Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / STAN I MAJĄTEK  / Mienie gminy  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2014R.

 

Informacją  o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Przerośl.  Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy. 

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Grunty orne 

ha

20,4908

23.900,68

2.

Łąki trwałe

ha

2,7592

1.560,00

3.

Pastwiska trwałe

ha

3,4613

1.927,00

4.

Grunta orne zabudowane

ha

1,2288

543,00

 

5.

Lasy

ha

0,5387

2.346,28

 

6.

Tereny mieszkaniowe

ha

0,1557

986,00

 

7.

Tereny przemysłowe

ha

0,1313

250,00

 

8.

Tereny zabudowane inne

ha

2,2999

41.295,95

9.

Zurbanizowane tereny niezabudowane

ha

0,2269

433,00

10.

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

ha

1,8906

14.810,00

11.

Użytki kopalne

ha

0,2556

3.885,00

12.

Tereny komunikacyjne

ha

133,5549

252.858,57

13.

Tereny rózne

ha

1,2176

3.044,00

14.

Nieużytki 

ha

2,8079

5.781,00

15.

Grunty pokryte wodami

ha

0,2986

570,00

Ogółem

 

171,3178

354.190,48

 

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2014r. znajduje się 171,3178ha, o wartości  354.190,48zł, z tego:

-          w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 169,9622ha gruntów o wartości 317.722,53zł,

-          Szkoły Podstawowej w Pawłówce 0,4948ha o wartości 2.035,95zł,

-          ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 14.140zł,

-          GOKS i T w Przerośli 0,5073ha o wartości 20.292zł.

W 2014r. było wydzierżawiono  9,1046ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1441ha.

 

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy W 2014r. sprzedano grunty:

1)      rolne i lasy Aktem Notarialnym z dnia 09.05.2014r. o powierzchni 0,9776ha,

2)      rolne i lasy Akt Notarialny z dnia 06.11.2014r. o powierzchni 0,0917ha,

3)      tereny komunikacyjne w Przerośli Aktem Notarialnym z dnia 12.03.2014r. zostały  darowane Powiatowi Suwalskiemu o powierzchni 1,6770ha.

 Zgodnie z art.98 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, z mocy prawa na mienie komunalne zostały nabyte grunty pod drogi gminne o powierzchni 2,4053ha.

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 2.704,83zł oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 46,84zł.

 

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Budynki mieszkalne

Szt.

1

18.959,30

2.

Budynki hydroforni

Szt.

3

145.235,46

3.

Budynki OSP

Szt.

3

211.064,79

4.

Centrum Informacji Turystycznej

Szt.

1

112.369,37

5.

Budynek biurowy UG

Szt.

1

113.376,20

6.

Budynek GOZ

Szt.

1

438.561,37

7.

Garaż GOZ

Szt.

1

13.219,60

8.

Budynki użytkowe i gospodarcze

Szt.

5

243.495,72

9.

Budynki szkolne

Szt.

2

3.118.794,21

10.

Budynek GOK

Szt.

1

81.498,00

Ogółem

 

19

4.496.574,02

 

Budynków łącznie jest 19szt o wartości 4.496.574,02zł, z tego: Gmina Przerośl zarządza bezpośrednio 16 budynkami o wartości 1.294.577,31zł, w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną oraz budynek gospodarczy o wartości 470.970,78zł.

Budynki użytkowe hydroforni szt.3 o wartości 145.235,46zł, (Przerośl, Pawłówka, Śmieciuchówka) oraz 1 budynek gospodarczy hydroforni w Pawłówce o wartości 2.350,00zł, które zostały przekazane w dzierżawę dla “OPTIMY” w Olecku.

W 2014r. gmina przyjęła na stan świetlicę wiejską w Prawym Lesie, która została zmodernizowana i jej wartość wynosi 159.073,42zł.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości

37.610,85zł

 

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Sieci wodociągowe

Szt.

6

4.338.296,42

2.

Infrastruktura transportu

Szt.

23

6.070.050,54

3.

Budowle sportowe i rekreacyjne

Szt.

8

1.455.038,16

4.

