Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


PROTOKÓŁ NR XXIV/17 z obrad posiedzenia XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej w dniu 31 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR XXIV / 17

z obrad posiedzenia XXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej

w dniu 31 sierpnia 2017r.

 

W posiedzeniu  udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję według  załączonych  list obecności / listy obecności stanowią załącznik  Nr 1,2,3  do protokołu/.

                                            Ponadto w Sesji udział wzięli :

1.Sławomir Renkiewicz  -  Wójt  Gminy

2.Franciszek Bagiński  - Sekretarz Gminy

3.Grażyna Franko – Skarbnik Gminy

 

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Wiesław   Radzewicz,

Protokołowała  :  Bogumiła Jankowska

 

OBRADY  ROZPOCZĘTO  O GODZ. 9.00 a ZAKOŃCZONO O GODZ.   12.45

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  13

 

Adn. pkt.1

Otwarcia obrad posiedzenia  XXIV  Zwyczajnej Sesji  Rady  Gminy  dokonał  Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XXIV  Zwyczajną  Sesję  Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    24 lipca  2017r.,  które to  stanowi  załącznik Nr 4  do oryginału  protokołu.    

Witam przybyłych radnych,  sołtysów wsi, zaproszonych gości, Wójta Gminy  Sławomira  Renkiewicza i wszystkich  obecnych na dzisiejszej Sesji.

 

Adn. pkt.2

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz –   przystąpił do przedstawienia  proponowanego porządku obrad posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.  Porządek obrad Sesji został wysłany Radnym przed posiedzeniem komisji.  Na komisji  zostało ustalone, że do porządku obrad zostanie dodany jeszcze punkt w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :

 

1) otwarcie obrad   XXIV  Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,

2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,

4) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 27 czerwca  2017r.,

5) informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2016r. na terenie Gminy Przerośl,

6) wystąpienie przedstawicieli jednostek współpracujących z Gminą Przerośl:

    a) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

   b)  Komendy Miejskiej Policji,

   c)  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

  d)  Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

  e)  Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

  f)  Powiatowego Lekarza Weterynarii.

7) Informacja z przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego oraz realizacji zadań

     poszczególnych szkół funkcjonujących na terenie gminy,

8) Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.,

9) interpelacje i zapytania radnych, 

10) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

11) podjęcie uchwał w sprawie:

    a) zmiany  budżetu gminy Przerośl na 2017r.,

    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,

    c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,

    d) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej,

    e) skargi na działalność Wójta Gminy,

 12) wolne wnioski i informacje,

13) zamknięcie  obrad XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

 

Przed przystąpieniem do zatwierdzenia porządku obrad Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  Pan Józef  Sulima  poprosił o zmianę w przebiegu obrad mianowicie   o wystąpienie w pierwszej kolejności ze względu na  naglący czas i nadmiar obowiązków w dniu dzisiejszym.    Wszyscy zgodzili się na taką zmianę.  

 

Uwag do porządku obrad  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie   porządku obrad posiedzenia.

Radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0

Porządek obrad został przyjęty.

 

Adn. pkt 3

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia , mianowicie:   przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej w dniu 27 czerwca 2017r. sporządzony został zgodnie z jej przebiegiem. Ponadto wyłożony był do wglądu radnym w pokoju nr 2 Urzędu Gminy oraz umieszczony w BIP i dlatego postawiono wniosek o przyjęcie go bez odczytywania.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania.

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 13 radnych za przyjęciem protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0

 

 

Adn. pkt 3a

Zgodnie z prośbą  Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich jako pierwszemu Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Marszałkowi Bogdanowi Dyjuk.

 Marszałek Pan Bogdan Dyjuk  przywitał wszystkich i podziękował za zaproszenie dodając:  za to że możemy się spotkać i wysłuchać Państwa uwag, udzielić odpowiedzi na niektóre pytania dzisiaj a na niektóre, potrzebujące czasu i dodatkowych informacji, później.  W wielu wypadkach  na jakikolwiek  temat jest dyskusja to i tak najważniejszą sprawą  są  drogi  niezależnie czy gminne, powiatowe czy wojewódzkie.    

Tutaj Pan Marszałek wypowiedział się na temat dróg i używania argumentów jakie drogi najlepiej wybrać dodał:  w  wielu wypadkach bywa tak, że każdy ma swoje zdanie i chce żeby ta właśnie dana droga była robiona bo jest ważna a inni uważają natomiast, że inna droga jest ważniejsza i ciężko jest wybrać tą właściwą.   Wystąpiliśmy jako Województwo Podlaskie do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez nich drogi powiatowej i zrobienia takiego ciągu drogi wojewódzkiej łączącej naszą drogę wojewódzką z drogą przez Stańczyki w stronę na Dubeninki  i  Gołdap  - bo to jest taki łącznik miejscowości turystycznych i jest sens z jednej i z drugiej strony, wszyscy chętni podróżować drogą wojewódzką.  Było wiele rozmów, pisania pism , woj. Warmińsko-Mazurskie obszarowo jest większe od naszego i obecnie  trwa dyskusja nad przejęciem tej drogi .

