Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Zgromadzenie niezbędnych uzgodnień i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4

Obwieszczenie o zebraniu materiału do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW 4431A”wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzna linią zasilającą.

                                                                     

                                                                                  Przerośl , dnia 4 .05. 2017r.

Rg.6733. 1 .2017

O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2016 r. poz.778 z późn. zm. ) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn. zm.)zawiadamiam strony postępowania , że  zostały  zgromadzone niezbędne uzgodnienia i materiały do wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SUW 4431A”wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzna linią zasilającą   zlokalizowanej na  działce oznaczonej numerem geodezyjnym 13  w miejscowości  Stara Pawłówka, gm. Przerośl.

 

W trakcie postępowania   administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji:

 

z Starostą Suwalskim – postanowienie GKN.6123.113.2017 z dnia  18.04.2017r.  w zakresie ochrony gruntów rolnych,

z  Starostą Suwalskim  - postanowienie GKN.673.4.2017 z dnia 18.04.2017r w zakresie zadań samorządowych,

z  Starostą Suwalskim- postanowienie OŚR.644.34.2017 z dnia 12 .04.2017r. w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl ul. Rynek 2, 16 – 427 Przerośl, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu (7.15 do 15.15) w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów zostanie wydana decyzja.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Przerośl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, poprzez Sołtysa wsi Stara Pawłówka, gm. Przerośl.

                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                               Sławomir   Renkiewicz

 

                                                                                                                      data wytworzenia2017-05-04
data udostępnienia2017-05-04
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin219
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@