Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / PRAWO LOKALNE  / Zarządzenia Wójta  / 2014
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2014 2014


Zarządzenia Wójta Gminy Przerośl w roku 2014


Styczeń

Numer z dnia w sprawie
1/2014 02.01.2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
2/2014 02.01.2014 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
 3/2014  13.01.2014 r.

 w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do Spraw Wyborów – Urzędnika Wyborczego na terenie Gminy Przerośl

 4/2014  22.01.2014 r.

 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 5/2014  27.01.2014 r.

 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2014

6/2014 27.01.2014 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

7/2014 28.01.2014 r.

 w sprawie powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

8/2014 31.01.2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.


Luty

 

9/2014 12.02.2014 r.

 w sprawie powołania komisji do odbioru robót

10/14 21.02.2014 r.

 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 11/2014  21.02.2014 r.

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał

 12/2014  25.02.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

 13/2014  26.02.2014 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych.

14/2014 26.02.2014 r.

w sprawie planu kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Przerośl i w jednostkach organizacyjnych Gminy Przerośl w 2014 r.

 

Marzec

 

15/2014 10.03.2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2013 oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

16/2014 11.03.2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Przerośl za 2013r.

17/2014 12.03.2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

18/2014 12.03.2014 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ

 
19/2014 15.03.2014 r.

w sprawie powałani Komisji na rozpatrzenie programu usuwania azbestu

20/2014 18.03.2014 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Przerośl

21/2014 31.03.2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

22/2014 31.03.2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 – 2024

 

Kwiecień

 

23/2014 09.04.2014 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

24/2014 16.04.2014 r.

w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

25/2014 22.04.2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

25A/2014 30.04.2014 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminyn Przerośl za I kw. 2014 r.

26/2014  

 

 

Maj

 

27/2014

05.05.2014 r. Powołanie Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Usuwanie klęśk żywiołowych Przerośl - Sypytka - Stańczyki"
28/2014 05.05.2014 r. Powołanie obwodowych Komisji Wyborczych do Wyborów do Parlamentu Europejskiego
29/2014 05.05.2014 r. Powołanie Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, zakupu sprzętu ITC, sprzętu audiowizualnego - Gmina rozwija przedszkola"
30/2014 07.05.2014 r. Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców opiekunów lub opiekunów prawnych
31/2014 08.05.2014 r.

Określenie sposobu wykonywania uchwał podjętych na XXVIII Sesji Rady Gminy 

32/2014 08.05.0214 r.

Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Przerośl na posiedzenie XXX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 16.05.2014 r.

33/2014 20.05.2014 r.

Informacja i wykonaniu budżetu Gminy Przerośl za 2014 r.

34/2014  

 

35/2014 22.05.2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2014

36/2014 28.05.2014 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2014 - 2024

37/2014 29.05.2014 r.

Powołanie komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Gmina Przerośl rozwija przedszkola"

38/2014 30.05.2014 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

39/2014 30.05.2014 r.

Określenie form przekzywania sprawozdań przez jednostki podległe


Czerwiec

 

40/2014 10.06.2014 r. Zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w celu sppłacenia inwestycji "Budowa sieci kanalizacyji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego"
41/2014 10.06.2014 r. Powołanie komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w gminie Przerośl - przebudowa infrastruktury turystycznej"
 42/2014 10.06.2014 r. Powołanie komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Holendry i Kamińskiego" 
 43/2014 18.06.2014 r. Umorzenie w całości wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa - Euro Sokółka
 44/2014 18.06.2014 r. Zmiany w budżecie gminy na rok 2014
 45/2014 27.06.2014 r.  Powołanie komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
 46/2014 30.06.2014 r. Zmiany w budżecie gminy na rok 2014

 

Lipiec

 

47/2014 09.07.2014 r. Powołanie komisji do odbioru robót - remont drogi gminnej  Przerośl - Sypytka - Stańczyki
48/2014 15.07.2014 r. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
49/2014 15.07.2014 r. Powołanie komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Przerośli
50/2014  28.07.2014 r. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ptzerośl za II kwartał 2014 r.
51/2014  28.07.2014 r. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze i informacji o ukształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2015 oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć na lata 2014 - 2024
52/2014  28.07.2014 r. Zmiany w budżecie gminy na rok 2014
53/2014  28.07.2014 r. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem


