Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Aktualności
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Aktualności Aktualności


Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 101839B Przerośl Kolonia Przerośl od km 0+000,00 do km 1+655,00

Przerośl, 10 styczenia 2013 r.

 

 

B0.6220.1.2013

 

 OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art.10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 73 ust.1 art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm)

 

zawiadamiam

 

na wniosek z dnia 8 stycznia 2013 roku Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16 – 427 Przerośl zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 101839B Przerośl – Kolonia Przerośl od km 0+000,00 do km 1+655,00 posadowionych na następujących działkach ewidencyjnych 1268/1, 744/2, 1245, 1238, 1134, 1161, 1268/3, 1269/3, 1270/3, 1271/1, 1232/1, 1231/1, 1144/1, 1143/2, 1143/1, 1141/1, 1142/1, 1136/1, 1233/1, 1235/1, 1239/1, 1241/1, 1244/1, 1234/1, 1251/1, 1255/1, 1256/1, obręb Przerośl, gm. Przerośl.

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Przerośl pismem znak: B0.6220.1.2013 z dnia 10 styczeń 2013 roku wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych I w Suwałkach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach z prośbą o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3, ust. 1, pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być ustalone przez właściwy organ do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Przerośl, ul. Rynek 2, 16 - 427 Przerośl, pokój Nr 14, w godz. 7:15 do 15:15 w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przerośl przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Przerośl

Sławomir Renkiewicz

Załączniki:data wytworzenia2013-01-10
data udostępnienia2013-01-10
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin275
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@