Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolnicze

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Przerośl ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, powiat suwalski, woj. podlaskie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art.39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm ).

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolnicze .

Przedmiotem dzierżawy są:

- działka nr 808 o pow.1,1983 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:

rodzaj użytków:

Ls VI- 0,4207ha, Ps VI- 0,2928ha, RV- 0,2935ha, RVI-0,1913ha

Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę wynosi: 359,49zł,- ( w skali roku) termin obowiązywania dzierżawy  do 31.12.2022r.

wadium- 36,00zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-działka 810 opow. 3,3396ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:

rodzaj użytków:

ŁVI-0,2239ha, N-0,8935ha, PsV- 0,3887ha, RIvb- 0,2997ha, RV- 1,2704ha, RVI- 0,2466ha, W-RVI- 0,0168ha

Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę wynosi 1.001,88zł ( w skali roku) termin obowiązywania dzierżawy do 31.12.2022r.

wadium  - 102,00zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-działka 813 o pow. 0,9976ha oznaczona w ewidencji gruntów jako:

rodzaj użytków:

RIVb-0,1510ha, RV-0,3857ha, RVI-0,4609ha

Cena wywoławcza czynszu za dzierżawę wynosi 299,28zł ( w skali roku) termin obowiązywania dzierżawy do 31.12.2022r.

wadium – 23,00zł

 

 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy  w Przerośli nr 61 9367 0007 0040 0000 0635 0002  Bank Spółdzielczy Rutka Tartak O/Przerośl  w terminie do dnia 19.03.2018r.

W stosunku do w/w nieruchomości  nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się  dnia   22 marca  2018 roku  o godz. 1000 w  Sali narad Urzędu Gminy w Przerośli przy ulicy Rynek 2.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. dowód wniesienia wadium;
  2. osoby fizyczne - okazanie dowodów tożsamości;
  3. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  4. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  5. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo notarialne, oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

 Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba , która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy Przerośl może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem    dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, pokój nr 14 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 715– 1515 tel. (87) 562- 72-41.

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej przerosl.biuletyn.net w BIP Przerośl, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl, podane do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Przerośl ,Gmina Przerośl.

 

 Przerośl, dnia  19.02. 2018 r.data wytworzenia2018-02-20
data udostępnienia2018-02-20
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin238
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@