Zbirniki ziemne

Szt.

4

21.441,10

5.

Punkt składowania odpadów

Szt.

1

303.300,66

6.

Obiekty turystyczne ( wiata, pola namiotowe,  wieża widokowa)

Szt.

3

75.705,72

7.

Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)

Szt.

2

26.088,44

8.

Oczyszczalnia ścieków

Szt.

1

3.429.943,85

9.

Przepompownie wraz z siecią kanalizacyjną

Szt.

2

1.115.774,55

 

Ogółem

 

50

16.835.639,44

 

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 50szt o wartości 16.835.639,44zł, z tego:

-          w zarządzie urzędu gminy 41szt. o wartości 11.704.847,91zł,

-          w zarządzie ZSO w Przerośli 1szt. (plac zabaw) o wartości 92.016,34zł,

-          w zarządzie GOKS i T w Przerośli 1 szt (zespół boisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł. 

Wodociągi Przerośl – Pawłówka – Śmieciuchówka wraz z przyłączami przekazane zostały w dzierżawę dla “OPTIMY” w Olecku szt 6 o wartości 4.338.296,42zł.

Punkt składowania odpadów i nieczystości został wydzierżawiony dla MPO sp. z o.o. w Białymstoku szt 1 o wartości 303.300,66zł, z tego tytułu otrzymano dochody z czynszu w wysokości 7.380zł.

W 2014r została zwiększono ilość i wartość  środków trwałych w wysokości

1.659.277,64zł, z tego:

-              droga dojazdowa do jeziora Kościelnego  o wartości 477.050,23zł,

-              kanalizacja deszczowa w obrębie ulicy Kamińskiego o wartości 423.486,55zł,

-              kanalizacja deszczowa w obrębie ulicy Holendry o wartości 423.236,80zł

-              plaża gminna nad jeziorem Kościelnym o warości 96.597,62zł, -         pomosty nad jeziorem Krzywe o wartości 155.796,10zł,

-              plac zabaw przy ZSO w Przerośli o wartości 83.110,34zł.

W 2014r. została zmniejszona ilość i wartość środków trwałych w wysokości 796.503,64zł, z tego:

- likwidacja starych pomostów nad jeziorem Krzywe, likwidacja małej architektóry oraz likwidacja częściowa starego placu zabaw przy ZSO w Przerośli o wartości 35.465,01zł, - przekazanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Suwałkach kanalizację deszczową w obrębie ulicy Holendry oraz chodnik dla pieszych do jeziora Krzywe o wartości761.038,63zł.

 

     Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 58.172,35zł. 

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Samochody OSP

Szt.

3

313.826,55

2.

Ciągnik

Szt.

1

31.564,00

3.

Przyczepa

Szt.

1

3.900,00

4.

Spychacz czołowy

Szt.

1

2.800,00

5.

Ładowacz czołowy

Szt.

1

6.850,00

6.

Koparko-ładowarka

Szt.

1

180.000,00

7.

Samochód Lublin

Szt.

1

57.235,08

8.

Samochód Autosan

Szt.

1

232.105,00

9.

Autobus BMC  LEVEND XL

Szt.

1

166.706,90

10.

Mercedes Vario

Szt.

1

122.000,00

Ogółem

 

12

1.116.987,53

W 2014r. został sprzedany samochód Jelcz z OSP w Pawłówce o wartości 97.696,90zł, za który otrzymano 5.000zł.

 

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość 

Wartość

1.

Kotły

Szt.

1

4.467,30

2.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Szt.

20

286.869,84

3.

Centrala telefoniczna

Szt.

1

5.172,80

4.

Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Szt.

16

153.604,96

 

Ogółem

 

38

450.114,90

W 2014r została zwiększono ilość i wartość  środków trwałych w wysokości 76.631,17zł, z tego:

-          zakup komputerów i serwerów o wartości 52.987,17zł,

-          zakup sprzętu dla OSP w Przerośli o wartości 23.644,00zł.

 

Inne zmiany w w mieniu komunalnym nie wystąpiły.data wytworzenia2016-10-26
data udostępnienia2016-10-26
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin695
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@