Przygotowujemy także prace związane z remontem drogi Suwałki – Filipów – Kowale Oleckie, jest to droga często używana i chodzi o to, żeby była w jak najlepszym stanie. Na chwilę obecną   wymaga ona gruntownej przebudowy.   To jest taki największy obszar, który Państwa najbardziej interesuje  natomiast inne mniej dla Państwa ważne to regiony z którymi się stykacie,  z takich kwestii istotnych to funkcjonowanie PKS. Na chwilę obecną to Państwo wiecie, że od  1 stycznia tego roku funkcjonuje jedna Spółka tj. Samorząd Województwa który jest stuprocentowym właścicielem.  Perspektywa komunikacji publicznej nie była i nie jest zbyt zadawalająca , myślę, że większość z Was tutaj zależnie od miejsca zamieszkania porusza się samochodami osobowymi.  Dzisiaj w tych autobusach widzimy pojedyncze osoby oprócz tras dalekobieżnych  jak Suwałki – Białystok czy Suwałki – Warszawa a tak w większości autobusy świecą pustkami.  Perspektywa z naszej analizy ubiegłorocznej była taka, że  dwa, trzy lata i mogłoby dojść do bardzo poważnego tąpnięcia.  Chcieliśmy zapewnić mieszkańcom naszego województwa,  z tych najbardziej odległych tras,  możliwość komunikacji  korzystając właśnie z komunikacji publicznej.  Nasz cel był jeden i będzie – teraz i w najbliższej przyszłości to PKS ma funkcjonować i ma zapewnić obsługę transportu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że musimy wspólnie rozmawiać , dyskutować, które  połączenia są ważne, istotne. 

Inne sprawa to w zależności co Państwa interesuje bo jeszcze obszary, którymi się zajmuję to: ochrona zdrowia, funkcjonowanie szpitali i jednostek w Suwałkach a mamy łącznie pięć podmiotów tj. Szpital Wojewódzki, Psychiatryczny, Ośrodek Rehabilitacji i Paliatyw oraz Stacje Pogotowia Ratunkowego. 

Pan Marszałek podziękował za możliwość wystąpienia i poprosił o pytania jeśli takie są.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda    - czym jest to spowodowane, że te wszystkie przetargi na rozpatrzenie wniosków odbywają się na początku września a później są do nas pretensje, że nie wykonane są zadania?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz dodał wyjaśniając:  panu przewodniczącemu chodzi na pewno o to, że składamy wnioski unijne i  są one długo rozpatrywane  i bardzo często później jest tak, że przychodzi zima i jest za późno.

Pan Marszałek Bogdan Dyjuk  odpowiadając :  jest dwojaka przyczyna tego długiego terminu  po pierwsze :  zmiana  zasad rozpatrywania w porównaniu do poprzedniego. Poprzednio była analiza formalna, zamknięty krąg i później merytoryczna. W tej chwili to się dzieje równolegle i myślę, że Pan  Wójt otrzymywał, otrzymuje korespondencję i na bieżąco były wyjaśniane uwagi ekspertów do zapisów niektórych projektów niektórych wniosków.  I trwa taka korespondencja  bo ekspert nie zakończy oceny  dopóki nie podejmie decyzji na podstawie właśnie prowadzonej korespondencji. Ekspert nie może zakończyć bez otrzymania odpowiedzi chyba, że otrzyma, że wnioskodawca podtrzymuje swoje stanowisko.

Druga kwestia to jest taka, że te wnioski oceniają eksperci  a ich zapewne nie ma dużo. Jeżeli teraz do wniosku trzeba dołączyć dokumentację architektoniczno-techniczną to nie jest takie proste, czasami są to dwa segregatory dokumentów i to jest kwestia odpowiedzialności.   To właśnie wszystko wpływa na przedłużenie rozpatrywania wniosków.

Radny Pan Marcin Brzozowski  zwrócił się z pytaniem :  wspomniał Pan o remoncie drogi  Suwałki – Filipów , na jakiej zasadzie będzie przeprowadzony ten remont, czy to będzie przebudowa, poszerzenie itp.  i kiedy ta inwestycja miałaby być rozpoczęta?

Jednocześnie  pytanie odnośnie dróg zadał Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski  :   niejednokrotnie na Zarządzie Powiatu  rozmawialiśmy o tym i ja  po wysłuchaniu Pana wypowiedzi  tak do końca teraz nie wiem o którym projekcie drogi mówimy, o której propozycji przejęcia Pan Marszałek mówił?  Bo bezspornie chodzi o połączenie Przerośli z drogami wojewódzkimi, były rozpatrywane dwa warianty a o jakim wariancie Pan mówił ?

Pan Marszałek Bogdan Dyjuk    odpowiadając : kwestia przejęcia – pierwszy warunek to jest to o czym Pan wspomniał,   połączenie Przerośli z drogą wojewódzką,  są trzy możliwości :  o drogę na Filipów i tą którą powiat proponował, drogę która skraca państwa przejazd z Suwałkami.  My wystąpiliśmy o drogę Warmińsko-Mazurską, dla nas zależy aby to jak najkrócej było ale nie ma takich króciutkich dróg.  Dla zasobu powiatu najlepiej przejąć drogę, która jest w najgorszym stanie.  I tak każdy widzi inaczej.  Także będziemy dyskutować i to od Państwa zależy jaka droga będzie rozpatrywana.  Państwo będziecie dla nas najważniejszymi osobami co do argumentów za tym  przebiegiem drogi czy za innym. 

Na pytanie odnośnie drogi Suwałki – Filipów  odpowiedział Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Józef Sulima  : jeśli chodzi o tą drogę to jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia dokumentacji,  tutaj pan Dyrektor omówił szczegółowo na czym będzie polegała przebudowa tej drogi.

Odniósł się też do sprawy przejęcia naszej drogi  dodając:    z doświadczenia wiem, że nie będzie łatwo z przejęciem Waszej drogi w tym kontekście że sami nie potraficie się określić co chcecie, jaką drogę chcecie.  Docierają do mnie sygnały , że jedna strona chce tą drogę druga tamtą a trzecia jeszcze inną i my nie jesteśmy w stanie was zadowolić bo wszystkich nie przyjmiemy.  Od Państwa musi być wyraźny sygnał, że jesteście zdecydowani na tą konkretną drogę wtedy dla nas jest łatwiej , mamy większe argumenty, że wszyscy mieszkańcy są za tą drogą.    

