Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Protokół nr XXX/18 z obrad posiedzenia XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 19 lipca 2018 r.

                                                        PROTOKÓŁ  NR  XXX / 18      

               z obrad posiedzenia XXX  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej

                                                  w dniu  19 lipca  2018r.

 

W posiedzeniu  udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według  załączonych  list obecności / listy obecności stanowią załącznik  Nr 1,2,3  do protokołu/.

                                            Ponadto w Sesji udział wzięli :

1.Sławomir Renkiewicz  -  Wójt  Gminy

2.Franciszek Bagiński – Sekretarz Gminy

3.Grażyna Franko – Skarbnik Gminy

 

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Wiesław   Radzewicz,

Protokołowała  :  Bogumiła Jankowska

 

OBRADY  ROZPOCZĘTO  O GODZ. 9.00 a ZAKOŃCZONO O GODZ.   10.10

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14

 

Adn. pkt.1

Otwarcia obrad posiedzenia  XXX  Zwyczajnej Sesji  Rady  Gminy  dokonał  Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XXX  Zwyczajną  Sesję  Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia  9 lipca  2018r.,  które to  stanowi  załącznik Nr 4  do oryginału  protokołu.    

Witam przybyłych radnych,  sołtysów wsi, zaproszonych gości, Wójta Gminy  Sławomira  Renkiewicza i wszystkich  obecnych na dzisiejszej Sesji.

 

Adn. pkt.2

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz –   przystąpił do przedstawienia  proponowanego porządku obrad posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.  Porządek obrad Sesji wraz z materiałami został wysłany Radnym przed posiedzeniem komisji i Sesji.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :

 

1)  otwarcie obrad   XXX  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,

2)  przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3)  przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,

4)  sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od  29 maja  2018r.,

5) interpelacje i zapytania radnych, 

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

7) podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmian w  budżecie  gminy Przerośl  na 2018r.,

    b) wyrażenia zgody na zmianę gruntów położonych w obrębie Bućki,

    c) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji,

    d)  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na

         terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów,

    e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi

        Prokuratora Regionalnego w Białymstoku,

    f) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przerośl,

    g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji.

8) wolne wnioski i informacje,

9) zamknięcie  obrad XXX  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

 

Uwag  do porządku obrad  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie   porządku obrad posiedzenia.

Radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0

Porządek obrad został przyjęty.

 

Adn. pkt 3

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia , mianowicie:   przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej w dniu 29 maja 2018r. sporządzony został zgodnie z jej przebiegiem. Ponadto wyłożony był do wglądu radnym w pokoju nr 2 Urzędu Gminy oraz umieszczony w BIP i dlatego postawiono wniosek o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0.

 

Adn. pkt 4

W punkcie tym Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od  29 maja 2018r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  5   do oryginału protokołu. 

Pytań nie było.

Radni Rady Gminy jednogłośnie 14  głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.

 

Adn. pkt  5

 -  interpelacje i zapytania radnych.

Radny Pan Krzysztof Bogdan  :  ten punkt w sprawie suszy proszę omówić trochę szerzej.

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  :  byliśmy na spotkaniu z Panem Wicewojewodą w Urzędzie Wojewódzkim, omawiane były głównie podstawowe zasady postępowania z suszą, organizowanie komisji itp.  Były propozycje z Sali żeby problem suszy załatwić systemowo i ja myślę osobiście że byłoby to najlepsze wyjście ponieważ koszt  tych wszystkich komisji, czas pracowników gminy,  ODR-ów i innych instytucji – wszystko to kosztuje i jest bardzo trudne do zrobienia.  Były także propozycje żeby wyliczyć procent sumy jaki wystąpił na danym hektarze, określić jakąś formę do pomocy i wypłacić -  to by było najlepsze ponieważ wszystkie dane dotyczące gospodarstw ma Agencja czyli  dobrze wie kto co gdzie i ile posiada.  Tak samo wypowiadały się Izby Rolnicze.  W naszym powiecie, w naszej gminie oceniane były pod względem suszy  : zboże i inne rośliny zielone min trawy, natomiast nie wchodzi w ocenianie kukurydza. Wojewoda wyznaczył kilka gmin w naszym województwie gdzie kukurydza będzie szacowana.   My jako gmina pierwszy etap skończyliśmy , problemy były bo w ODR nie ma ludzi do pracy. Tu u nas ci ludzie  z ODR też się  nachodzili i napracowali, niektórzy to w dwóch gminach nawet. Przykazem również było to, że w każdej komisji musi być osoba która posiada wykształcenie rolnicze.    Teraz został etap najdłuższy i najtrudniejszy czyli pisanie protokołów, zaczęliśmy pisać i przejdzie to długo ponieważ nie jest to takie proste z tego powodu, że biorąc dane gospodarstwo rolne pod uwagę  nie podchodzimy do tego w całości jako  gospodarstwo tylko musimy rozpatrzeć każdą działkę  oddzielnie i ująć w protokole.   Pracy jest bardzo dużo, rozmawiałem z Panem Anielakiem z Ośrodka Doradztwa Rolniczego  i sztuką jest żeby wyszło dla rolnika, że wysuszyło mu 30% albo więcej.  Bo jeżeli wychodzi do 30% to prawdopodobnie nic się nie będzie należało.

