nowości ze względu na środki finansowe  a ilość czytelników raczej się nie zmienia.

Radny Pan Marcin Brzozowski :  jeżeli chodzi o e-booki, czy coś ruszyło w tej sprawie?

Dyrektor Biblioteki :  też nad tym myślałam, pytałam ale nie ma za dużego zainteresowania – dwie trzy osoby tylko to uważam, że nie ma sensu ponieważ większość młodzieży dojeżdża do Suwałk i tam korzystają.

Więcej pytań do pani Dyrektor nie było.

Następnie Sekretarz  wyjaśnił odnośnie sprawozdań GOPS  -  są takie tematy:

-opieka społeczna,

-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-przemoc w rodzinie,

-Zespół Interdyscyplinarny

może ktoś z Państwa zainteresowany zasadami czy widzi jakieś usterki albo niedociągnięcia które byśmy mogli  naprawić, lub może ktoś chce zapytać o przepisy prawne  to wyjaśnimy, czy odpowiemy na pytania.  Na sesji zostanie to omówione skrótowo a szczegółowo można zapoznać się w internecie , jest umieszczone na stronie BIP Przerośli. 

Głos zabrał Kierownik GOPS Pan Rafał Lejmel  :  jest tego bardzo dużo, nie sposób teraz to wszystko czytać i przedstawić Państwu, może jakieś pytania?

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  :  ile mamy na dzień dzisiejszy zatrudnionych opiekunek? Bo np. chciałbym zgłosić starszą osobę, która ma ponad 80 lat i czy ona jakieś koszty ponosi za pomoc i jak to wygląda?

Kierownik GOPS Pan Rafał Lejmel  odpowiadając :   w tej chwili mamy zatrudnione 4 opiekunki,  osoba o której Pan mówi ponosiłaby  koszty za taką pomoc, zależy też do jakich usług by się kwalifikowała. Mamy usługi  tzw. zwykłe i są usługi specjalistyczne dla osób ze schorzeniami psychicznymi.  Za usługi tzw. zwykłe  to odpłatność jest uwarunkowana  przez Uchwałę Rady Gminy , natomiast usługi specjalistyczne uwarunkowane są przez Rozporządzenie Ministra.  Droższe są usługi specjalistyczne  ponieważ za 1 godz. w  tym roku będzie ok. 18zł. ale dla petenta wychodzi korzystniej bo odpłatność wychodzi dużo niższa bo tam są zupełnie inne progi przeliczeniowe. W usługach zwykłych mamy uchwalone  16zł. za godzinę   ale procentowo wychodzi trochę  wyżej więc tamte usługi są  tańsze.   Specjalistyczne usługi całościowo są z budżetu państwa  natomiast  zwykłe usługi  to są i środki własne.

Więcej pytań do Pana Dyrektora nie było. Sekretarz dodał: sprawozdania szczegółowe umieszczone  będą  na stronie BIP Przerośli i każdy będzie mógł  się z tym zapoznać.

Następnie przeszedł do omówienia projektu uchwały w sprawie:

-przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2017. 

dodał:  tak jak już mówiliśmy o tym, powtarza się to cyklicznie,  zwracamy się po opinie do  organizacji wolontariatu, do lekarza weterynarii oraz  myśliwych  i  taki program musimy co roku uchwalać,  czy są pytania?

Pytań i uwag nie było.

    

Adn. pkt 5

W wolnych wnioskach i informacjach głos zajęli: 

Radny Pan Piotr Dyczewski wracając do budżetu zadał pytanie do Pani Skarbnik : jeśli chodzi o dział  „zakupy pozostałe”  to co się w tym dziale mieści, co jest ujęte  oraz  dział „wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” – co to jest i co tu się mieści?

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko  odpowiedziała :

- dział  - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – tu są ujęte osoby które obsługują księgowość, administrację, kasę  GOKSiT, Biblioteki, GOPS i urzędu -  Szanowna Rada  podjęła taką uchwałę 1 lipca 2016r. w tej sprawie – to właśnie w tym dziale się mieści,

- dział -  zakupy pozostałe -  tu jest zaplanowane  na wynagrodzenia, zus i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  osób  publicznych i interwencyjnych  na wkład nasz gminny. Wykorzystane to będzie wówczas gdy z biura pracy zatrudnimy osoby  -  to właśnie w tym dziale się mieści.  Jeszcze pod ten  dział podlega   – inne wydatki związane z realizacją -  to są składki członkowskie do stowarzyszeń i za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  :  w  dalszym ciągu kurierzy mają problem z dojechaniem, odnalezieniem nieruchomości -  trzeba zrobić porządek ze znakami wskazującymi numery domów.

Radny Pan Piotr Dyczewski zabrał głos odnośnie działki na ul. Kościelnej  w sprawie mapki – czy dostaniemy do wglądu mapkę, żeby zobaczyć jak to wygląda, gdzie ta działka, droga sięga?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz :  było ustalone, że te wszystkie działki , drogi będziemy omawiać na  oddzielnej komisji temu poświęconej.

Radny Pan Piotr Dyczewski :  kolejna sprawa  to wiatraki – czy jest decyzja taka, że wiatraki będą budowane ?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    wyjaśnił:  moja pierwsza decyzja środowiskowa  była negatywna,  druga pozytywna, już to tłumaczyłem, że nie chciałem narażać gminy na jakieś procesy i odszkodowania.  Kilka stron odwołało się i obecnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze będzie się tym problemem zajmowało od początku.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  wniósł taką uwagę, wniosek  -  skoro Wójt składa  sprawozdanie na sesji, informację z działalności za jakiś okres to dobrze byłoby, żeby informował nie tylko gdzie był i w jakim celu tylko   wyjaśnił, streścił co usłyszał i jakie wnioski wyciągnął  z tego spotkania.

Radny Pan Marcin Brzozowski  zabrał  głos odnośnie odśnieżania chodników:  należałoby napisać pismo do mieszkańców  żeby odśnieżali chodniki przy swoich zabudowaniach, posesjach bo utrudnia to w poruszaniu się. Trzeba chodzić jezdnią  a jest bardzo ślisko i niebezpiecznie.   Druga sprawa  -  prośba o  możliwość odśnieżenia chodników tam, gdzie nie ma  zabudowań, chodzi mi o ul Holendry ta długa część gdzie nie ma budynków, przynajmniej z jednej strony jezdni , dobrze byłoby to zrobić.

 

 

 Adn. pkt 6

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz po wyczerpaniu się porządku dziennego wspólnego posiedzenia  komisji  podziękował za przybycie i  ogłosił zamknięcie obrad posiedzenia komisji.

 

    Protokołowała:                                                                      Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                                    Przewodniczący Rady  Gminy

                                                                                              Wiesław  Radzewicz

                                                                                            data wytworzenia2018-10-24
data udostępnienia2018-10-24
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin48
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@