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski  dołączył się  do wypowiedzi Pana Dyrektora wyjaśniając, że na posiedzeniu Zarządu Rady Powiatu były propozycje co do wariantów dróg.  Dodał:  uważam i myślę, że Radni, którzy są tu dziś obecni, że my ze Starostą na pewno dojdziemy do porozumienia, można zaprosić cały Zarząd i spotkać się z Radą, porozmawiać  konkretnie  i na pewno będzie podana  jedna propozycja.

Pan Marszałek Bogdan Dyjuk dodał:  dzisiaj przedstawiamy te nasze działania, zamierzenia natomiast jak przyjdzie czas na konkretyzacje to spotkamy się w mniejszym zespole a następnie zostaną przedstawione propozycje przez Pana Wójta, Przewodniczącego na forum Rady i wówczas będzie można ocenić. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   stwierdził, że która to  droga będzie to będzie  nam ważne jest żebyśmy mieli połączenie drogą wojewódzką.

Radny Pan Marcin Brzozowski   zapytał  kiedy będą poczynione  jakieś pierwsze prace w związku z tą obwodnicą Suwałki – Filipów?     

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Pan Józef Sulima odpowiadając:  to zależy, tak jak w każdej gminie i  wszędzie,  od środków finansowych, od pozyskania dodatkowych środków  z projektów unijnych.

Pan Marszałek Bogdan Dyjuk:  wracając jeszcze do wyboru wariantu drogi – jedna rzecz jest najważniejsza tak jak wszędzie - potrzebny jest konsensus i wspólne uzgodnienia, że wiemy jakie są priorytety  wówczas będzie porozumienie. 

Na zakończenie Pan Marszałek podziękował za możliwość uczestnictwa w Sesji.

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  zaproponował żeby w pierwszej kolejności  oddać głos naszym gościom zaproszonym na dzisiejszą sesję   a  później wrócić do  porządku posiedzenia.   Wszyscy zgodzili się na taką zmianę.

 

Adn. pkt 6

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  przeszedł więc do punktu:

 a/ wystąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  

W zastępstwie przybył zastępca Komendanta MPSP w Suwałkach , przywitał wszystkich w imieniu Komendanta,  podziękował za zaproszenie i zaproponował żeby połączyć dwa punkty czyli pkt 5 i pkt 6a  bo to dotyczy jednej sprawy, będą to te same informacje.  Następnie oddał głos dla Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli.

Komendant OSP Pan Witold Sześciła    przedstawił w skrócie informację o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok na terenie gminy Przerośl:

w ubiegłym roku w jednostce OSP w Przerośli było 26 czynnych strażaków,

wyjazdów było 32 w tym:  pożary – 13, wyjazdy na inną gminę – 3, gaszenie sadzy – 8,  usuwanie drzew po wichurze – 4,  zabezpieczanie helikoptera – 1 ,  wypadki drogowe – 5,  fałszywy alarm -  1, ćwiczenia na terenie gminy – 1.

Komendant  wymienił też co zostało zakupione w 2016 roku dla poszczególnych jednostek OSP gminy Przerośl   / OSP Przerośl, OSP Rakówek i OSP Pawłówka / .

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  zadał pytanie :  czy możemy spalić gałęzie, jakieś śmieci u siebie na podwórku przy budynkach?

Odpowiedzi udzielił Zastępca Komendanta MPSP :  jeśli chodzi o palenie to jest wogóle zabronione. Jeśli już to dobrze byłoby te dokumenty na pozwolenie złożyć, zgłosić to żeby nie było niejasności i jakiegoś donoszenia.

Więcej pytań nie było, Przewodniczący podziękował za przybycie i wystąpienie.

 

b/wystąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji 

W zastępstwie przybył zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach , przywitał wszystkich w imieniu Komendanta,  podziękował za zaproszenie. 

Przedstawił trzy kwestie do omówienia  tj.  kwestia rekrutacji do służby w policji, kwestia stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Przerośl oraz kwestia krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa.   

- pierwsza kwestia – stan kadrowy Komendy Miejskiej Policji – zastępca Komendanta poinformował, że już od jakiegoś czasu Komenda boryka się z kłopotami natury kadrowej tzn. że brakuje  kandydatów do służby w policji i to zaczyna już być  faktem takim bardzo znamiennym. Obecnie Komenda Miejska Policji w Suwałkach liczy 233 etaty  i obsługuje  cały powiat suwalski, na dzień dzisiejszy jest 19 vacatów z czego  16 jest w służbie  patrolowo-interwencyjnej  czyli tej mundurowej.   Dodał:  coraz trudniej jest znaleźć ludzi, którzy  spełniają kryteria i odpowiednie wymogi szczególnie  ze sprawności fizycznej,  jest problem z tym doborem.  W związku z tym  mam gorącą  prośbę , jeżeli macie Państwo wśród swojego środowiska  ludzi chętnych to proszę  ich zachęcić  do tej pracy. Wszelkiej informacji można zasięgnąć w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach w wydziale kadr i zatrudnienia.  

- druga kwestia -  stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Przerośl - zastępca Komendanta przekazał liczbowo jak na przestrzeni lat przedstawia się przestępczość na terenie naszej gminy ,  na przykładzie  trzech półroczy – rok 2016 i I półrocze 2017r.   Dodał:  w ogólnej ocenie stanu przestępczości na terenie gminy Przerośl jest bezpieczniej  niż w pozostałych gminach.  Jeśli chodzi o inne kwestie natury karnej tj.  mandaty karne to w porównaniu z innymi gminami  u nas przedstawia się to nienajgorzej.

Jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa na terenie gminy Przerośl to moim zdaniem bardzo dobrze to wygląda i większość  mieszkańców powiatu suwalskiego może Państwu pozazdrościć.