Były też pytania jaka to będzie pomoc, czy w formie kredytu, czy w formie finansowej czy jakakolwiek inna pomoc – tego nie wiemy.   Pan Wicewojewoda  na tym spotkaniu powiedział, że na dzień dzisiejszy  to można sobie brać kredyt  i KRUS zastanawia się czy nie rozłożyć na raty składki.  Myślę, że  dla rolników to niezbyt wielka pomoc. 

Radny Pan Krzysztof Bogdan   :  z jakich to względów kukurydza nie będzie szacowana?, czy ktoś napisał jakieś odwołanie od tego?  

Wójt :  ponieważ u nas nie wysuszyło kukurydzy – tak stwierdzono.  Natomiast nikt nie napisał odwołania bo kilka gmin dosłownie było ujętych do szacowania kukurydzy, w pozostałych wszystkich, a jest ich ponad 100 w województwie podlaskim,  kukurydza nie jest ujęta. Określa to Instytut Meteorologii na podstawie ilości deszczu który spadł w danym miejscu i zapotrzebowania roślin na wodę.

Radny Pan Marcin Brzozowski : czy gminy mogłyby napisać do Wojewody odwołanie od tych różnych bezsensownych decyzji  bo wydaje mi się, że powinno być wystosowane pismo od Wójtów i należałoby się przeciwstawić takim rozwiązaniom.

Radny Pan Krzysztof Bogdan   dodał :  bo to wszystko jest robione tak jakby nic się nie stało i aby zbyć tego rolnika, ta kukurydza powinna być ujęta, koszt kukurydzy jest bardzo wysoki i gdyby była zaliczona do tego suszowego to by było dużo pieniędzy. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : to nie my określamy, to Pan Wojewoda razem z Instytutem Meteorologii  określają,  są odpowiednie normy w Polsce przyjęte i dlatego tak zostało ustalone.

Kolejne interpelacje :

Radna Pani Ewa  Bednarek  wystąpiła z prośbą o sprawdzenie stanu urządzeń na placu zabaw w parku, bo doszła informacja że nie są tak do końca bezpieczne.  Druga sprawa to odnośnie tego kamienia pamiątkowego w parku -  odnowić napis.

Wójt odpowiadając:   wczoraj byliśmy na tym placu i wydaje mi się , że tam jest wszystko dobrze ale sprawdzimy dokładniej.

Radny Pan Marcin Brzozowski  : czy można byłoby wysłać pracownika z kosiarką żeby obkosił te działki gminne min na ul Holendry i nie tylko.  Druga sprawa  dotyczy przepustów  -   czyszczenie, konserwacja itp. kto jest odpowiedzialny na jakiej drodze, powiatowej czy gminnej  - kto ma obowiązek czyszczenia tego?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : jeżeli na drodze gminnej to my czyścimy jeżeli zachodzi taka konieczność natomiast jeżeli chodzi i przepisy prawa i o drogi powiatowe to za zjazd z drogi powiatowej odpowiada właściciel tej drogi z której wjeżdża.

Radny Pan Marcin Brzozowski  :  na ulicy Holendry gdzie jest ta rzeczka jest zapchany przepust już od dłuższego czasu , tam pracownik troszeczkę pogłębiał ale to nic nie daje. Należałoby wystosować pismo do powiatu w tej sprawie.

Wójt :  pismo do powiatu w sprawie tej rzeczki to było już pisane kilka razy. Pracownik postara się przeczyścić jeszcze raz a pismo  napiszemy ponownie.  

Radna Pani Anna Puza : w Hańczy na drodze  na tym ostrym zakręcie po ostatnich ulewnych deszczach  nagromadziło się dosłownie ok. 20cm. piasku i trzeba to usunąć, sprzątnąć, może  wystąpić z pismem do powiatu o usunięcie tego.    

