Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Zwołanie XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy na dzień 27.03.2018 r.

POSTANOWIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Przerośl

z dnia 2 marca 2018 roku

w sprawie zwołania XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

 

            Na podstawie art. 20 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póź.zm.) postanawiam;

 

  1. Zwołać XXVII Zwyczajną Sesję Rady Gminy Przerośl na dzień 27 marca 2018r.
  2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00
  3. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przerośli
  4. Zaproponować następujący porządek obrad:

 

1)      otwarcie obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,

2)      przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3)      przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,

4)      sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 14 grudnia 2017r.

5)      sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli za 2017r.

6)      plan pracy GOK Sportu i Turystyki w Przerośli na 2018r.

7)      sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli za 2017r.

8)      sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli za 2017r.

9)  sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli za 2017r.

10)  sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przerośl,

11)  sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2017,

12)  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

13)  sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2017 rok Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

14)  sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Przerośl, zgłaszanych przez nie wniosków i ich realizacji oraz realizacji uchwał Rady Gminy Przerośl za 2017r.

15)  interpelacje i zapytania radnych,

16)  odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

17)  podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata 2018-2028.

b)      zmiany budżetu gminy na 2018r.

c)      projektu dostosowania sieci gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. prowadzonych przez Gminę Przerośl, a także określenia obwodów tych szkół

d)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2018.(01)

e)      podziału Gminy Przerośl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.(05)

f)       podziału Gminy Przerośl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,(06)

g)      nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,(02)

h)      udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,(08)

i)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji,(09)

j)        Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018-2020,(10)

k)      rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy,(03)

l)        szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.(04)

18) wolne wnioski i informacje.

19) zamknięcie obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

W porozumieniu z Wójtem Gminy na Sesję zaprosić:

-          Starostę Suwalskiego Szczepana Ołdakowskiego,

-          Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Marka Dziemiana,

-          Radnych Rady Gminy Przerośl,

-          Radnych Rady Powiatu: Bukowskiego Rafała, Małachowskiego Sławomira,

-          Sołtysów  wsi,

-          Członków izby rolniczej: Andrzeja Kowalewskiego, Wacława Mentla,

Otrzymują :

  1. Wójt Gminy , Radni i Sołtysi – odrębnymi zawiadomieniami.
  2. Mieszkańcy gminy – tablica ogłoszeń, Biuletyn Informacji Publicznej.


data wytworzenia2018-03-26
data udostępnienia2018-03-26
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin247
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@