-trzecia kwestia  -  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - wstępnie wyjaśnił : jest to program informatyczny, który funkcjonuje w internecie jako aplikacja. Wprowadzono go w lipcu 2016r. jako program pilotażowy, celem głównym było to jak uzyskać informacje od społeczeństwa że w danym miejscu dzieje się coś źle, ale żeby nie był to telefon alarmowy tylko  taki sygnał.  Informatycy  wymyślili więc coś takiego i to właśnie nazywa się  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa gdzie przez komórkę albo internet można  znaleźć teren swojej gminy poprzez mapę, tam te konkretne miejsce wskazać, wybrać kategorię, ikonkę „zdarzenia”  które nas tam bolą albo coś się nam nie podoba i zasygnalizować.   Zgłoszenie to jest anonimowe  tzn. że nikt nie docieka kto to zrobił.   Problemem jest to, że niektórzy robią to sobie dla zabawy, dla żartu, popisu lub złośliwie.  Ale generalnie z tego przesyłu informacji  większość pokrywa się z prawdą. Ta Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa coraz lepiej funkcjonuje, jest to też wyjście do Państwa w tym sensie, że jeśli Was coś dotyka to można skorzystać z tego urządzenia.

Następnie przekazał głos dla koordynatora głównego Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu Pana Radosława Skubina   w celu uściślenia wypowiedzi. 

Pan Radosław Skubina :  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest dla policji, ona jest dla Państwa, zaznaczacie na tej mapie swoje spostrzeżenia, to co obserwujecie obok siebie, te wszystkie zagrożenia które was dotyczą możecie przelać na mapę i to jest informacja dla nas, że  w danym momencie i miejscu, w danym punkcie my musimy interweniować.   Na terenie naszego powiatu całością tych zdarzeń zajmuję się ja, koordynuję i później zlecam policjantom zadania do wykonania.   Po wejściu na mapę  wyświetlają się ikonki – tutaj  koordynator przedstawił co trzeba zrobić krok po kroku aby zaznaczyć na mapie dane zagrożenie i przekazać do Komendy.  Policja ma 5 dni od zgłoszenia  żeby zdiagnozować  dane zdarzenie.   Zdarzają się też zgłaszane głupie żarty.

Poprosił,  że jeżeli już wchodzimy na tą mapę to robić to z rozwagą i rzeczywiście żeby to zagrożenie istniało, żeby nie wywoływać niepotrzebnych  czynności przez policję że np. jedziemy tam, gdzie nic nie ma.   Na terenie naszej gminy jest  w miarę bezpiecznie w porównaniu z innymi gminami, dodając na koniec , że możemy czuć się  bezpiecznie w tej gminie.

Pytań do przedstawicieli  Komendy Miejskiej Policji nie było, Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie i przedstawienie informacji.

 

c/wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa     

głos zabrał przedstawiciel A, R i M.R.  Pan Stanisław Stankiewicz , który przedstawił informację  na temat działania biura i co się aktualnie zmieniło: 

- na temat wniosków składanych do biura przez rolników -  rolnicy korzystają z dopłat bezpośrednich i w roku 2016  wniosków złożonych  było 465.  Nastąpił wzrost gospodarstw, które rozpoczęły produkcję  metodą ekologiczną i podjęły takie zobowiązania. Jak  w roku 2016 wniosków takich było 43 to już w tym roku złożono 54.    Wszystkie wnioski z kampanii 2016  zostały zrealizowane w 100% ,  pozostały wnioski które są w statusie odwołania lub rozpatrywane na poziomie kontroli.  W roku bieżącym tak jak i w roku poprzednim weryfikujemy wnioski z 2017r. i przygotowujemy się też do wypłaty zaliczek.

Następnie zwrócił uwagę  na to, że podczas składania wniosków  jest dość dużo błędów, które  są spowodowane tym , że  rolnicy udając się do doradców i tam przekazują dane może niedokładnie i przy wypełnianiu wniosków powstają błędy. Później przy weryfikacji  wniosków zwłaszcza tych obszarowych w wartościach takich jak wielkość działek  jakie posiadają występują dość duże rozbieżności.   Dodał :  proszę żeby w przyszłości dokładniej i prawidłowo  wypełniać  bo to utrudnia pracę i powoduje, że musimy weryfikować, poprawiać i wzywać ponownie rolników do poprawki co się przedłuża wszystko w czasie.  

- odnośnie programów wspomagających rolnictwo  -   :  ja i moi współpracownicy bardzo chętnie doradzamy Państwu i proponujemy żebyście korzystali z programów.  To są programy naprawdę dość wartościowe, wspomagające wieś.  Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej  pieniążków trafiło do gmin czy do powiatu.  Można z tego korzystać , wiadomo że są to zobowiązania, bo jeżeli się chce  uzyskać jakieś środki to są zobowiązania też i z  drugiej strony.  Ale są to dość znaczne środki , które Ministerstwo , rząd  Polski przeznacza dla poprawy gospodarstw tutaj na naszym terenie.    Dużo mówi się o rolnictwie w telewizji, bardzo dobrym takim programem w TV  gdzie bardzo dużo jest omawianych spraw rolniczych to jest program pn „Tydzień”.

Uważam, że praca rolnika to jest jeden z najbardziej ciężkich zawodów jakie są, do tego też trzeba mieć serce, zamiłowanie dlatego podziwiam Państwa i zachęcam jeśli macie  jakieś problemy to jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Poinformował, że od 1 września  powstaje z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnej i Agencji Rynku Rolnego  KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA ROLNICTWA (KOWR) , który przejmie pewne zadania.

Przypomniał, że na każdego beneficjenta nałożono obowiązek złożenia  sprawozdania ze stada , dodał :  według moich danych na 367  z terenu gminy Przerośl  zostało złożonych tylko  3 , a to trzeba  do 31 grudnia złożyć więc zachęcam .  Tutaj Pan Stankiewicz przekazał dla Wójta  przygotowaną informację  i wnioski z prośbą o przekazanie rolnikom żeby wypełniali i składali ponieważ  jest nałożony obowiązek na rolników.  

