Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa 14 elektrowni wiatrowych „BLENDA”

                                                                                Przerośl, dnia 10 maja 2017 r.

 

Bo.6220.3.2014

 

 Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.353 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm. )

 

zawiadamiam strony postępowania:

 

że GAMESA Energia Polska Sp. z o.o., ul. Bukowińska 22B, 1p., 02 – 703 Warszawa, w dniu 4 maja 2017r. wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania (wszczętego na jej wniosek) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: budowa 14 elektrowni wiatrowych „BLENDA”.

            W świetle art. 98 § 1 KPA, organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

            W związku z powyższym, strony przedmiotowego postępowania mogą wnosić sprzeciw wobec jego zawieszenia.

            Sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu zawiadomienia. Jeżeli w tym terminie żadna ze stron postępowania nie złoży sprzeciwu tut. Organ uzna, że został dopełniony warunek określony w przepisie art. 98 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i wyda postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania.

Z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przerośl przy ul. Rynek 2, pokój Nr 14 w godzinach pracy Urzędu

Obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Przerośl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przerośl i Urzędu Gminy Jeleniewo, a także wysłane do sołtysów (miejscowości które objęte są inwestycją).

 

Wójt Gminy

Sławomir Renkiewiczdata wytworzenia2017-05-11
data udostępnienia2017-05-11
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin198
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@