Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Uchwały Rady Gminy  / 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2014 2014


Uchwały Rady Gminy Przerośl w roku 2014


Sesja XXVII z dnia 27.02.2013 r.

 

Nr z dnia w sprawie

XXVII/197/2014

27.02.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014r.

XXVII/198/2014

27.02.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 - 2026.

XXVII/199/2014

27.02.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXVII/200/2014

27.02.2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Przerośl w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

XXVII/201/2014

27.02.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020

XXVII/202/2014

27.02.2014 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie  dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

XXVII/203/2014 27.02.2014 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 2014r.

 

 

Sesja XXVIII z dnia 28.03.2013 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

XXVIII/204/2014

28.03.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014r.

XXVIII/205/2014

28.03.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 - 2026.

XXVIII/206/2014

28.03.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXVIII/207/2014

28.03.2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Przerośl w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

 

 

Sesja XXIX z dnia 15.04.2014 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

XXIX/208/2014

15.04.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014r.

XXIX/209/2014

15.04.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 - 2026.

XXIX/210/2014

15.04.2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXIX/211/2014

15.04.2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc Gminy Przerośl w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020

XXIX/212/2014

15.04.2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " na lata 2014-2020

 

 

Sesja XXX z dnia 16.05.2014 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

XXX/213/2014

16.05.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014r.

XXX/214/2014

16.05.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 - 2024.

XXX/215/2014

16.05.2014 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi wraz z odpowiedzią na skargę

 

 

Sesja XXXI z dnia 14.07.2014 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

XXXI/216/2014

14.07.2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Przerośl oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

XXXI/217/2014

14.07.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Przerośl na 2014 r.

XXXI/218/2014

14.07.2014 r. w sprawie zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Programu Operacyjnego "Zrónoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

XXXI/219/2014

14.07.2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ajem lokalu mieszkalnego

XXXI/220/2014

14.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Wójta Gminy Przerośl do podjęcia działań zmierzających do utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania oraz woli przystąpienia do takiego stowarzyszenia

 

 

Sesja XXXII z dnia 29.08.2014 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

XXXII/221/2014

29.08.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014r.

XXXII/222/2014

29.08.2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

XXXII/223/2014

29.08.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

XXXII/224/2014

29.08.2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

 

 

Sesja XXXIII z dnia 13.11.2014 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

XXXIII/225/2014

13.11.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2014r.

XXXIII/226/2014

13.11.2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

XXXIII/227/2014

13.11.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przerośl

XXXIII/228/2014

13.11.2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przerośl do projektu pn: "Audioprzewodniki i karta turystyczna jako nowoczesne formy prezentacji i promocji Suwalszczyzny"

XXXIII/229/2014

13.11.2014 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Sejmiku Wojewódzkiego Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu

XXXIII/230/2014

13.11.2014 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

XXXIII/231/2014

13.11.2014 r. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

 


NOWA KADENCJA


Sesja I z dnia 01.12.2014 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

I/1/2014

01.12.2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

I/2/2014

01.12.2014 r.

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 

 

Sesja II z dnia 23.12.2014 r.

 

 

Nr z dnia w sprawie

II/3/2014

23.12.2014 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Przerośl

II/4/2014

23.12.2014 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

II/5/2014

23.12.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2015

II/6/2014

23.12.2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

II/7/2014

23.12.2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

II/8/2014

23.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 data wytworzenia2014-03-27
data udostępnienia2014-03-27
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1403
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@