Czy może są pytania to proszę .

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  : chodzi o modernizację i wnioski na młodego rolnika, czy młody rolnik może jeszcze skorzystać, składać  wniosek na modernizację gospodarstwa?     

 

d/wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego    

głos zabrał przedstawiciel ODR Pan Wiesław  Anielak ,  który odpowiedział na to pytanie : młody rolnik może składać wnioski na modernizację i najbliższy nabór będzie w pierwszym kwartale 2018 roku.  Będzie to w obszarach ABC czyli produkcji mleka, produkcji bydła mięsnego, produkcji prosiąt  i inne zakupy inwestycyjne na  np. maszyny i urządzenia. Obszary ABC dotyczą budowy, wyposażenia, remontów obiektów inwentarskich. Jeśli chodzi o hodowlę prosiąt to dotyczy tylko i wyłącznie  prosiąt czyli inwestycja np.  budowa chlewni nie będzie obejmować tego obszaru  gdzie są  tylko maciory i prosięta. 

Kontynuując:  sytuacja w rolnictwie w 2017 roku jest dobra, choć wiosna zapowiadała się bardzo źle ponieważ były wiosenne przymrozki, spodziewaliśmy się że będzie susza  jednak późniejsze  deszcze uzupełniły poziom wód i rok okazał się  rokiem bardzo korzystnym.  Plony zbóż, jeszcze nie wszystkie zebrane, są dobre, ceny zbóż  są zadawalające, ceny bydła mięsnego również, ceny mleka dochodzą do 1,60zł.    

Było  trochę problemów z umowami zawieranymi przez podmioty skupujące z rolnikami ale myślę, że w tym temacie obecnie nie ma problemów , umowy te są potrzebne i są ważne.  Minister Jurgiel nie po to wprowadził taki  obowiązek żeby Państwa  niepokoić czy denerwować  ale po to żeby wzrosła Państwa rola w relacjach z kupującym.  To jest bardzo ważne w którym momencie występują jakieś problemy i na podstawie analizy umów  można sprawdzić gdzie są te problemy i z czego one wynikają.  Chodzi tu o nieuczciwość firm skupowych.    

Wystąpiło kilka  negatywnych zjawisk atmosferycznych takich jak:  trąba powietrzna np.      w gminie Raczki,   nawalny deszcz,  gradobicie  i  wiosenne przymrozki  -  w sumie było tylko  55 takich zdarzeń.    Pracownicy  Ośrodka Doradztwa  Rolniczego uczestniczą w komisjach i robimy wszystko, żeby te komisje pracowały szybko, sprawnie aby jak najszybciej przekazać protokoły z oględzin i obliczeń do Urzędu Wojewódzkiego.  Forma pomocy jest taka, że można uzyskać  kredyt preferencyjny w przypadku gdzie wystąpiło więcej niż 40%  strat w gospodarstwie w produkcji. Można też umorzyć albo przesunąć płatności podatku rolnego jeżeli są spełnione pewne warunki i można też przesunąć płatności KRUS. 

Przepisy co do dopłat zmieniają się ale będziemy o tym mówić i informować w pierwszym kwartale przyszłego roku.    Jak również wiadomo, że zmienia się klimat i będzie się zmieniał,  zjawisk negatywnych będzie więcej, będą występować dłuższe okresy suszy i nagłe zjawiska typu gradobicie czy ulewne deszcze albo wichury i do tego też trzeba się przygotować nawet z doborem roślin w przyszłości.  Tu moja prośba do Państwa żeby uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  ponieważ okazało się, że zmieniły się przepisy co do rejestracji  zwierząt szczególnie świń, nie ma już 30-to dniowego terminu a jest 7-mio dniowy.

Pytanie zadał radny Pan Marcin Brzozowski  : jeśli chodzi o dopłaty obszarowe – czy jest jakiś termin czy prognoza na przyszłość, ile to jeszcze lat rolnicy będą mogli z tego korzystać, ile to będzie jeszcze trwało?

Pan Wiesław  Anielak  odpowiadając : do roku 2020 budżet jest zagwarantowany.  Teraz są prowadzone prace na temat wspólnej polityki rolnej  na następne 10 lat ale jak będzie to niewiadomo. 

Na drugi rok odchodzą z Ośrodka Doradztwa Rolniczego na emeryturę dwie osoby i zostanie nas 10 do pracy na ten nasz teren ale będziemy pracować nadal, współpracować z Państwem i chcemy zaprosić też Państwa do współpracy z nami. 

 

e/wystąpienie  Powiatowego Lekarza Weterynarii

Następnie głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Remigiusz Franciszek Kulesza,    

przywitał wszystkich i podziękował za zaproszenie,  dodał :  takich spotkań powinno być więcej tym bardziej, że dużo się zmienia w chorobach zakaźnych zwierząt. Kolega wspomniał o  szkoleniach, które się odbywają ale zainteresowanie na szkoleniach rolników  jest wręcz znikome, przychodzi bardzo mało osób. My robimy wszystko wspólnie tu z kolegami którzy dziś  zostali zaproszeni z poszczególnych instytucji, staramy się zwłaszcza w sezonie jesiennym  zawsze takie szkolenia robić.  Te szkolenie które było teraz było z polecenia natychmiastowego przełożonych po to, żeby przedstawić  Państwu sytuację związaną z  Afrykańskim Pomorem Świń(ASF), która jest wręcz tragiczna  a  zainteresowania  nie ma i potem są pytania.  Mam gorący apel z naszej strony żeby powiadamiać, przekazywać i jakoś mobilizować rolników do tego typu spotkań czy szkoleń.

