Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Zebranie materiału do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1098B Przerośl –Zusenko-Jemieliste w km 0+550-2+050

Obwieszczenie o zebraniu materiału do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr  1098B Przerośl –Zusenko-Jemieliste w km  0+550-2+050.

                                                                  

                                                                                   Przeroś dnia   07.12. 2016r.

Rg.6733.2.2016 


O B W I E S Z C Z E N I E


Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U z 2016 r. poz.778 z późn. zm. ) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz.23 z późn. zm.)zawiadamiam strony postępowania , że  zostały  zgromadzone niezbędne uzgodnienia i materiały do wydania  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na  przebudowie  drogi powiatowej Nr 1098B Przerośl-Zusenko- Jemieliste w km 0+550-2+050 zlokalizowanej na  działkach  w miejscowości  Przerośl gm. Przerośl oznaczonych numerami :

423/1, 451/1, 436/1, 451/2, 450/5, 436/2, 450/6, 451/3, 451/5, 436/3, 450/7, 451/4, 458/1,459/1, 460/5, 449/3, 460/7, 460/8, 1974/1, 1818/1,1970/1, 450/23, 1971/1, 1963/1, 450/8, 1965/1, 1966/1, 1967/1, 1965/2, 1965/3, 1963/2, 1954/1, 1952/1, 450/10, 1956/1, 1954/2, 1958/1, 1957/1, 2017/1, 2016/1, 2024/1, 450/20, 450/12, 2018/1, 2020/1, 2024/2, 450/11, 450/3, 428/1, 449/1, 460/1, 1972/1, 1845/1, 1968/1, 447/1, 452/1 ,1975/1.

W trakcie postępowania   administracyjnego uzyskano uzgodnienia projektu decyzji:

 

z Starostą Suwalskim – postanowienie GKN.6123.321.2016 z dnia 24.11.2016r.  w zakresie ochrony gruntów rolnych,

z Zarządem Powiatu  - postanowienie GKN.673.20.2016 z dnia 24.11.2016r w zakresie zadań samorządowych,

z Zarządem Dróg Powiatowych w Suwałkach- postanowienie ZDP.II.4032.94.2016 z dnia 24.11.2016r. w zakresie obszarów przyległych do pasa drogowego.

Z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska – postanowienie WSTI.612.1.69.2016.AN z dnia 01.12.2016r.

z Starostą Suwalskim – postanowienie OŚR.644.7.2016 z dnia 01.12.2016r. w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem  się mas ziemnych.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl ul. Rynek 2, 16 – 427 Przerośl, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu (7.15 do 15.15) w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

W przypadku braku zastrzeżeń i uwag merytorycznych, co do zgromadzonych dowodów i materiałów zostanie wydana decyzja.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Przerośl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu, poprzez Sołtysa wsi Kol. Przerośl, gm. Przerośl.

Zgodnie z art.49 K.p.a zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 


WÓJT  SŁAWOMIR  RENKIEWICZ                             data wytworzenia2016-12-07
data udostępnienia2016-12-07
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin306
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@