Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2018
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2018 2018


Uchwały Rady Gminy Przerośl w roku 2018


Sesja XXVIII z dnia 19.04.2018 r.

 

XXVIII/209/2018

19.04.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

XXVIII/210/2018

19.04.2018 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

XXVIII/211/2018

19.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

XXVIII/212/2018

19.04.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2023.

XXVIII/213/2018

19.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji

XXVIII/214/2018

19.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji

XXVIII/215/2018

19.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy Przerośl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XXVIII/216/2018

19.04.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

XXVIII/217/2018

19.04.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego

 

Sesja XXIX z dnia 19.04.2018 r.

 

XXIX/218/2018

29.05.2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018 r.

XXIX/219/2018

29.05.2018 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 - 2023

XXIX/220/2018

29.05.2018 r w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Przerośl

XXIX/221/2018

29.05.2018 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów

XXIX/222/2018

29.05.2018 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

XXIX/223/2018

29.05.2018 r w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

XXIX/224/2018

29.05.2018 r w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Suwalskiego

XXIX/225/2018

29.05.2018 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przerośl

 

Sesja XXX z dnia 19.04.2018 r.

 

XXX/226/2018

19.07.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

XXX/227/2018

19.07.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Bućki

XXX/228/2018

19.07.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji

XXX/229/2018

19.07.2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.

XXX/230/2018

19.07.2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Regionalnego w Białymstoku

XXX/231/2018

19.07.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przerośl

XXX/232/2018

19.07.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji

 

Sesja XXXI z dnia 30.08.2018 r.

 

XXXI/233/2018

30.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

XXXI/234/2018

30.08.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2023

XXXI/235/2018

30.08.2018 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przerośl

Stanowisko nr I

30.08.2018 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 1276) jest zgodny z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 

Nowa kadencja


Sesja I z dnia 19.11.2018 r.

 

Nr z dnia w sprawie

I/1/2018

19.11.2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

I/2/2018

19.11.2018 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

Sesja II z dnia 23.11.2018 r.

 

Nr z dnia w sprawie

II/3/2018

23.11.2018 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy

II/4/2018

23.11.2018 r.

w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przerośl

II/5/2018

23.11.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

II/6/2018

23.11.2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przerośl

II/7/2018

23.11.2018 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2019

II/8/2018

23.11.2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II/9/2018

23.11.2018 r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

II/10/2018

23.11.2018 r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 

Sesja III z dnia 11.12.2018 r.

 

Nr z dnia w sprawie

II/11/2018

11.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2019 – 2027

II/12/2018

11.12.2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2019r.

II/13/2018

11.12.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.

II/14/2018

11.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

II/15/2018

11.12.2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

II/16/2018

11.12.2018 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2019r.

II/17/2018

11.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej

II/18/2018

11.12.2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Romanówkadata wytworzenia2018-05-15
data udostępnienia2018-05-15
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin297
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@