Radna Pani  Teresa Kruszko :  też odnośnie tych deszczy i tej drogi na Nowej Przerośli do Stańczyk  – wyrwało głębokie dziury  po tej ulewie, czy to jest nasz pas drogowy? , bo trzeba też zrobić z tym porządek.

Wójt :  pojadę tam i zobaczę jak to wygląda.

Sołtys wsi Wersele Pan Józef Kardel   odnośnie deszczy również zgłosił  poprawę drogi bo powyrywało dziury, druga sprawa – droga powiatowa jest tak zarośnięta wierzbami , trzeba to powycinać.

Sołtys wsi Zarzecze Antoni Rogożyński  zgłosił, że po tych ulewnych deszczach wyrwało część toru w Zarzeczu.

Wójt :  to wiemy o tym i będziemy robili nawet może dzisiaj zaczniemy.

Radny Pan Sławomir Serafin  zgłosił : ta droga w Prawym Lesie z góry od strony świetlicy tam przepust był zakładany to w tej chwili już na dł. metra jest rozmyty po deszczach.

Radny Pan Marcin Brzozowski zabrał głos w sprawie tej drogi dojazdowej do pól w Bućkach  :  dochodzą do nas informacje, że droga ta nie będzie połączona, że z jednej strony jest kawałek zrobiony i z drugiej strony część i że nie będzie miała w ogóle żadnego połączenia  - jak to wygląda?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : dostaliśmy z Urzędu Marszałkowkiego  do wyboru  albo zrobimy tą drogę tam dalej od tego momentu gdzie idzie droga przez pole  państwa, gospodarzy  albo zrobimy ten kawałek od szosy.  Jeżeli ktoś się orientuje to ten kawałek od szosy był kiedyś robiony i tam on jest w zasadzie  przejezdny natomiast  tamten następny odcinek druga połowa jest w ogóle nie przejezdna, tam nie można przejechać. Zdecydowałem żeby lepiej zrobić tamten  odcinek drogi. Natomiast przy okazji remontowania tamtego   odcinka drogi  poprawimy również trochę pozostały odcinek.  Szanowna Rada wie dobrze że toczy się sprawa o zamianę w właścicielami drogi, zatwierdziliście na komisji że jeżeli oni pokryją wszystkie koszty to żeby się z nimi zamienić. Natomiast tamta droga łączy się jeszcze z drogą która w Blendzie  pod górkę  rozchodzi się na pola.  

Radny Pan Sławomir Serafin  zabrał głos :  było najpierw zatwierdzanie pieniędzy na tą drogę , czy z radnych był ktoś i widział jak to wygląda i na co głosuje?  Nikt nie był i właśnie tak wychodzi , najpierw trzeba było pojechać to zobaczyć i po kolei to robić a nie teraz  ludzie mają pretensje że nic nie wiedzą o żadnej zamianie.

Wójt wyjaśnił że było powiadamiane.

Sołtys wsi Pan Antoni Rogożyński  zadał pytanie zwracając się do Wójta :  czy coś wiadomo o tej drodze na pastewniki?

Wójt :   o drodze na pastewniki to na poprzedniej sesji rozmawialiśmy, to Pan wie , natomiast wpłynęło bardzo ciekawe podanie i ja muszę się nad tym  głęboko zastanowić.

Radny Pan Krzysztof Bogdan  wyraził swoje zdanie w sprawie dróg dojazdowych do pól stwierdzając, że jeśli chodzi o takie drogi dojazdowe do pól to każdy w swoim zakresie troszeczkę powinien coś robić.

Nastąpiła burzliwa dyskusja  na ten temat po której głos zabrał Radny Pan Piotr Dyczewski:   przez 4 lata żadnych prac , jakiejkolwiek inwestycji, w tym roku wielki bunt bo mamy dużo pieniędzy w budżecie do wydania.  Przez wiele lat są problemy z drogami , po to są pracownicy, zatrudnieni ludzie, po to są spotkania , komisje że jeżeli się mówi o jakiejś drodze to nie jest potężny koszt naprawy tej drogi  tylko jeżeli by się robiło to na bieżąco i dobrym kruszywem i materiałem to te drogi by zostawały, chyba że jakaś potężna ulewa czy coś podobnego. O koszeniu i obkaszaniu to nie trzeba informować  na komisji czy sesji , po to jest pracownik i pracownicy, po to jest zarządzający żeby tym odpowiednio zarządzać – takie jest moje zdanie. 

