Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Zarządzenia Wójta  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015


Zarządzenia Wójta Gminy Przerośl w roku 2015


Styczeń

 

1/2015 21.01.2015 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2015

 

Luty

 

2/2015

02.02.2015 r w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2015 r.
3/2015 03.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
4/2015 16.02.2015 r w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Przerośl
5/2015 16.02.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminy Udzielania Zamówień Publicznych
6/2015 19.02.2015 r w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Przerośl
7/2015 24.02.2015 r w sprawie przygotowania projektów uchwał RadyGminy Przerośl
8/2015 27.02.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.


Marzec

9/2015 04.03.2015 r w sprawie powołania Komisji do odbioru roobót
10/2015 05.03.2015 r w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
11/2015 05.03.2015 r w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2014 r.
12/2015 24.03.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r


Kwiecień

13/2015 01.04.2015 r w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przerośl
14/2015 10.04.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
15/2015 13.04.2015 r w sprawie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich Gminy Przerośl
16/2015 13.04.2015 r w sprawie zmian w Instrukcji Obiegu, Kontroli i Archiwizacji Dokumentów Finansowo – Księgowych w Urzędzie Gminy Przerośl.
17/2015 13.04.2015 r w sprawie zmian w ustaleniu regulaminu kontroli wewnętrznej
18/2015 17.04.2015 r w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przerośl za I kwartał 2015 r.
19/2015 20.04.2015 r w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
20/2015 22.04.2015 r w sprawie planu kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Przerośl i w jednostkach organizacyjnych Gminy Przerośł w 2015 r.
21/2015 23.04.2015 r w sprawie informacji o wykorzystaniu budżetu Gminy Przerośl za 2014 r.
22/2015 28.04.2015 r we sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.

 

Maj

23/2015 08.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.
24/2015 08.05.2015 r

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

25/2015 22.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
26/2015 29.05.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

 

Czerwiec

27/2015 08.06.2015 r w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Sopłecznej w Przerośli upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dłużników alimentacyjnych oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego
28/2015 15.06.2015 r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

29/2015 22.06.2015 r w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
30/2015 30.06.2015 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.


Lipiec

31/2015 01.07.2015 r w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
32/2015 03.07.2015 r

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

33/2015 14.07.2015 r.
w sprawie określenie sposobu wykonywania Uchwał Rady Gminy Przerośl
34/2015 21.07.2015 r w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przerośl za II kwartał 2015 r.
35/2015 27.07.2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r. i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2024 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2015 - 2018
36/2015 27.07.2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywaniu czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Przerośli
37/2015 28.07.2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
38/2015 30.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
39/2015 31.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.


Sierpień

40/2015 13.08.2015 r

w sprawie powołania na terenie Gminy Przerośl obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

41/2015 13.08.2015 r

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji ds. referendum powołanych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego nadzień 6 września 2015r.

42/2015 19.08.2015 r.

w sprawie powołania na terenie Gminy Przerośl obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

43/2015 25.08.2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

44/2015 26.08.2015 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

45/2015 31.08.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.


Wrzesień

46/2015 02.09.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

47/2015 03.09.2015

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

48/2015 14.09.2015 r

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości  wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

49/2015 13.09.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.


Październik

50/2015 05.10.2015 r

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

51/2015 08.10.2015 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

52/2015 08.10.2015 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

53/2015 13.10.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

54/2015 19.10.2015 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

55/2015 20.10.2015 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Przerośl za III kwartał 2015r.

56/2015 22.10.2015 r.

w sprawie umorzenia w całości wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

57/2015 22.10.2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

58/2015 23.10.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.

59/2015 23.10.2015 r.

w sprawie powołania komisji do stwierdzenia wykonania usług

60/2015 23.10.2015 r.

W sprawie określenia sposobu rozliczania wydatków na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

61/2015 23.10.2015 r.

w sprawie umorzenia w całości wierzytelności z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa

62/2015 30.10.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.


Listopad

63/2015 12.11.2015 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2016r.

64/2015 12.11.2015

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2016 –2024

65/2015 16.11.2015 r

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

66/2015 18.11.2015 r.

w sprawie zmian w projekcie budżetu gminy na 2016r.

67/2015 18.11.2015 r.

w sprawie zmian projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2016 –2024.

68/2015 26.11.2015 r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

69/2015 26.11.2015 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pawłówce ubiegającego się o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

70/2015 30.11.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

 

Grudzień

71/2015 10.12.2015 r.

w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiążków podmiotuów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przerośl w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

72/2015 16.12.2015

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2016

73/2015 18.12.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

74/2015 21.12.2015 r.

w sprawie powołania komisji do odbioru robót

75/2015 21.12.2015 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
76/2015 28.12.2015 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na rok 2016
77/2015 28.12.2015 r w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
78/2015 28.12.2015 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
79/2015 31.12.2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r.data wytworzenia2015-02-19
data udostępnienia2015-02-19
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin2123
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@