Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2017
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2017 2017


Uchwały Rady Gminy Przerośl w roku 2017


Sesja XVIII z dnia 26.01.2017 r.

 

XVIII133/2017

26.01.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2027

XVIII/134/2017

26.01.2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2017r.

XVIII/135/2017

26.01.2017 r w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2017.

XVIII/136/2017

26.01.2017 r w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2017r.

 

Sesja XIX z dnia 07.02.2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XIX/137/2017

07.02.2017 r.

 w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Przerośl

XIX/138/2017

07.02.2017 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli. 

XIX/139/2017

07.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz na okres od dnia 1 września 2019 r. prowadzonych przez Gminę Przerośl, a także określenia obwodów tych szkół 

XIX/140/2017

07.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

XIX/141/2017

07.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej 

 

Sesja XX z dnia 23.02.2017 r.

 

 Nr z dnia w sprawie

XX/142/2017

07.02.2017 r.

w sprawie przekazania do prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłówce w drodze umowy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator" w Łomży.

 

Sesja XXI z dnia 24.03.2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XXI/143/2017

24.03.2017 r.

w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pawłówce

XXI/144/2017

24.03.2017 r. w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Przerośl do usunięcia naruszenia prawa

XXI/145/2017

24.03.2017 r. w sprawie wniesienia skargi na negatywną opinię z dnia 10 marca 2017 roku Podlaskiego Kuratora Oświaty

XXI/146/2017

24.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz na okres od dnia 1 września 2019 r. prowadzonych przez Gminę Przerośl, a także określenia obwodów tych szkół

XXI/147/2017

24.03.2017 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli

XXI/148/2017

24.03.2017 r. w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego

XXI/149/2017

24.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Przerośl jest organem prowadzącym

 

Sesja XXII z dnia 24.04.2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XXII/150/2017

24.04.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

XXII/151/2017

24.04.2017 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

XXII/152/2017

24.04.2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

XXII/153/2017

24.04.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023

XXII/154/2017

24.04.2017 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 24 marca 2017r. Wojewody Podlaskiego

XXII/155/2017

24.04.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi

XXII/156/2017

24.04.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

XXII/157/2017

24.04.2017 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli


Sesja XXIII z dnia 27.06.2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XXIII/158/2017

27.06.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

XXIII/159/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023.

XXIII/160/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie uzgodnienia projektu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego

XXIII/161/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

XXIII/162/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

XXIII/163/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXIII/164/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXIII/165/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXIII/166/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXIII/167/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXIII/168/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXIII/169/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych

XXIII/170/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości

XXIII/171/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

XXIII/172/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

XXIII/173/2017

 27.06.2017 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi wraz z odpowiedzią na skargę

 

Sesja XXIV z dnia 24.04.2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XXIV/174/2017

31.08.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r

XXIV/175/2017

31.08.2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023

XXIV/176/2017

31.08.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXIV/177/2017

31.08.2017 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

XXIV/178/2017

31.08.2017 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy


Sesja XXV z dnia 23.11.2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XXV/179/2017

23.11.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

XXV/180/2017

23.11.2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023

XXV/181/2017

23.11.2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

XXV/182/2017

23.11.2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2018

XXV/183/2017

23.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przerośl na lata 2017 - 2024

XXV/184/2017

23.11.2017 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

XXV/185/2017

23.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Przerośli

XXV/186/2017

23.11.2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce

XXV/187/2017

23.11.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

 Sesja XXVI z dnia 14.12.2017 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XXVI/188/2017

14.12.2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.

XXVI/189/2017

14.12.2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2023.

XXVI/190/2017

14.12.2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r.

XXVI/191/2017

14.12.2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi

XXVI/192/2017

14.12.2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XXVI/193/2017

14.12.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

XXVI/194/2017

14.12.2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

XXVI/195/2017

14.12.2017 r.

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych gminy Przerośl

XXVI/196/2017

14.12.2017 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2018r.

 

 data wytworzenia2017-03-08
data udostępnienia2017-03-08
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin773
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@