Sierpień

 

54/2014 04.08.2014 r. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy na XXXII Zwyczjanej Sesji Rady Gminy
55/2014 12.08.2014 r. Powołanie Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie placu zabaw przy szkole podstawowej w Przerośli
56/2014 12.08.2014 r. Powołanie Komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego - Odbiór odpadów komunalnych
57/2014 12.08.2014 r. Powołanie komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dowożenie dzieci do szkół
58/2014 12.08.2014 r. Powołanie komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Prawym Lesie
59/2014 21.08.2014 r. Zmiany w budżecie gminy na rok 2014
60/2014 25.08.2014 r. Ustalenie terminu składania wnioskó o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

 

Wrzesień

 

61/2014 01.09.2014 r. Określenie sposobu wykonywania uchwał podjętych na XXXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy
62/2014 12.09.2014 r.  Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.
63/2014 12.09.2014 r. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
64/2014 12.09.2014 r. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
65/2014 23.09.2014 r. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
66/2014 30.09.2014 r. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

 

Październik

 

67/2014

08.10.2014 r. Powołanie komisji Przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę oleju opałowego do szkół na terenie gminy
68/2014 08.10.2014 r. Wskazanie osób wchodzących z urzędu do Obwodowych Komisji Wyborczych
 69/2014 22.10.2014 r. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2014 r.
70/2014 24.10.2014 r. Zmiany w budżecie gminy na rok 2014

71/2014

30.10.2014 r. Powołanie Komisji do odbioru robót pod nazwą "Gmina Przerośl rozwija przedszkola"

 

Listopad

 

72/2014 04.11.2014 r. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy na posiedzenie XXXIII Zwyczjanej Sesji Rady Gminy
73/2014 05.11.2014 r. Powołanie Komisji do odbioru robót - budowa pomostów i plaży gminnej nad jeziorem Kościelne
74/2014 05.11.2014 r. Przeprowadzenie konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
75/2014 05.11.2014 r. Powołanie komisji do odbioru robót "Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Kamińskiego i Holendry w miejscowości Przerośl
76/2014 12.11.2014 r. Projekt budżetu Gminy na rok 2015
77/2014 12.11.2014 r. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 - 2024

78/2014

19.11.2014 r. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomościwykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

79/2014

24.11.2014 r. Powołanie Komisji do odbiorurobót - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Prawym Lesie

80/2014

24.11.2014 r. Przyjęcie Regulaminu udzielania dofinansowania na zadania z zakresu usuwania zabestu z terenu Gminy Przerośl

81/2014

26.11.2014 r. Powołanie Komisji do odbioru robót "Wykonanie z własnego materiału remontu chodnika przy ul. Holendry"

82/2014

28.11.2014 r. Zmiany w budżecie Gminy na rok 2014

83/2014

28.11.2014 r. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy Przerośl na I posiedzenie Zwyczajnej Sesji Rady Gminy

 

NOWA KADENCJA


Grudzień

 

1/2014 02.12.2014 r Przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2015
2/2014  04.12.2014 r. Określenie sposobu wykonywania uchwał
3/2014  04.12.2014 r. Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy
4/2014  10.12.2014 r. Powołanie Komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy
5/2014  15.12.2014 r. Zmiany  wprojekcie budżetu gminy na 2015 r.
6/2014  15.12.2014 r. Zminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2015 - 2024

7/2014

 17.12.2014 r. Ustalenie wartości szacunkowej gruntów stanowiących własność Gminy Przerośl

8/2014

18.12.2014 r. Zminy w budżecie gminy na 2014 r.

9/2014

18.12.2014 r. Powołanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10/2014

31.12.2014 r. Zmiany w budżecie gminy na 2014 r.

11/2014

31.12;.2014 r. Określenie sposobu wykonywania uchwał

 data wytworzenia2014-01-03
data udostępnienia2014-01-03
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin1270
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@