Następnie  Powiatowy Lekarz Weterynarii  przedstawił  najświeższe  informacje  na  temat

 Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) :   sytuacja jest bardzo ciężka,  ASF rozprzestrzenia się bardzo szybko wśród dzików jak również wśród świń.  Na dzień dzisiejszy mamy 92 ogniska świń z tym,  że do września ubiegłego roku wystąpiły tylko 23 ogniska przez te 2 lata. Natomiast przez  te trzy ostatnie miesiące  czyli czerwiec, lipiec i sierpień tych ognisk mamy w tej chwili potwierdzonych 69, być może jest już następne.   Jest 69 ognisk u świń w trzech województwach : podlaskie, lubelskie i mazowieckie. W województwie lubelskim jest 49 ognisk, w  podlaskim – 15  a w mazowieckim ogólnie jest 5.   Także zagrożenie jest, pomór świń przesuwa się bardziej w stronę południową województwa lubelskiego ale to nie znaczy, że nas to może nie dotknąć. Jeśli chodzi o dziki w 2017 roku mamy już ponad 300 przypadków dodatnich dzików, ostatni przypadek najbliżej nas w powiecie Rajgrodzkim. Od początku roku 2014 ogólnie jest 500 dzików dodatnich.

Nasz powiat suwalski jest podzielony na dwie strefy – strefa biała – to jest gmina Przerośl, Filipów, Wiżajny i Jeleniewo – to są gminy, które należą do tak zwanej strefy białej, które nie mają ograniczeń związanych z Afrykańskim Pomorem Świń ale to nie znaczy, że gospodarstwa w których są świnie nie muszą spełniać zasad bioasekuracji. Wszystkie pozostałe nasze gminy czyli  Szypliszki, Rutka Tartak, Suwałki, Raczki i ostatnio od 6 lipca tego roku Bakałarzewo już weszły do strefy  żółtej jak również ościenny powiat Olecko, Giżycko i Pisz to są też te strefy żółte. Powiat Sejneński graniczący z nami i powiat Augustowski są też w tej chwili w strefie żółtej  tak zwanej ochronnej.  Jest jeszcze strefa czerwona z ograniczeniami i strefa najbardziej zagrożona to strefa niebieska.  Pomór w tej chwili idzie w dół ale dzików u nas zaczyna pojawiać się coraz więcej.  Oprócz tego, że jest to zagrożenie ogólne tak można przyjąć to istnieje w tej chwili zagrożenie ze strony litewskiej. Od wczoraj obowiązuje Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii , który wprowadził strefy  7– mio kilometrowe od granicy jako tak zwany obszar zagrożenia wystąpienia ASF w związku z tym , że 3 km od granicy jest ognisko pomorowe  u świń. W związku z tym od wczoraj obowiązuje na terenie powiatu Sejneńskiego tak zwany obszar zagrożenia czyli  wszelkie  zakazy, nakazy – nie można wprowadzać i wyprowadzać świń, sprzedawać, kupować i wiele innych zakazów. Zagrożenia są i na pewno będą i coraz bardziej to obowiązuje, w związku z tym wyszły rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych właśnie związku z wystąpieniem ASF mówiące o tak zwanych zasadach bioasekuracji.   Każde rozporządzenie, które wychodzi jest coraz bardziej restrykcyjne .

 

Tutaj Pan Remigiusz Franciszek Kulesza  w skrócie omówił zasady bioasekuracji i zachowania wszelkich środków ostrożności. Zwrócił uwagę na to, żeby uważać od kogo się kupuje , skupuje zwierzęta bo mogą być zarażone, zwracać też uwagę na środki transportu które wjeżdżają na teren gospodarstwa – dowoziciele pasz czy podmioty które zajmują się skupem świń i wjeżdżają bezpośrednio na teren posesji.  Dodał : w sumie u Państwa na razie nie obowiązuje to jeszcze ale to nie znaczy, że to będzie długo trwało, trudno powiedzieć ale jesteśmy cały czas w gotowości.

Następna sprawa jaką przedstawił to obowiązek świadectw zdrowia świń, wszystkie świnie, które w tej chwili są muszą mieć świadectwo zdrowia – to jest obowiązek. Obojętnie jaka to jest strefa – biała czy żółta to musi być wystawione świadectwo zdrowia świń.

Kolejna sprawa, którą omówił to klasyfikacja i rejestracja zwierząt i niezgodności w gospodarstwach, które są wytypowane,  kilka takich uwag :   największe błędy, jakie Państwo popełniacie to są błędy terminowości zgłoszeń, to jest nagminne – 80-90% wszelkich uchybień to są przekroczenia terminowości zgłoszeń.  Ustawa mówi, że wszelkie przemieszczenia wszystkich zwierząt mają być w terminie 7 dni zgłoszone i świń tak samo w strefie białej ale w ochronnej to już 24 godziny.  Czyli wszyscy, którzy są w strefie ochronnej każde przemieszczenie świń muszą zgłaszać w ciągu 24 godzin. Zmieniły się oznakowania świń, świnia ma być oznakowana kolczykiem w gospodarstwie w którym się urodziła - w ciągu 30 dni zgłoszona do agencji   i 7 dni jest od momentu oznakowania świni na zgłoszenie. Są dwie karty zgłoszenia – zgłoszenie urodzenia i zgłoszenie oznakowania świń.  Wszystkie zwierzęta zgodnie z ustawą mają być oznakowane i przetrzymywane w oborach, chlewniach itp.   Przez te błędy, które  popełniacie macie Państwo punkty karne a to skutkuje obniżeniem dopłat bezpośrednich. 