Radny Pan Sławomir Serafin   przypomniał o tych kołkach w Bućkach , trzeba coś zrobić żeby ludzie mieli wjazd bo tam jest zagrodzone i nie można przejechać.

 Więcej pytań i interpelacji nie było.

 

Adn. pkt 6

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielane były na bieżąco.  

 

Adn. pkt  7

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwał w sprawie :

 

- zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał :  omawiane było na posiedzeniach komisji, poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie i wyjaśnienie tych zmian.

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko  odczytała i wyjaśniła dokonanie zmian w budżecie.

/ objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Przerośl na 2018 r. stanowią załącznik nr  6  do poniższej uchwały/.

Uwag  i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.  głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                         UCHWAŁA  NR  XXX/ 226 /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  19 lipca  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr  6   do protokołu

 

 

 

- wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Bućki

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, omawialiśmy to na komisji, każdy z radnych dostał mapkę, czy są uwagi, pytania ?

Uwag i zapytań   nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Bućki   głosowało   14 radnych obecnych na  posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

 

                                              UCHWAŁA  NR  XXX/ 227 /2018

                                                  RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                    z  dnia  19 lipca  2018r.

                                              stanowi  załącznik  Nr  7  do protokołu

 

 

- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu na realizacje inwestycji

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo,  omawialiśmy to na komisji ,  czy są uwagi, pytania ?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił : podpisaliśmy umowę z powiatem suwalskim gdzie powiat przeznaczył na ten cel 90 tys. zł. , my nic nie dokładamy tylko wyszła suma wyższa od przetargu dlatego musimy zmienić uchwałę.

Uwag i zapytań   nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji   głosowało   14 radnych obecnych na  posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                              UCHWAŁA  NR  XXX/ 228 /2018

                                                  RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                    z  dnia  19 lipca  2018r.

                                              stanowi  załącznik  Nr 8  do protokołu

 

 

 

-ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo,  na komisjach było to już omawiane,  wyjaśnił : taką uchwałę podejmowaliśmy na poprzedniej sesji, ale musimy ją poprawić -  chodzi tu  tylko o ustalenie odległości punktów sprzedaży od miejsc publicznych. Musimy zmienić odległość bo ustaliliśmy że to będzie 20 m ale zarzucono nam że to za mało bo to tak jak byśmy ułatwiali spożywanie alkoholu więc musimy to zwiększyć,  propozycja jest na 40m. Czy są uwagi, pytania?

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunkówsprzedaży tych napojów  głosowało  14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,  głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                        

                                         UCHWAŁA  NR  XXX/ 229  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia   19 lipca  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 9   do protokołu

 

 

- przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał : na komisjach o tym rozmawialiśmy, czy są uwagi, pytania?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił :  chodzi tu o tą uchwałę dotyczącą liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych , na ostatniej sesji Szanowna Rada podjęła uchwałę że odległość od tych obiektów użyteczności publicznej może wynosić 20m.  W poprzedniej jeszcze uchwale w starej było 30m  dlatego prokurator nam zakwestionował  bo stwierdził że my zamiast utrudniać spożywanie alkoholu to my zrobiliśmy 10m bliżej i tym samym ułatwiamy jakby spożywanie alkoholu dlatego Szanowna Rada teraz uchwali na 40m.

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   dodał :  szanowni Sołtysi otrzymali poprzedni projekt uchwały żeby zgłosić jeżeli wnoszą jakieś uwagi ,  otrzymali również tą uchwałę nową  żeby skonsultować czy nie ma sprzeciwu.

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku głosowało  14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,  głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                         UCHWAŁA  NR  XXX/ 230  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  19 lipca  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr  10  do protokołu

 

 

 - ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przerośl

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, rozmawialiśmy o tym na ostatniej komisji ,  tu przewodniczący odczytał projekt uchwały z której wynika obniżenie wynagrodzenia.  Powodem obniżenia było to, że Wojewoda Podlaski  zwrócił się z pismem do Przewodniczącego Rady czyli do mnie żeby wystąpić do Rady Gminy o ustalenie  wynagrodzenia dla Wójta. 

Głos zabrał Radny Pan Piotr Dyczewski  : to chodzi o to, że weszło ogólnopolskie zarządzenie , ustawa że trzeba obniżyć wynagrodzenie dla samorządowców, to na prośbę rządu i wszystkie gminy , urzędy miejskie czy starostwa to robią takie niby obniżanie.

