Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Zgromadzenie uzgodnień i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu istniejących urządzeń i sieci energetycznej SN i nn

                                                                       Przerośl , dnia 9 .11. 2017r.

Rg.6733. 3 .2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2017 r. poz.1073 ) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz.1257 )zawiadamiam strony postępowania , że  zostały  zgromadzone niezbędne uzgodnienia i materiały do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na  demontażu istniejących urządzeń i sieci energetycznej SN i nn, budowie linii napowietrzno kablowych SN 20kV, budowie linii napowietrzno kablowych nn 0,4kV, budowie przyłączy energetycznych napowietrznych i kablowych nn 0,4 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych SN/nn 20 kV/0,4 kV, budowie złącza kablowego zlokalizowane na działkach w miejscowości  Nowa Pawłówka, gm. Przerośl oznaczonych numerami :

89.88/7, 86, 119,85/3, 85/5, 85/6, 83/1, 87, 80/2, 80/1, 79/3, 79/2, 132, 79/1, 78, 77/1, 115, 18, 42/1, 42/2, 43, 120, 41.

oraz Stara Pawłówka : 100/1, 103/4, 103/5, 101/1.

 

W trakcie postępowania administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji:

 

z Starostą Suwalskim – postanowienie GKN.6123.273.2017 z dnia 20.10.2017r. w zakresie ochrony gruntów rolnych,

z  Starostą Suwalskim  - postanowienie GKN.673.18.2017 z dnia 20.10.2017r w zakresie zadań samorządowych,

z  Starostą Suwalskim- postanowienie OŚR.644.79.2017 z dnia 18.10.2017r. w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

z Zarządem Dróg Powiatowych- postanowienie ZDP.II.4032.84.2017 z dnia 12.10.2017r. w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego

z  Marszałkiem Województwa Podlaskiego-  postanowienie WZM.OTS.4000/547/17 z dnia 11.10.2017r. w zakresie melioracji wodnych

z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych- postanowienie ZS.224.273.2017 z dnia 25.10.2017r. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl ul. Rynek 2, 16 – 427 Przerośl, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu (7.15 do 15.15) w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów zostanie wydana decyzja.

Zgodnie z art.49 K.p.a zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

                                                                                                                      

                                                                                                                           W Ó J T

                                                                                                             SŁAWOMIR  RENKIEWICZ

 data wytworzenia2017-11-14
data udostępnienia2017-11-14
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin254
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@