Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2013
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2013 2013


Uchwały Rady Gminy Przerośl w roku 2013


Sesja XIX z dnia 28.02.2013 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XIX/139/2013

28.02.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013r.

XIX/140/2013

28.02.2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny

XIX/141/2013

28.02.2013 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

XIX/142/2013

28.02.2013 r.

w sprawie wyłonienia delegatów z Gminy Przerośl na Ogólne Zebranie Delegatów Ekologicznego Stowarzyszenia Gmin „ROSPUDA”

XIX/143/2013

28.02.2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

XIX/144/2013

28.02.2013 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli

XIX/145/2013

28.02.2013 r.

w sprawie wyboru członków komisji budżetu i finansów Rady Gminy Przerośl

XIX/146/2013

28.02.2013 r.

w sprawie wyboru członków komisji zdrowia, oświaty i kultury Rady Gminy Przerośl

XIX/147/2013

28.02.2013 r.

w sprawie wyboru członków komisji rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska Rady Gminy Przerośl.

 

Sesja XX z dnia 28.03.2013 r.


Nr z dnia w sprawie
XX/148/2013 28.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013r.
XX/149/2013 28.03.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2013 – 2026.
XX/150/2013 28.03.2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym


Sesja XXI z dnia 25.04.2013 r.


 

Nr z dnia w sprawie
XXI/151/2013 25.04.2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

XXI/152/2013 25.04.2013 r.

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

XXI/153/2013 25.04.2013 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XXI/154/2013 25.04.2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Sesja XXII z dnia 06.06.2013 r.


 

Nr z dnia w sprawie
XXII/155/2013 06.06.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013r.

XXII/156/2013 06.06.2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2013 – 2026.

XXII/157/2013 06.06.2013 r.

w sprawie trzeciej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl

XXII/158/2013 06.06.2013 r. w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl
XXII/159/2013 06.06.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
XXII/160/2013 06.06.2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przerośl na lata 2013 –2018
XXII/161/2013 06.06.2013 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
XXII/162/2013 06.06.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
XXII/163/2013 06.06.2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XXII/164/2013 06.06.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

Sesja XXIII z dnia 30.08.2013 r.


 

Nr z dnia w sprawie
XXIII/165/2013 30.08.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013r.

XXIII/166/2013 30.08.2013 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

XXIII/167/2013 30.08.2013 r.

w sprawie zminy regulaminu udzielania pomocy materialnrj o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Przerośl

XXIII/168/2013 30.08.2013 r. w sprawie przekazania środków finansowych Powiatowi Suwalskiemu na realizację zadań z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie
XXIII/169/2013 30.08.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej
XXIII/170/2013 30.08.2013 r. w sprawiewyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
XXIII/171/2013 30.08.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Przerośl do podjęcia działań mierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia

Sesja XXIV z dnia 27.09.2013 r.


 

Nr z dnia w sprawie
XXIV/172/2013 27.09.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013r.

 

Sesja XXV z dnia 22.11.2013 r.


 

Nr z dnia w sprawie
XXV/173/2013 22.11.2013 r.

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

XXV/174/2013 22.11.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013 r.

XXV/175/2013 22.11.2013 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przerosl

XXV/176/2013 22.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2014
XXV/177/2013 22.11.2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXV/178/2013 22.11.2013 r. w sprawie podatku od środków nieruchomości
XXV/179/2013 22.11.2013 r.  w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej
XXV/180/2013 22.11.2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXV/181/2013 22.11.2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2014
XXV/182/2013 22.11.2013 r.  w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2014 rok Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XXV/183/2013 22.11.2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
XXV/184/2013 22.11.2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
XXV/185/2013 22.11.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
XXV/186/2013 22.11.2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntu
XXV/187/2013 22.11.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego


Sesja XXVI z dnia 20.12.2013 r.


 

Nr z dnia w sprawie
XXVI/188/2013 20.12.2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2013 r.

XXVI/189/2013 20.12.2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2013 - 2026

XXVI/190/2013 20.12.2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerosl na latsa 2014 - 2026

XXVI/191/2013 20.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerosl na 2014 r.
XXVI/192/2013 20.12.2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl obejmującego obręb geodezyjny Morgi
XXVI/193/2013 20.12.2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Stara Pawłówka, Morgi w Gminie Przerośl, obejmującego obręb geodezyjny Morgi
XXVI/194/2013 20.12.2013 r.  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
XXVI/195/2013 20.12.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej
XXVI/196/2013 20.12.2013 r. w sprawie tworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działnia


data wytworzenia2013-03-25
data udostępnienia2013-03-25
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1662
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@