Jeśli chodzi o ubój świń  to zgłaszacie Państwo telefonicznie  do nas w ciągu 24 godzin, podajecie  numer gospodarstwa, oznakowanie świni, imię i nazwisko właściciela, dane osoby zgłaszającej  i dane osoby mającej kwalifikacje do uboju. Można też zaznaczyć, że jest to  ubój we własnym gospodarstwie czy w rzeźni podając adres rzeźni.  Za każde nie zgłaszanie takiego uboju do nas jest kara administracyjna typu – decyzja na wymierzeniu kary do 1 tys. zł.  Jest  obowiązkiem zgłosić i posiadać zrobione badanie na włośnie. Do Agencji zgłaszacie taki ubój w ciągu 7 dni natomiast w strefie żółtej  24 godziny.  Proszę przestrzegać tej rejestracji zwierząt ponieważ my jeżdżąc  po kontroli sprawdzamy i okazuje się, że w Agencji nie są zarejestrowane, nie zgłaszane a w gospodarstwach są.

 

Pytanie zadała mieszkanka Przerośli Pani Pelagia Więzik – czy wiadomo jest skąd się biorą te chore dziki?

Pan Remigiusz Franciszek Kulesza  odpowiadając : te przypadki, które były to przyszły z Białorusi, to był 2014r.    Z ostatniej informacji to pojawia się odporność u dzików, nie wszystkie chorują, przechorowują i stają się nosicielami a to jest jeszcze gorzej. Wirus ASF nie jest wrażliwy dla człowieka, człowiek jest wektorem, który roznosi tego wirusa, dlatego  proszę uważać na nielegalne skupy, ci co krążą nielegalnie to na tych zwracać szczególną uwagę bo to oni mogą przenosić tego wirusa.        

Te wszystkie informacje są na naszych stronach  Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny. Z mojej strony to mogę jedynie do Państwa apelować, bo nie mogę do niczego zmusić, o zachowanie tych zasad bioasekuracji o przestrzeganie pomimo że jest biała strefa ale pewne zasady bioasekuracji już powinny być stosowane. 

Na zakończenie  przypomniał, że zaczyna się sezon jesienny i jest obowiązek szczepienia psów i posiadania zaświadczeń przeciw wściekliźnie.

 

f/wystąpienie przedstawiciela Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa    

głos zabrał przedstawiciel Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Jan Pryczkowski :  jeśli chodzi o naszą działalność to jednym z aspektów działalności tutaj na terenie gminy Przerośl jest prowadzenie rejestru rolników którzy prowadzą uprawę ziemniaków na sprzedaż. Taki gospodarz który się tym zajmuje  istnieje na rynku i powinien być  zarejestrowany jako producent.   W gminie Przerośl mamy 16 zarejestrowanych rolników u których co roku są przeprowadzane  kontrole odnośnie  uprawy, sortowania itp., są pobierane  próby.  Obecnie na 16 – tu rolników zarejestrowanych mamy 6 decyzji wskazujących chorobę, gdzie objęte są kwarantanną i nie mogą uprawiać ziemniaków innych niż kwalifikowane. Nasi pracownicy przeprowadzili też 6 kontroli jeśli chodzi o stosowanie środków przez rolników. Przypominam, że co 3 lata jest przeprowadzane badanie i jeżeli  z rejestru wynika, że nie ma aktualnych badań to powoduje pewne konsekwencje mianowicie mogą być  mandaty lub różnego rodzaju wstrzymania płatności w Agencji. 

- na terenie gminy działa jeden dystrybutor jeśli chodzi o środki ochrony roślin, my specjalnych zastrzeżeń do niego nie mamy.    

- kolejny temat to zatrucia pszczół  poprzez stosowanie środków ochrony roślin. Jakie jest w związku z tym postępowanie -  jeśli wystąpi już takie zdarzenie rolnik zgłasza to do gminy, gminy mają obowiązek powołać komisję w skład której może wchodzić przedstawiciel gminy, lekarz weterynarii, my jako inspekcja ochrony roślin i ktoś z izby rolniczej. Wówczas komisja ta powołana przez Wójta Gminy jedzie w  to miejsce sprawdza czy mogą być zatrucia czy nie. Jeśli są zatrucia można pobrać próby pszczół do badania, przebadanie  takiej próby to koszt 500 zł.  na koszt poszkodowanego. Natomiast gdyby okazało się, że pszczoły są zatrute i ustaliło się sprawcę, kto mógłby to zrobić wówczas na koszt tej osoby.

- następna sprawa -  wkrótce ma być nowy projekt ustawy gdzie mówi się, że od 1 stycznia ma powstać Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności. Projekt jest złożony do Sejmu ale proces postępowania jest mało zaawansowany i od 1 stycznia na pewno nie wejdzie.  Chodzi tu o bezpieczeństwo żywności, całą procedurę jeśli chodzi o ewentualne zatrucia.

- na terenie gminy  pobrano 6 prób jeśli chodzi o stosowanie środków, czy były prawidłowo stosowane, czy nie ma przekroczenia w tych roślinach min  zboża, ziemniaki. Na te 6 prób wyniki są zerowe to znaczy, że rolnicy którzy stosowali środki wykonywali to bardzo dobrze, przekroczenia nie ma, nie ma przypadków zatrucia żywności.

Na koniec swego wystąpienia Pan Ryczkowski stwierdził, że Gmina Przerośl jest dobrą gminą rolniczą, nie jest to wzór intensywnego rolnictwa a bardziej  takiego naturalnego do życia  dla człowieka. 

Pytań nie było, Przewodniczący Rady Gminy  podziękował za przybycie i przedstawienie informacji i  ogłosił kilkuminutową przerwę.

 

Po przerwie powrócono do porządku obrad czyli do  pkt 4,  obrady kontynuowało 11 radnych uprawnionych do głosowania.

 

Adn. pkt 4

W punkcie tym Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 27 czerwca 2017r.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  5   do oryginału protokołu.  Pytań nie było.

Radni Rady Gminy jednogłośnie 11 głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.

 

Adn. pkt 5 i pkt 6  -  były już omówione

 

Adn. pkt 7

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia , mianowicie:

Informacja z przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego oraz realizacji zadań poszczególnych szkół funkcjonujących na terenie gminy   -   przekazał głos Dyrektorom szkół.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłówce Pan Tomasz Szymański, który przedstawił powyższą informację  / szczegółowa informacja stanowi załącznik nr  6  do protokołu /.   Poprosił o pytania.

