Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2015
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2015 2015


Uchwały Rady Gminy Przerośl w roku 2015


Sesja III z dnia 30.01.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

III/9/2015

30.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 – 2024. 

III/10/2015

30.01.2015 r.  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2015r.

III/11/2015

30.01.2015 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przerośl

III/12/2015

30.01.2015 r.

 w sprawie ustalenia wysokości diet radnym Gminy Przerośl

III/13/2015

30.01.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2015 

III/14/2015

30.01.2015 r.

 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2015 – 2017

III/15/2015 30.01.2015 r.

 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przerośl

 III/16/2015 30.01.2015 r.

 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 III/17/2015 30.01.2015 r.

 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

 III/18/2015 30.01.2015 r.

 w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

 III/19/2015 30.01.2015 r.

 sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2015r.

III/20/2015  30.01.2015 r.  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

 

Sesja IV z dnia 27.02.2015 r.

 

IV/21/2015 27.02.2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Przerośl z XXII Sesji Rady Gminy Przerośl z dnia 06.06.2013 - Uchwała nr XXII/157/13 dotycząca trzeciej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl.

 IV/22/2015 27.02.2015 r.

w sprawie zarzucenia dalszych czynności dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części Gminy Przerośl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Sesja V z dnia 30.01.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

V/23/2015

31.03.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 – 2024

V/24/2015

31.03.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

V/25/2015

31.03.2015 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przerośl

V/26/2015

31.03.2015 r.

w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

V/27/2015

31.03.2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Przerośl do 2026 roku

V/28/2015

31.03.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

 

Sesja VI z dnia 15.05.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

VI/29/2015

15.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

VI/30/2015

15.05.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

VI/31/2015

15.05.2015 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

VI/32/2015

15.05.2015 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruszki” w Gminie Przerośl.

VI/33/2015

15.05.2015 r. w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przerośl” i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obo-wiązujących na terenie Gminy Przerośl

VI/34/2015

15.05.2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr VII/38/07 Rady Gminy Przerośl z dnia 10 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl

VI/35/2015

15.05.2015 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XIV/101/08 Rady Gminy Przerośl z dnia 17 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Morgi, Stara Pawłówka w Gminie Przerośl

VI/36/2015

15.05.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

VI/37/2015

15.05.2015 r.

w sprawie zrzeczenia się wieczystego użytkowania w obrębie Przerośl

VI/38/2015

15.05.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

VI/39/2015

15.05.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

VI/40/2015

15.05.2015 r. sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2015
 VI/41/2015 15.05.2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

VI/42/2015

15.05.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu na rzecz mienia komunalnego

 

Sesja VII z dnia 07.07.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

VII/43/2015

07.07.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

VII/44/2015

07.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

VII/45/2015

07.07.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

VII/46/2015

07.07.2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

VII/47/2015

07.07.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów zgłoszonych na ławników

 

Sesja VIII z dnia 27.08.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

VIII/48/2015

27.08.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

VIII/49/2015

27.08.2015 r. w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego problemu suszy w rolnictwie

VIII/50/2015

27.08.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej


Sesja IX z dnia 15.10.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

IX/51/2015

15.10.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

IX/52/2015

15.10.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 – 2024.

IX/53/2015

15.10.2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Przerośl oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

IX/54/2015

15.10.2015 r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Suwałkach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy

 

Sesja X z dnia 19.11.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

X/55/2015

19.11.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

X/56/2015

19.11.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 – 2024

X/57/2015

19.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały emisji obligacji komunalnych Gminy Przerośl oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

X/58/2015

19.11.2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2016

X/59/2015

19.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

X/60/2015

19.11.2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

X/61/2015

19.11.2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

X/62/2015

19.11.2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


Sesja XI z dnia 23.12.2015 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XI/63/2015

23.12.2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2015r.

XI/64/2015

23.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2016 – 2024.

XI/65/2015

23.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2016r.

XI/66/2015

23.12.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

XI/67/2015

23.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

XI/68/2015

23.12.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego

XI/69/2015

23.12.2015 r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy

XI/70/2015

23.12.2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2016r.
data wytworzenia2015-02-27
data udostępnienia2015-02-27
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1530
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@