Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Przerośl
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / STAN I MAJĄTEK  / Mienie gminy  / 2013
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 2013 2013


INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZEROŚL W 2012R.

 

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Przerośl. Wszystkie składniki wykazane w przedłożonej informacji mają status prawa własności Gminy.


Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość

Wartość

1.

Grunty orne

ha

21,4858

25.040,00

2.

Łąki trwałe

ha

2,7592

1.560,00

3.

Pastwiska trwałe

ha

3,4613

1.927,00

4.

Grunta orne zabudowane

ha

1,2288

543,00

 

5.

Lasy

ha

0,613

2.759,00

 

6.

Tereny mieszkaniowe

ha

0,1557

986,00

 

7.

Tereny przemysłowe

ha

0,1313

250,00

 

8.

Tereny zabudowane inne

ha

2,2999

41.295,95

9.

Zurbanizowane tereny niezabudowane

ha

0,2269

433,00

10.

Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

ha

1,8906

14.810,00

11.

Użytki kopalne

ha

0,2556

3.885,00

12.

Tereny komunikacyjne

ha

133,8655

253.403,11

13.

Tereny rózne

ha

1,2176

3.044,00

14.

Nieużytki

ha

2,8079

5.781,00

15.

Grunty pokryte wodami

ha

0,2986

570,00

Ogółem

173,2419

356.287,06

 

W zasobach mienia komunalnego Gminy Przerośl na dzień 31 grudnia 2012r. znajduje się 173,2419ha, o wartości 358.043,95zł, z tego:

- w bezpośrednim zarządzie Gminy jest 171,8863ha gruntów o wartości 321.576zł,

  • Szkoły Podstawowej w Pawłówce 0,4948ha o wartości 2.035,95zł,

  • ZSO w Przerośli 0,3535ha o wartości 14.140zł,

  • GOKS i T w Przerośli 0,5073ha o wartości 20.292zł.

W 2012r. było wydzierżawiono 12,361ha oraz oddano w użytkowanie wieczyste 0,1441ha.

Wszystkie wykazane grunty są własnością gminy

W wyniku zamian nabyto grunt w drodze darowizny od Spółki Wspólnoty Gruntowej wsi Przerośl Osada o pow.0,5426 ha z tego: pod remizą OSP 0,3744ha oraz pod drogą 0,3744ha. Tereny komunikacyjne we wsi Prawy Las zgodnie z Aktem Notarialnym zostały zamienione z Powiatem Suwalskim, otrzymano 0,3881ha a przekazano 0,7556ha oraz otrzymano od Powiatu Suwalskiego drogę przy garażach w Przerośl 0,0873ha. W 2012r. sprzedano grunt pod budynkami w Zarzeczu o powierzchni 0,8066ha

Z dzierżawy gruntów uzyskano dochody w wysokości 7.174,03zł oraz za użytkowanie wieczyste gruntu otrzymano kwotę 46,84zł.

 

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość

Wartość

1.

Budynki mieszkalne

Szt.

1

18.959,30

2.

Budynki hydroforni

Szt.

3

145.235,46

3.

Budynki OSP

Szt.

3

211.064,79

4.

Centrum Informacji Turystycznej

Szt.

1

112.369,37

5.

Budynek biurowy UG

Szt.

1

113.376,20

6.

Budynek GOZ

Szt.

1

438.561,37

7.

Garaż GOZ

Szt.

1

13.219,60

8.

Budynki użytkowe i gospodarcze

Szt.

4

84.422,30

9.

Budynki szkolne

Szt.

2

3.118.794,21

10.

Budynek GOK

Szt.

1

81.498,00

Ogółem

18

4.337.500,60

 

Budynków łącznie jest 18szt o wartości 4.337.500,60zł, z tego: Gmina Przerośl zarządza bezpośrednio 15 budynkami o wartości 1.135.503,89zł, w zarządzie jednostek organizacyjnych są 2 szkoły o wartości 2.731.025,93zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki przekazano budynek GOK, salę gimnastyczną oraz budynek gospodarczy o wartości 470.970,78zł.

Budynki użytkowe hydroforni szt.3 o wartości 145.235,46zł, wartość hydroforni w Przerośli po dokonaniu modernizacji została zwiększona w 2012r. o kwotę 77.072,16zł (Przerośl, Pawłówka, Śmieciuchówka) oraz 1 budynek gospodarczy hydroforni w Pawłówce o wartości 2.350,00zł, które zostały przekazane w dzierżawę dla “OPTIMY” w Olecku.