Radna Pani Anna Puza zapytała ilu będzie uczniów w Szkole Podstawowej w Pawłówce od 1 września bieżącego roku?

Radny Pan Piotr Dyczewski : czy stan nauczycieli zmienił się, czy ktoś nie został zatrudniony od nowego roku szkolnego?

Odpowiedzi udzielił Dyrektor:   od 1 września 2017 roku  do szkoły będzie  uczęszczało     65- ro dzieci,  natomiast odnośnie nauczycieli to jeden nauczyciel nie został zatrudniony, skończyła się umowa i zabrakło etatu.

Jako drugi głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerośli Pan Sławomir Małachowski, który również przedstawił w skrócie informację z przygotowania szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego oraz realizacji zadań. / Szczegółowa   informacja stanowi załącznik  nr 7   do protokołu  /.    Pytań nie było.  

Przewodniczący podziękował dyrektorom za  wystąpienie i przedstawienie informacji oraz życzył  pomyślnego rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

 

Adn. pkt 8

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : kolejny punkt porządku obrad:

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.    

Informację każdy z radnych otrzymał, omawiane było na komisji , czy są pytania ?

Radny Pan Piotr Dyczewski  zapytał o projekt na środki, które wspólnie  dostała nasza gmina, gmina Filipów i miasto Białystok – proszę wyjaśnić na czym to polega.

Głos zabrał Wójt , który wyjaśnił, że te pieniądze będzie można przeznaczyć na kursy typu ładowarki, koparki itp. Zainteresowani będą mogli takie kursy zrobić za darmo, ma to na celu jak gdyby pomoc ludziom którzy nie akceptują się w społeczeństwie.  Pełna informacja na ten temat  będzie jeszcze podana.  Większość spotkań takich organizacyjnych z tym związanych będzie odbywało się u nas w gminie Przerośl.

 

 Adn. pkt  9 i 10 

 -  interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi  na interpelacje.

Radny Pan Marcin Brzozowski zgłosił temat - propozycję żeby gmina zakupiła  tablice informacyjne dla sołtysów i radnych , żeby  wywieszali tam jakieś ważne informacje na temat tego co się dzieje w gminie , które trzeba przekazać mieszkańcom . Postawić je w miejscach najbardziej uczęszczanych przez ludzi.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja, zdania były podzielone, część radnych była za tą propozycją  część przeciw.   

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  dodał: to byłby duży koszt, jedna taka tablica kosztuje 2 tys. zł.   Można postawić ale  nie  dla każdego sołtysa tylko w takich miejscach  gdzie najwięcej uczęszcza ludzi.

Więcej interpelacji i zapytań nie było.

 

Adn. pkt  11

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwał w sprawie :

 

- zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał :  omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. Poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie i wyjaśnienie tych zmian.

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko  odczytała i wyjaśniła dokonanie zmian w budżecie.

/ objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Przerośl na 2017 r. stanowią załącznik nr 5  do poniższej uchwały/.

Uwag  i zapytań   nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.  głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                         UCHWAŁA  NR  XXIV/ 174 /2017

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  31 sierpnia   2017r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 8  do protokołu

 

 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał :  było omawiane szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji i wiadomo, gdy następują zmiany w budżecie to również muszą być wprowadzone zmiany do wieloletniej prognozy finansowej, czy są pytania?

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 - 2023   głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                          UCHWAŁA  NR  XXIV/ 175 /2017

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  31 sierpnia   2017r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 9  do protokołu

 

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał: rozmawialiśmy już o tym, chodzi o te działki w kierunku Zusenka dla mieszkańca Kolonii Przerośl, wszyscy wiedzą o jakie działki chodzi , czy są pytania?

Uwag i zapytań   nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  głosowało  11 radnych obecnych na  posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

                                              UCHWAŁA  NR  XXIV/ 176 /2017

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  31 sierpnia   2017r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 10   do protokołu


-określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, dodał: na komisjach było to już omawiane, Kierownik GOPS Pan Lejmel szczegółowo wyjaśnił, wszyscy wiedzą o co chodzi, czy zachodzi potrzeba zaproszenia jeszcze Pana Kierownika aby coś dodał?  Wszyscy  uzgodnili , że nie ma takiej potrzeby.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej  głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

                                              UCHWAŁA  NR  XXIV/ 177 /2017

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  31 sierpnia  2017r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 11   do protokołu

 

 

- skargi na działalność Wójta Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, skarga była odczytywana, omówiona. Pani Wawrukiewicz prosiła żebym przedstawił to na Komisji Rewizyjnej , omawialiśmy to na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji, wszyscy są zapoznani z tematem i wspólnie uzgodniliśmy żeby uznać skargę za bezzasadną. 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.

Radni przystąpili do głosowania.

Za przyjęciem uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

 

                                              UCHWAŁA  NR  XXIII/ 178 /2017

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL

                                                z  dnia  31 sierpnia  2017r.

                                         stanowi  załącznik  Nr 12   do protokołu

 

Adn. pkt 12

Wolne wnioski i informacje :

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz – prośba do Radnych -: tak jak tu Pan Marszałek zadeklarował  jak i Pan Małachowski  spotkanie z Zarządem i najlepiej żeby to było w gronie 5-cio osobowym,   to mam prośbę żeby Radni wybrali spośród siebie dwie osoby, wyznaczyli kogoś i byśmy się spotkali żeby podjąć jakąś decyzję. 

 

Adn. pkt  13

Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXIV Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.     

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył:

 Bogumiła Jankowska                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Wiesław Radzewiczdata wytworzenia2017-11-21
data udostępnienia2017-11-21
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin297
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@