Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Zarządzenia Wójta  / 2013
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2013 2013


Zarządzenia Wójta Gminy Przerośl w roku 2013


Styczeń

Numer z dnia w sprawie
1/2013 04.01.2013 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawłówce na czas nieobecności dyrektora
2/2013 04.01.2013 r. z dnia  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2013


Luty

Numer z dnia w sprawie
3/2013 11.02.2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
4/2013 11.02.2013 r. w sprawie projektów uchwał Rady Gminy
5/2013 11.02.2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Przerośl
6/2013 18.02.2013 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert


 Marzec

Numer z dnia w sprawie

7/2013

04.03.2013 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej

8/2013

06.03.2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

zał. 1, zał. 2, zał. 3, zał. 4, zał. 5, zał. 6, zał. 7, zał. 8, zał. 9, zał 10, zał. 11, zał. 12

9/2013

08.03.2013 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2012 r.

10/2013

08.03.2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

11/2013

11.03.2013 r.

 

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 

 

Kwiecień

Numer z dnia w sprawie
12/2013

05.04.2013 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert

13/2013 09.04.2013 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Przerośl.

14/2013 09.04.2013 r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert

15/2013 10.04.2013 r.

W sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na odśnieżanie dróg gminnych

16/2013 10.04.2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał rady gminy

17/2013 10.04.2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

18/2013 18.04.2013 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu trzeciej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przerośl.

19/2013 22.04.2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przerośl za I kwartał 2013r.

20/2013 26.04.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych

21/2013 26.04.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi

22/2013 30.04.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

 

Maj

Numer z dnia w sprawie
23/2013

09.05.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi

24/2013

13.05.2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Przerośl za 2012 rok

25/2013

13.05.2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania Uchwał Rady Gminy Przerośl

26/2013

24.05.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

27/2013

31.05.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

28/2013

31.05.2013 r.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy


Czerwiec

Numer z dnia w sprawie
29/2013

07.06.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy usługi

30/2013

07.06.2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy Przerośl za 2012 rok

31/2013

07.06.2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania Uchwał Rady Gminy Przerośl

32/2013

28.06.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 

Lipiec

Numer z dnia w sprawie
33/2013

01.07.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

34/2013

01.07.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

35/2013

01.07.2013 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zarządzania projektem pn. „Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją”, w Gminie Przerośl

36/2013

01.07.2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie systemowym pn. „ Ku szczytom wiedzy z indywidualizacją”.

37/2013

23.07.2013 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

38/2013

29.07.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy

39/2013 31.07.2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przerośl za II kwartał 2013r.
40/2013 31.07.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.
41/2013 31.07.2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013 – 2026 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2013 - 2026 .


Sierpień

Numer z dnia w sprawie
42/2013

02.08.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

43/2013

13.08.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy

44/2013

26.08.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

45/2013

28.08.2013 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

46/2013

28.08.2013 r.

w sprawie powołanie Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamóweinia publicznego - dostawa paliwa

47/2013

29.08.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013

 

Wrzesień

Numer z dnia w sprawie
48/2013 05.09.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

49/2013 05.09.2013 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

50/2013 05.09.2013 r

w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie gminy Przerośl w stanach gotowości obronnej państwa

51/2013 11.09.2013 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

52/2013 13.09.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

53/2013 13.09.2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

54/2013 18.09.2013 r.

w sprawie powołania komisji do stwierdzenia wykonania usług

55/2013 19.09.2013 r.

w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Przerośl

56/2013 24.09.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy

57/2013 30.09.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

58/2013 30.09.2013 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

59/2013    


Październik

Numer z dnia w sprawie
60/2013 09.10.2013 r.

w sprawie umorzenia w całości wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

61/2013 09.10.2013 r.

w sprawie umorzenia w całości wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

62/2013 11.10.2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.

63/2013 11.10.2013 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2014.

64/2013 21.10.2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przerośl za III kwartał 2013r.

65/2013 30.10.2013 r.

w sprawie Planu Obrony Cywilnej Gminy Przerośl

66/2013 31.10.2013

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.

 


Listopad

Numer z dnia w sprawie
67/2013 06.11.2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 - 2026

68/2013 06.11.2013 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 r.

69/2013 19.11.2013 r.

w sprawie modułów zadaniowych realizowanych na terenie gminy Przerośl w sytuacjach wprowadzenia na obszarze województwa podlaskiego stopni alarmowych

70/2013 19.11.2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

71/2013 28.11.2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
72/2013 28.11.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013


Grudzień

Numer z dnia w sprawie
73/2013 02.12.2013 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

 74/2013  02.12.2013 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy

75/2013 09.12.2013 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy

76/2013 13.12.2013 r.

w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na rok 2014

77/2013 13.12.2013 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

78/2013 13.12.2013 r.

w sprawie przygotowania projektów Rady Gminy Przerośl

79/2013 17.12.2013 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektuzmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi

80/2013 23.12.2013 r.

w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2014rok.

 

81/2013 31.12.2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2013 – 2026

82/2013 31.12.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r.data wytworzenia2013-02-19
data udostępnienia2013-02-19
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1136
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@