W 2012r. został sprzedany budynek po byłej szkole w Zarzeczu wraz z budynkiem gospodarczyn z czego otrzymano dochody w wysokości 29.000zł.

Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano w wysokości 70.986,15zł.

 

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość

Wartość

1.

Sieci wodociągowe

Szt.

6

4.338.296,42

2.

Infrastruktura transportu

Szt.

23

4.959.947,60

3.

Budowle sportowe i rekreacyjne

Szt.

4

977.433,77

4.

Zbirniki ziemne

Szt.

4

21.441,10

5.

Punkt składowania odpadów

Szt.

1

303.300,66

6.

Obiekty turystyczne ( wiata, pola namiotowe, wieża widokowa, mała architektura)

Szt.

4

78.473,72

7.

Obiekty GOZ (szambo, nawierzchnia)

Szt.

2

26.088,44

8.

Oczyszczalnia ścieków

Szt.

1

3.429.943,85

Ogółem

45

14.134.925,56,56

 

Obiektów inżynierii lądowej i wodnej ogółem jest 42szt o wartości 12.577.293,56zł, z tego:

  • w zarządzie urzędu gminy 33szt. o wartości 5.058.417,19zł,

  • w zarządzie ZSO w Przerośli 1szt. (plac zabaw) o wartości 19.642,00zł,

  • w zarządzie GOKS i T w Przerośli 1 szt (zespół boisk szkolnych) o wartości 397.178,11zł.

Wodociągi Przerośl – Pawłówka – Śmieciuchówka wraz z przyłączami przekazane zostały w dzierżawę dla “OPTIMY” w Olecku szt 6 o wartości 4.338.296,42zł.

Punkt składowania odpadów i nieczystości został wydzierżawiony dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Euro-Sokółka sp. z o.o. w Sokółce szt 1 o wartości 303.300,66zł, z tego tytułu otrzymano dochody z czynszu w wysokości 7.500zł.

W 2012r została zwiększono ilość i wartość infrastruktury transportu w wysokości 1.557.632zł, z tego:

- droga Blenda – Zarzecze o wartości 404.103,47zł,

- droga Blanda Bućki o wwartości 297.395,51zł,

- droga Romanówka o warości 379.609,02zł,

- plac wokół ulicy Rynek w Przerośli o wartości 418.781,79zł,

- wybudowano chodniki z polbruku przy sali gimnastycznej przy ZSO oraz parking na ul. Zusenkowskiej o wartości 57.742,21zł.

Dochody za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni uzyskano w wysokości 26.195,80zł.

Lp

Wyszczególnienie

Jed. miary

Ilość

Wartość

1.

Samochody OSP

Szt.

4

411.523,45

2.

Ciągnik

Szt.

1

31.564,00

3.

Przyczepa

Szt.

1

3.900,00

4.

Spychacz czołowy

Szt.

1

2.800,00

5.

Ładowacz czołowy

Szt.

1

6.850,00

6.

Koparko-ładowarka

Szt.

1

180.000,00

7.

Samochód Lublin

Szt.

1

57.235,08

8.

Samochód Autosan

Szt.

1

232.105,00

9.

Autobus BMC LEVEND XL

Szt.

1

166.706,90

10.

Mercedes Vario

Szt.

1

122.000,00

Ogółem

13

1.214.684,43

 

 

W ubiegłym roku został przekazany bezpłatnie Żuk OSP Rakówek dla Urzędu Gminy Dubeninki oraz sprzedano wózek Turoń za 250zł, który nie nadawał się do użytku, oraz zakupiono Koparko-ładowarkę CAT o wartości 180.000zł.

Inne zmiany w w mieniu komunalnym nie wystąpiły.data wytworzenia2013-03-25
data udostępnienia2013-03-25
sporządzone przezKardel Tomasz
opublikowane przezTomasz Kardel
ilość odwiedzin895
rejestr zmianzobacz »
Urząd Gminy Przerośl, Rynek 2, 16-427 Przerośl, tel.: 87 569 10 19, fax: 87 562 72 32, sekretariat@przerosl.eu, www.przerosl.eu/
Przydatne informacje
Nasz urząd
»  BIP
»  Kontakt
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@