Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / STAN I MAJĄTEK  / Mienie gminy  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2015R.

 

Informacją  o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Przerośl.  Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. 

Lp.

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Grunty orne 

ha

21,2827

297.957,80

2.

Łąki trwałe

ha

2,9272

40.980,80

3.

Pastwiska trwałe

ha

3,7848

52.987,20

4.

Grunta orne zabudowane

ha

1,2302

24.604,00

 

5.

Lasy

ha

0,5387

6.464,40

6.

Tereny mieszkaniowe

ha

0,1557

31.140,00

 

7.

Tereny przemysłowe

ha

0,1313

26.260,00

 

8.

Tereny zabudowane inne

ha

2,5712

514.240,00

9.

Zurbanizowane tereny niezabudowane

ha

0,2269

45.380,00

10.

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

ha

1,8906

207.966,00

11.

Użytki kopalne

ha

0,2556

7.668,00

12.

Tereny komunikacyjne

ha

130,4477

782.686,20

13.

Tereny różne

ha

1,2176

65.106,40

14.

Nieużytki 

ha

2,8079

19.655,30

15.

Grunty pokryte wodami

ha

0,2986

5.972,00

Ogółem

 

169,7667

2.129.068,10

 

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2015r. znajduje się 169.7667ha, o wartości  2.129.068,10zł, z tego:

-          w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 168.4111ha gruntów o wartości 1.857.948,10zł,

-          Szkoły Podstawowej w Pawłówce 0,4948ha o wartości 98.960zł,

-          ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 70.700zł,

-          GOKS i T w Przerośli 0,5073ha o wartości 101.460zł.

W 2015r. było wydzierżawiono  9,0213ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1441ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy

                                                                           2

W 2015r. sprzedano grunty:

1)      tereny komunikacyjne Aktem Notarialnym z dnia 04.11.2015r. o powierzchni 0,0762ha,

2)      tereny komunikacyjne oraz grunty orne Akt Notarialny z dnia 09.10.2015r. o powierzchni 0,1346ha,

3)      łąki trwałe Aktem Notarialnym z dnia 01.12.2015r. o powierzchni 0,0306ha.

 Zgodnie z art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, z mocy prawa na mienie komunalne zostały nabyte grunty pod drogi gminne o powierzchni 0,0459ha.

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 4.136,40zł oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 46,84zł.

 

Lp

.

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Budynki mieszkalne

Szt.

1

18.959,30

2.

Budynki hydroforni

Szt.

3

145.235,46

3.

Budynki OSP

Szt.

3

211.064,79

4.

Centrum Informacji Turystycznej

Szt.

1

112.369,37

5.

Budynek biurowy UG

Szt.

1

113.376,20

6.

Budynek GOZ

Szt.

1

438.561,37

7.

Garaż GOZ

Szt.

1

13.219,60

8.

Budynki użytkowe i gospodarcze

Szt.

5

243.495,72

9.

Budynki szkolne

Szt.

2

3.118.794,21

10.

Budynek GOK

Szt.

1

81.498,00

Ogółem

 

19

4.496.574,02

 

Budynków łącznie jest 19 szt. o wartości 4.496.574,02zł, z tego: 

-          w zarządzie urzędu gminy jest 16 budynków o wartości 1.294.577,31zł, 

-          w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł,

-          w zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną oraz budynek gospodarczy o wartości 470.970,78zł.

Budynki użytkowe hydroforni szt.3 o wartości 145.235,46zł, (Przerośl, Pawłówka, Śmieciuchówka) oraz 1 budynek gospodarczy hydroforni w Pawłówce o wartości 2.350,00zł, które zostały przekazane w dzierżawę dla “OPTIMY” w Olecku.

 

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości

30.263,85zł

 

3

Lp

.

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Sieci wodociągowe

Szt.

6

4.338.296,42

2.

Infrastruktura transportu

Szt.

24

6.137.200,45

3.

Budowle sportowe i rekreacyjne

Szt.

8

1.455.038,16

4.

Zbiorniki ziemne

Szt.

4

21.441,10

5.

Punkt składowania odpadów

Szt.

1

303.300,66

6.

Obiekty turystyczne ( wiata, pola namiotowe,  wieża widokowa)

Szt.

4

159.349,03

7.

Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)

Szt.

2

26.088,44

8.

Oczyszczalnia ścieków

Szt.

1

3.429.943,85

9.

Przepompownie wraz z siecią kanalizacyjną

Szt.

2

1.115.774,55

 

Ogółem

 

52

16.986.432,66

 

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 52 szt. o wartości 16.986.432,66zł, z tego:

-          w zarządzie urzędu gminy 50 szt. o wartości 16.497.238,21zł,

-          w zarządzie ZSO w Przerośli 1szt. (plac zabaw) o wartości 92.016,34zł,

-          w zarządzie GOKS i T w Przerośli 1 szt. (zespół boisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł. 

Wodociągi Przerośl – Pawłówka – Śmieciuchówka wraz z przyłączami przekazane zostały w dzierżawę dla “OPTIMY” w Olecku 6 szt. o wartości 4.338.296,42zł.

Punkt składowania odpadów i nieczystości został wydzierżawiony dla MPO sp. z o.o. w Białymstoku 1 szt. o wartości 303.300,66zł, z tego tytułu otrzymano dochody z czynszu w wysokości 7.380zł.

W 2015r została zwiększono ilość i wartość  środków trwałych w wysokości

150.793,22zł, z tego:

-          kanalizacja deszczowa w obrębie ulicy Suwalskiej o wartości 67.149,91zł, -         pomosty nad jeziorem Kościelnym o wartości 83.643,31zł.

 

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości

59.477,61zł. 

Lp

.

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Samochody OSP

Szt.

3

313.826,55

2.

Ciągnik

Szt.

1

31.564,00

3.

Przyczepa

Szt.

1

3.900,00

4.

Spychacz czołowy

Szt.

1

2.800,00

5.

Ładowacz czołowy

Szt.

1

6.850,00

6.

Koparko-ładowarka

Szt.

1

180.000,00

4

7.

Samochód Lublin

Szt.

1

57.235,08

8.

Samochód Autosan

Szt.

1

232.105,00

9.

Autobus BMC  LEVEND XL

Szt.

1

166.706,90

10.

Mercedes Vario

Szt.

1

122.000,00

Ogółem

 

12

1.116.987,53

 

Lp

.

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Kotły

Szt.

1

4.467,30

2.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Szt.

23

323.510,31

3.

Centrala telefoniczna

Szt.

1

5.172,80

4.

Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Szt.

18

173.904,96

 

Ogółem

 

38

507.055,37

W 2015r została zwiększono ilość i wartość  środków trwałych w wysokości 56.940,47zł, z tego:

-          zakup rutera komunikacyjnego oraz serwerów o wartości 36.640,47zł,

-          przeksięgowanie z wyposażenia na środki trwałe matopompy szt 2 dla OSP na terenie Gminy o wartości 20.300,00zł.

 

Inne zmiany w  mieniu komunalnym nie wystąpiły.data wytworzenia2016-10-26
data udostępnienia2016-10-26
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin801
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@