Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2016
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2016 2016


Uchwały Rady Gminy Przerośl w roku 2016


Sesja XII z dnia 31.03.2016 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XII/71/2016

31.03.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r.

XII/72/2016

31.03.2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2016 – 2024

XII/73/2016

31.03.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej

XII/74/2016

31.03.2016 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

XII/75/2016

31.03.2016 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli i Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli

XII/76/2016

31.03.2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Przerośl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

XII/77/2016

31.03.2016 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Przerośl na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

XII/78/2016 31.03.2016 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2021

XII/79/2016 31.03.2016 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania

XII/80/2016 31.03.2016 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przerośl na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przerośl na lata 2016 –2020 z perspektywą do 2022r.

XII/81/2016 31.03.2016 r.

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przerośl

XII/82/2016 31.03.2016 r.

w sprawie Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Gminy Przerośl na lata 2015–2030

XII/83/2016 31.03.2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XII/84/2016 31.03.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XII/85/2016 31.03.2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XII/86/2016 31.03.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XII/87/2016 31.03.2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli
XII/88/2016 31.03.2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2016.
XII/89/2016 31.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli do prowadzenia
postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przerośl
XII/90/2016 31.03.2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy
XII/91/2016 31.03.2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przerośl
XII/92/2016 31.03.2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na obszarze miejscowości Przerośl

 

Sesja XIV z dnia 30.06.2016 r.

XIV/100/2016 30.06.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r.
XIV/101/2016 30.06.2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
XIV/102/2016 30.06.2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Przerośl na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022 r." wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przerośl na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2022r.
XIV/103/2016 30.06.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przerośl na lata 2016 – 2026
XIV/104/2016 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
XIV/105/2016 30.06.2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
XIV/106/2016 30.06.2016 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
XIV/107/2016 30.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej
XIV/108/2016 30.06.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
XIV/109/2016 30.06.2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi


Sesja XV z dnia 30.08.2016 r.

XV/110/2016 30.08.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r.
XV/111/2016 30.08.2016 r. w sprawie opinii dotyczącej uznania charakteru ochronnego lasów z terenu Nadleśnictwa Olecko
XV/112/2016 30.08.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
XV/113/2016 30.08.2016 r. w sprawie skargi na działalność Wójta

 

Sesja XVI z dnia 17.11.2016 r.

XVI/114/2016 17.11.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r.
XVI/115/2016 17.11.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniastawki tej opłaty
XVI/116/2016 17.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
XVI/117/2016 17.11.2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2017
XVI/118/2016 17.11.2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XVI/119/2016 17.11.2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
XVI/120/2016 17.11.2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
XVI/121/2016 17.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego
XVI/122/2016 17.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego
XVI/123/2016 17.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
XVI/124/2016 17.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
XVI/125/2016 17.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
XVI/126/2016 17.11.2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Przerośl
XVI/127/2016 17.11.2016 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie
XVI/128/2016 17.11.2016 r. w sprawie określenia sposobu zarządzania, zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Nowej Pawłówce


Sesja XVII z dnia 15.12.2016 r.

XVII/129/2016 15.12.2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016r.
XVII/130/2016 15.12.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Przerośl
XVII/131/2016 15.12.2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych
XVII/132/2016 15.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


data wytworzenia2016-04-20
data udostępnienia2016-04-20
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1120
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@