Nastąpiła  dyskusja  na ten temat po której głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  : weszło rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i tam są tabelki, widełka i jest wynagrodzenie zasadnicze gdzie nie może  być wynagrodzenie powyżej tych widełek ale zgodnie z ustawą o wynagradzaniu są dodatkowe składniki obligatoryjne tj. dodatek funkcyjny, specjalistyczny, za wysługę lat  itp. czyli zasadniczych nie można a o innych składnikach nie ma mowy.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  :  to zależy od Szanownej Rady jak postanowimy bo Rada może podwyższyć albo obniżyć.

Po dłuższej dyskusji przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie – kto jest za przyjęciem projektu tej uchwały w wersji którą odczytałem ?  

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przerośl  głosowało  12 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,   głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 2 /P.Dyczewski, P. Zienda/

Uchwała została podjęta.

 

   

                                        UCHWAŁA  NR  XXX/ 231  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  19 lipca  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 11  do protokołu

 

 

- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo,  na komisji o tym rozmawialiśmy, dodał : chodzi o to, że musimy dołożyć  do tej inwestycji tj. remontu drogi  na Zusenko  ,  wynikło to z przetargu i żeby Starosta mógł wskazać wykonawcę to musi tą  kwotę ująć,  jak rada wyrazi zgodę oczywiście,    czy są uwagi, pytania?

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji   głosowało  14  radnych  obecnych  na posiedzeniu Sesji, głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

 

                                           UCHWAŁA  NR  XXX/ 232  /2018

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  19 lipca  2018r.

                                         stanowi  załącznik  Nr  12   do protokołu

 

Adn. pkt  8

Wolne wnioski i informacje :

Radny Pan Sławomir  Serafin   wrócił do tematu drogi w Bućkach, że jest tam spór i może Pan Rafał Bukowski  to potwierdzić.

Radny Rady Powiatu Pan Rafał Bukowski :  faktycznie jest tam konflikt między sąsiadami, właścicielami działek i stąd jest problem bo niektórzy nie mogą dojechać do swoich działek.

Obecnie  jest taka sytuacja , że właściciel działki nie może dojechać bo ma dwa metry przejezdne, pracownicy gminy pousuwali te kołki wcześniej a teraz są wbite ponownie.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  : ja  jestem za tym, żeby każda droga czy jest zarośnięta czy nie, czy polna czy publiczna to powinna być przejezdna a tu wynika z tego że sąsiedzi grodzą, jedni na jedną stronę drudzy na drugą i dlatego jest konflikt.

Nastąpiła burzliwa dyskusja gdzie padło stwierdzenie, że  dzisiaj jak się buduje jakąkolwiek drogę to  powinien być geodeta bo drogi te nie idą planowo. 

Radny Pan Marcin Brzozowski  zabrał głos w sprawie remontów i inwestycji robionych w naszej gminie  jak również  odniósł się do remontu drogi dojazdowej do pól w Bućkach o kosztach tej inwestycji i sposobie załatwiania, dodał :   wydaje mi się, że każda inwestycja powinna być grubo przemyślana, powinna być rozmowa z ludźmi którzy mieszkają na tym terenie jak oni to widzą i wtedy powinien być robiony projekt. U nas niestety tego nie ma, nie ma rozmowy, nie ma przekazania informacji.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz  zadał pytanie : czy droga gminna podlega prawu zasiedzenia ? 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  odpowiadając: według prawa do 2016r. nie można było a teraz ostatnie dwa lata są wyroki sądowe że można, mówimy tu o drogach, które nie są klasyfikowanymi drogami gminnymi czyli o tzw. drogach wewnętrznych, natomiast  nie można drogi planowej z numerami zasiedzieć.  

Radny Pan Piotr Dyczewski  zabrał głos jeszcze odnośnie ulicy Spacerowej, że nikt tego nie sprawdził a jeszcze przy wstępnym projekcie tej ulicy powinna być  konsultacja żeby można było ewentualnie coś poprawić , zmienić, dodał :  mówiłem o tej deszczówce o tym oświetleniu ale niby nie można  i potem u nas tak wszystko wychodzi.

Radny Pan Sławomir Serafin  zapytał : czy to będzie ujęte w projekcie obniżenie odpływu tej drogi na  Spacerowej ?, czy zostanie już tak jak jest? To po co robić jeżeli źle robić ? 

 

Adn. pkt  11

Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.     

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Wiesław Radzewiczdata wytworzenia2018-08-27
data udostępnienia2018-08-27
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin268
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@